Nova vlast u Tivtu pripremila rebalans budžeta da pokrije pogubne efekte korone i upravljanja DPS-a

Prihodi manji za najmanje pola miliona

Kako je navedeno u nacrtu, razlozi za rebalans budžeta su primjena dvije odluke o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat iz maja, odnosno avgusta ove godine, kao i izvršenje i realizacija budžeta za period januar-novembar “koja je usljed vanrednih okolnosti i kao posljedica loše epidemiološke situacija pretrpjela velike oscilacije“

7636 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Anton Marković
Foto: Anton Marković

Nova gradska vlast Tivta koju čini koalicija građanskih lista Narod pobjeđuje (NP), Bokeški forum (BF) i Goran Božović-časno i odgovorno za bolji Tivat (GB) pripremila je nacrt odluke o rebalansku budžeta za 2020, koji će se naći na prvoj narednoj sjednici lokalnog parlamenta.

Kako je navedeno u nacrtu, razlozi za rebalans budžeta su primjena dvije odluke o donošenju mjera za podršku privredi i građanima u opštini Tivat iz maja, odnosno avgusta ove godine, kao i izvršenje i realizacija budžeta za period januar-novembar “koja je usljed vanrednih okolnosti i kao posljedica loše epidemiološke situacija pretrpjela velike oscilacije“.

Na dan 10. novembra, budžet Optine je od početka godine ostvario ukupne prihode od 14,53 miliona eura. U prevodu, kombinovani efekti djelovanja ekonomske krize izazvane koronavirusom i ponašanje prethodne DPS-SD-HGI vlasti koja je opustošila gradsku kasu i iza sebe ostavila neplaćene obaveze od oko 3,5 miiliona eura, primorali su novu administraciju gradonačelnika Željka Komnenovića (NP) da radi rebalans budšeta za ovu godinu koji je originalnom odlukom bio planiran na 23,55 miliona eura.

Iako je rebalansom budžet snižen za oko pola miliona eura na 23,05 miliona, objektivno će on do kraja godine biti još i manji jer je izvjesno da se neki od prihoda koje je planirala ranija vlast poput donacije od četiri miliona eura od Vlade za početak gradnje bulevara u Tivtu, sigurno neće realizovati.

Novca u gradskoj kasi je još i manje od ovog koji se formalno iskazuje, jer se u budžetu vode i 1,9 miliona eura sredstava koje je Opština imala u Atlas banci, ali ih je zapravo izgubila jer je prethodni gradonačelnik Siniša Kusovac (DPS) “zaboravio“ na ta sredstva i nije preduzeo ništa da taj gradski novac pokuša izvući iz Atlas banke prije nego što je ona otišla u stečaj.

Po rebalansu, planirani prihodi budžeta umanjuju se za pola miliona eura na osnovu smanjenja poreza na nepokretnosti za 10 odsto, koji je dio Odluke o donošenju seta mjera podrške građanima i privredi Tivta tokom korona krize. Po istom osnovu, za 34 odsto smanjuju se prvobitno planirani prihodi od raznih taksi, odnosno za 30 odsto umanjuje stavka “ostali prihodi“.

Rebalanskom se, međutim, za šest odsto povećavaju prihodi od naknada prvenstveno zbog bolje realizacije naknade za uređenje građevinskog zemljišta (komunalija). Što se izdataka tiče, za dva odsto u odnosu na prvobitni plan povećavaju se rashodi za zarade i doprinose zaposlenih u lokalnoj administraciji (sa 3,37 na 3,43 miliona eura), dok će neznatno porasti i izdvajanja za “ostala lična primanja“ zaposlenih.

Zbog finansijskih posljedica nastalih usled pandemije, neke budžetske pozicije su dodatno iskorigovane, gdje je to bilo potrebno, i na taj način usaglašene sa budžetskim ostvarenjima. Tako su, na primjer, rashodi za materijal uvećani za pet odsto u odnosu na plan i sada iznose 676.000 eura, ali su rashodi za usluge smanjeni za 30 odsto i iznosiće 751.000 umjesto planiranih 1,07 miliona eura.

Iako su značajno skresani planirani izdaci za programske aktivnosti i organizaciju kulturnih manifestacija, stavka “ostali izdaci“ ipak je morala da bude uvećana za 13 odsto u odnosu na plan i sada iznosi ukupno 498 hiljada eura. Razlog za to su prvenstveno veći iznosi novca u odnosu na plan koje je prethodna gradska uprava već platila za suske troškove i za razne druge nedefinisane “ostale izdatke“.

Rebalansom je stavka “otplata obaveza iz prethodnog perioda“ uvećana za čak 55 odsto u odnosu na plan na ukupno 327.000 eura, što je još jedna posljedica dugova i neplaćenih računa koje je novoj vlasti za sobom ostavila Kusovčeva administracija. Otplata duga je rebalansom umanjena sa dva na 1,5 miliona eura, odnosno 25 odsto manje u odnosu na prvobitni plan budžeta za 2020. godinu.

Razlog tome je što je Opština, prema Odluci o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem, koju je donijela Vlada, iskoristila pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana.

Preporučujemo za Vas