NAKON SJEDNICE SAOPŠTENO:

Vlada o privremenom finansiranju: Mjesečna rješenja o isplatama potrošačkim jedinicima

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će posebnim rješenjima isplaćivati novac do donošenja zakona o budžetu za 2021.godinu. Poruka da će se sve dažibine redovno servisirati

29683 pregleda 50 reakcija 8 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Ministarstvo finansija će do usvanja budžeta za 2021. godinu donositi mjesečna rješenja o privremenom finansiranju za potrošačke jednice i na taj način će se redovno izmirivati sve obaveze iz budžeta.

To je navedeno u saopštenju Vlade povodom jučerašnje sjednice.

"Vlada je usvojila Informaciju o potrebi donošenja rješenja o privremenom finansiranju potrošačkih jedinica od 1. januara 2021. godine do donošenja Zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu. U Informaciji se ističe da će Ministarstvo finansija, u izvršenju ovlašćenja propisanog zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, donosito mjesečna rješenja o privremenom finansiranju do donošenja Zakona o budžetu za 2021. godinu. Članom 37 zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti je propisano, između ostalog „ako se zakon o budžetu države ne donese do 31. decembra tekuće godine, za narednu fiskalnu godinu, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini“. U diskusiji je ocijenjeno da će ovakav pristup u narednim mjesecima omogućiti redovne isplate zarada, penzija, socijalnih i drugih davanja do usvajanja budžeta za 2021. godinu. To, istovremeno, znači i da će servisiranje svih drugih isplata koje su važne za građane i privredne subjekte biti redovno" saopšteno je iz Vlade.

U informaciji se navodi da zbog tehničkog pozicioniranja novca prema pojedinim porošačkim jedinicama u državnoj upravi u okviru već predviđenog novca u ovogodišnjem budžetu, u pogledu visine i namjene predviđene programima i potprogramima programskog budžeta, Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave utvrđeno je da će osnovana ministarstva upravljati i raspolagati opredijeljenim novcem ukinutih ministarstava.

Utvrđena je Uredba o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, a tim izmjenama se praćenje strategije inovacione djelatnosti briše iz nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS).

"Usluge podrške startapovima i razvoj naučno-tehnoloških parkova brišu se iz nadležnosti MPNKS i dodaju u nadležnost Ministarstva ekonomskog razvoja (MER), budući da je to propisano kao dio Nacionalnog inovacionog sistema u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti. Imajući u vidu dugotrajnu izgradnju kapaciteta unutar ranijeg Ministarstva nauke vezano za EU Okvirni program za istraživanje i inovacije i njegov sve veći fokus na inovacije, a takođe i potrebu da se zadrži veza inovacija sa naukom u Crnoj Gori, poslovi nacionalnih kontakt osoba za ovaj program u dijelu inovacija, i to zaposlenih sa ranijim iskustvom u sprovođenju programa, predviđeno je da budu u Ministarstvu ekonomskog razvoja, kao i politički dijalog sa EU u domenu inovacija, što se dodaje u dio nadležnosti MER. Stimulisanje zaštite i razvoja pronalazaka iz MPNKS prebacuje se u nadležnost MER, budući da su pronalazači definisani kao subjekti koji obavljaju inovacionu djelatnost u Zakonu o inovacionoj djelatnosti" navodi se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas