isplata na osnovu posebnog rješenja

Novcem će upravljati nova ministarstva umjesto ukinutih

Senat Državne revizorske institucije se izjasnio da do budžeta za 2021. mogu finansirati samo one potrošačke jedinice koje poznaje Zakon o budžetu za 2020.

9112 pregleda 25 reakcija 25 komentar(a)
Ovo je zakonito rješenje tokom privremenog finansiranja: Spajić, Foto: Luka Zeković
Ovo je zakonito rješenje tokom privremenog finansiranja: Spajić, Foto: Luka Zeković

Potrošačkim jedinicama novac će tokom privremenog finansiranja biti isplaćivan na osnovu posebnog rješenja koje će donositi Ministarstvo finanasija i svaka od njih će dobijati istu sumu koju je na mjesečnom nivou imala u ovoj godini.

Kada se radi o novoosnovanim ministarstvima, ona će raspolagati i upravljati novcem onih resora koji su ukinuti nakon nove organizacije Vlade.

Tako je odlučilo Ministarstvo finansija i socijanog staranja, kojim rukovodi ministar Milojko Spajić, predlog je Vlada usvojila na sjednici u četvrtak kroz dokument Informacija o potrebi donošenja rješenja o privremenom finansiranju od 1. januara 2021. godine do donošenja zakona o budžetu Crne Gore za 2021.

Predlog je najavljen do marta.

Ministar finansija kaže da je izabrano rješenje zakonito
Ministar finansija kaže da je izabrano rješenje zakonitofoto: Luka Zeković

Ministarstvo finansija rješenje temelji na članu 37 Zakon o budžetu i fiskalnoj odgvornosti kojim je, između ostalog, propisano da „ako se zakon o budžetu države ne donese do 31. decembra tekuće godine, za narednu fiskalnu godinu, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini“.

Ministar je saopštio da je to rješenje zakonito.

Senat Državne revizorske institucije se izjasnio da do budžeta za 2021. mogu finansirati samo one potrošačke jedinice koje poznaje Zakon o budžetu za 2020.

Negativno mišljenje DRI

U informaciji Ministarstvo konstatuje da je DRI u reviziji prošlogodišnjeg završnog računa budžeta konstatovala da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovanje sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje, zbog čega je nakon te revizije dato negativno mišljenje.

“Ako bi ova Vlada predložila zakon o budžetu koji se oslanja na ranije korišćenu metodologiju za pripremu budžeta i ova Vlada bi pravila istu grešku. Pošto je za pripremu budžeta valjano imati sve informacije o prihodnoj i rashodnoj strani odlučeno je da za izradu predloga budžeta za 2021. treba više vremena. Potpuno netransparentno vođenje državnih finansija prethodne vlade uslovilo je neažurno vođenje evidencije o svim troškovima (troškovi za iznajmljivanje nepokretnosti, održavanje voznog parka, pa čak i zarade zaposlenih u državnim institucijama). Zato smo odlučili da pristupimo izradi budžeta za narednu godinu tek nakon prikupljanja svih potrebnih informacija i evidencija. Sve to u cilju pravljena reza sa dosadašnjom praksom, ali i potrebom da budžet za narednu godinu bude planiran u skladu sa novim ekonomskim politikama u svim oblastima”, navodi Ministarstvo.

Vlada je odluku o privremenom finansiranju donijela prošle sedmice, iako je prije toga više puta predlog budžeta najavljivan do 20. decembra. Obrazloženje za odustajanje od predloga je da ne žele da rade budžet po notama DPS-a.

Sjednica odbora u utorak

Odbor za ekonomiju, finasije i budžet odgodio je za utorak prvu sjednicu. Na dnevnom redu su predlozi finansijskih planova pet regulatornih agencija za narednu godinu i predlog SD-a za kontrolno saslušanje Spajića povodom nedavnog zaduženja države od 750 miliona eura.

Sjednica je juče odložena na predlog Raška Konjevića (SDP) jer nijesu poštovane sve mjere koje su predviđenje u cilju zaštite od pandemije koronavirusa.

Odbor će, uz planove regulatora, razmatrati i predložene izmjene zakona o kreditnim institcijama i sanaciji banaka, kojima je definisano da se primjena ta dva akta odgodi do 1. januara 2022.

Preporučujemo za Vas