Ojačati kontrolu nad sukobom interesa

“Pravosudni sistem mora poboljšati svoju efikasnost, dok sudske odluke moraju biti dosljedno obrazložene ili sprovedene. Takođe, dalje suzbijanje sive ekonomije pozitivno će uticati na otvoreno tržište i poslovanje”, naveo je Šoen

2897 pregleda 2 komentar(a)
Nastavi borbu protiv sive ekonomije: Šoen, Foto: Boris Pejović
Nastavi borbu protiv sive ekonomije: Šoen, Foto: Boris Pejović

Crnogorska ekonomija će i u narednim godinama biti pod snažnim uticajem investicija, zbog čega nova Vlada treba da nastavi borbu protiv sive ekonomije, što zahtijeva odlučnu reakciju relevantnih institucija i važan je faktor za fer tržišnu konkurenciju, ocijenio je predsjednik Savjeta stranih investitora (SSICG), Kristof Šoen.

On je ukazao da neophodno dalje razvijati pravne institucije da bi se smanjila korupcija i ojačala kontrola nad sukobom interesa.

“Pravosudni sistem mora poboljšati svoju efikasnost, dok sudske odluke moraju biti dosljedno obrazložene ili sprovedene. Takođe, dalje suzbijanje sive ekonomije pozitivno će uticati na otvoreno tržište i poslovanje”, naveo je Šoen u publikaciji SSICG pod nazivom Podstičemo poslovne prilike, prenosi Mina biznis.

Šoen je istakao da će sprovođenje mjera konsolidacije javnih finansija pozitivno uticati na razvoj ekonomskih aktivnosti, kao i na mjere usmjerene na optimizaciju javnog sektora.

“Takođe, željeli bismo da naglasimo značaj predvidljivog i transparentnog poslovnog okruženja za dalju uspješnu realizaciju novih investicija”, naveo je Šoen

Ograničavajući faktor mogao bi biti nedostatak diverzifikacije crnogorske ekonomije koji bi mogao u potpunosti smanjiti pozitivne efekte stranih investicija.

Šoen ukazuje da je pandemija koronavirusa pogodila cijelu svjetsku ekonomiju, dovodeći značajan broj kompanija u rizik da budu prinuđene da okončaju svoje poslovanje.

“Kriza je posebno pogodila mala i srednja preduzeća i njihove zaposlene. S druge strane, kriza je stvorila potencijalne mogućnosti za kompanije da koriste tehnologije za podršku daljem razvoju poslovnih aktivnosti”, naglasio je Šoen. On je, govoreći o prioritetima u narednom periodu, kazao da je SSICG u fazi pripreme sljedeće Bijele knjige: Investiciona klima u Crnoj Gori 2020. koja će dati preporuke u različitim oblastima orijentisanim ka daljem poboljšanju poslovnog okruženja i biće predstavljena javnosti do kraja marta iduće godine. “Naši komiteti će pomno pratiti promjene regulatornog okvira u svojim sektorima i predlagati inicijative za unapređenje u oblastima važnim za poslovanje naših kompanija članica. Nastavićemo da budemo aktivan član Vladinog Savjeta za konkurentnost i Komisije za suzbijanje sive ekonomije, kao i da blisko sarađujemo sa Sekretarijatom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) pri Savjetu za konkurentnost radi ostvarenja naših zajedničkih ciljeva i promocije zajedničkih interesa”, poručio je Šoen.

Bonus video: