tvrde da su preduzete sve mjere da bi se očuvao kvalitet robe

Luka Bar: Pšenica u adekvatnom stanju

“U kontekstu navedenog, važno je naglasiti da je silos za žitarice u “Luka Bar” AD, sa svih aspekata, spreman za prihvat i čuvanje žitarice u skladu sa svim relevantnim propisima”, naveli su iz kompanije u pojašnjenju nakon teksta objavljenog juče u “Vjestima” pod nazivom “Pšenicu “liječili” dva puta, ni gram nije prodat”

10977 pregleda 4 komentar(a)
Pšenica iz Francuske stigla početkom maja (ilustracija), Foto: Shutterstock
Pšenica iz Francuske stigla početkom maja (ilustracija), Foto: Shutterstock

U većinski državnoj kompaniji Luka Bar tvrde da su, uz angažovanje nadležnih eskternih subjekata, preduzete sve neophodne preventivne i korektivne aktivnosti da se kvalitet uskladištenih žitarica održi na nivou koji je definisan odnosnim standardima i da je “trenutno stanje uskladištenih žitarica adekvatno i u skladu sa zahtjevima koji proizilaze iz činjenice da se radi o hrani za ljudsku upotrebu”.

“U kontekstu navedenog, važno je naglasiti da je silos za žitarice u “Luka Bar” AD, sa svih aspekata, spreman za prihvat i čuvanje žitarice u skladu sa svim relevantnim propisima”, naveli su iz kompanije u pojašnjenju nakon teksta objavljenog juče u “Vjestima” pod nazivom “Pšenicu “liječili” dva puta, ni gram nije prodat”.

Navode da dostavljaju pojašnjenje i radi eliminacije potencijalnih nerazumijevanja koja mogu ugroziti mogućnost valorizacije silosa za žitarice u skladu sa njegovom projektovanom namjenom, a u cilju zaštite interesa većinskog i manjiskih kacionara.

O silosu za žitarice

“Silos za žitarice, kapaciteta 30.000 tona, sastoji se od 16 ćelija i 8 međućelija. Sredstva mehanizacije pretovara u silosu omogućavaju realizaciju svih manipulacija sa žitaricama na relacijama brod - silos (i obratno) i sredstva kopnenog transporta - silos (i obratno). Silos je opremeljen sistemom za kontrolu temperature i vlažnosti uskladištenih žitarica. Prijemna kontrola žitarica i kontrola parametara stanja se vrše u skladu sa standardnim radnim procedurama. Na bazi Opštih pravila lučkog poslovanja, a u skladu sa obavezama Luke kao skladištara, odmah nakon sto se registruje promjena parametara stanja uskladištenih žitarica, preduzimaju se potrebne preventivne/korektivne mjere: elevacija robe (premještanje iz ćelije u ćelije) i/ili tretiranje sa odgovarajućim sredstvima u cilju sprečavanja ili zaustavljanja zaraze. Upravo postupajući u skladu sa pomenutim radnim procedurama, od strane “Luke Bar” su preduzete neophodne mjere kako bi se očuvao kvalitet predmetne robe”, tvrde u dopisu iz većinski državne kompanije.

Iz Ministarstva za ekonomski razvoj je “Vijestima” potvrđeno da država trpi štetu zbog pšenice koja je stigla iz Francuske počekom maja, jer nije uskladištena u odgovarajućim uslovima i silosima.

Prethodna Vlada kupila je 10,5 hiljada tona francuske pšenice, zbog epidemije koronavirusa, krajem aprila ove godine za 2,4 miliona.

Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, rekao je da nije prodat ni gram te pšenice, koja se sedam mjeseci nalazi u tranzitnom silosu Luke Bar i da su je napali insekti u dva navrata, tokom juna i novembra, za šta je izdvojen novac.

“Silos u Baru je tranzitni i nema uslove za dugoročno skladištenje”, rekao je Milatović. Najavio je da će naći rješenje za ovaj problem.