Četiri stalna radna tijela Vlade, ministarstva mogu imati po dva državna sekretara

Komisijom za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, rukovodiće Dritan Abazović, Komisijom za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milojko Spajić, Komisijom za kadrovska i administrativna pitanja Sergej Sekulović, a Komisijom za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve rukovodiće Jakov Milatović

27996 pregleda 5 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Gov.me
Sa sjednice, Foto: Gov.me

Na konstitutivnoj sjednici Vlade Crne Gore, kojom je predsjedavao predsjednik Zdravko Krivokapić, donijete su Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave i Odluka o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare, formirana su stalna radna tijela, dogovoren metod rada i izvršena neophodna imenovanja u Generalnom sekretarijatu Vlade i Kabinetu predsjednika Vlade.

"Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave utvrđuje se nova organizacija organa državne uprave, a u skladu sa izborom nove 42. Vlade Crne Gore. Racionalizuje se broj ministarstava jer će, umjesto sadašnjih sedamnaest, u sistemu državne uprave biti dvanaest ministarstava, dok je broj uprava povećan za jedan, jer se pored postojećih osniva Uprava za sport i mlade", saopšteno je iz Vlade.

Dodaje se da se Odlukom o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare, a u skladu sa Zakonom o državnoj upravi koji propisuje da ministarstva mogu imati najviše dva državna sekretara, otvara mogućnost da sva ministarstva mogu imati po dva državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra.

Stalna radna tijela Vlade Crne Gore su - Komisija za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, kojom će rukovoditi Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade; Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem, na čelu sa Milojkom Spajićem, ministrom finansija i socijalnog staranja; Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, kojom će predsjedavati Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova i Komisija za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, na čelu sa Jakovom Milatovićem, ministrom ekonomskog razvoja.

Iz Vlade je potvrđeno da je za generalnog sekretara Vlade imenovan Božo Milonjić, a za šefa Kabineta predsjednika Vlade Ivana Malović.

Na funkciju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji imenovana je Zorka Kordić.

Bonus video: