Reagovanje Temle's glory 2.9

Krivična prijava SDT-u da bi se objelodanila istina

Iz firme “Temple’s glory 2.9” odbacili tvrdnje Petrola Crna Gora MNE da hoće da im povrijede poslovni ugled

3836 pregleda 0 komentar(a)
Djela govore o nečijem ugledu:Ilustracija, Foto: Shutterstock
Djela govore o nečijem ugledu:Ilustracija, Foto: Shutterstock

Povodom teksta “Tvrde da su oštećeni za 350.000” koji je objavljen 29. decembra prošle godine reagovali su iz kompanije “Temple’s glory 2.9” tvrdnjom da prijava koju su podnijeli Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv firme Petrola Crna Gora MNE je u cilju objelodanjivanja istine o, kako tvrde, kriminalnim aktivnostima imenovanih ovlašćenih i pravnih lica u toj firmi.

Iz firme Petrola Crna Gora MNE u tekstu su ocijenili da navodi iz krivične prijave protiv njih su „u potpunosti lišeni pravnog i činjeničnog osnova, o čemu posjeduju mnogobrojne dokaze“, te da su „sve aktivnosti u potpunosti i isključivo usmjerene na povredu poslovnog ugleda renomirane internacionalne grupacije“.

“Vijesti” integralno prenose reagovanje kompanije “Temple’s glory 2.9” u vlasništvu biznismena Nreke Gojčaja.

“Povodom iznijetih navoda Petrola Crna Gora MNE da su “sve aktivnosti u potpunosti i isključivo usmjerene na povredu poslovnog ugleda renomirane internacionalne grupacije”, ističemo da predata krivična prijava SDT-u isključivo ima za cilj objelodanjivanje istine, kako se sumnja, o organizovanim kriminalnim aktivnostima imenovanih ovlašćenih i pravnih lica protiv kojih je navedena prijava i podnijeta. Kada je u pitanju poslovni ugled, u isti ne zalazimo, međutim o svačijem ugledu govore njegova djela. Pojedina lica obuhvaćena našom krivičnom prijavom označena su kao lica koja se sumnjiče za razne zloupotrebe i od strane akcionara Petrol dd Ljubljana, kao vlasnika kapitala, o čemu su nedavno pisali i brojni slovenački mediji. Naime, kako tamošnji mediji navode, revizijom akcionara utvrđeno je da je prethodni predsjednik uprave Petrol dd Ljubljana Tomaž Berločnik (obuhvaćen našom prijavom), sklopio 30-ak poslova u zemlji i inostranstvu značajne vrijednosti, koji mogu biti predmet krivičnih odgovornosti, zbog čega je jedna od glavnih tema nedavne Skupštine akcionara Petrol dd Ljubljana, bila upravo izvještaj o reviziji predmetnih poslova.

U poslovni ugled Petrol dd vjerovali su i građani Crne Gore, kao i mi, kada smo prije više godina, sa njima započinjali poslovnu saradnju, međutim praksa je pokazala sasvim suprotno. Naime, crnogorskoj javnosti Petrol dd Ljubljana se svojevremeno predstavljao kao “renomirani strani investitor” sa kojim je tadašnja Vlada Crne Gore prilikom privatizacije ugovorila str.ateško partnerstvo “joint venture” sa državnom kompanijom Montenegro bonus, što je trebalo da rezultira Petrolovim ugovorenim obavezama o velikim ulaganjima u Crnoj Gori u energetskom sektoru i to preko 150 miliona eura. Međutim, od ugovorenih investicija nije realizovano gotovo ništa, već je zatim ugovor o partnerstvu na zaprepaštenje, bez posljedica raskinut.

Kada je u pitanju obaveza “Temple’s glory 2.9” po pravosnažnoj presudi na koju se Petrol poziva, da pojasnimo da se radi o sudskom sporu po našem tužbenom zahtjevu za naknadu štete na iznos od oko devet miliona eura, približan iznos štete koju je u navedenom sudskom postupuku po nalogu suda utvrdio i sudski vještak ekonomsko-finansijske struke, zbog nametnutog nam prevarnog “odložnog uslova” od strane Petrola. Nakon šest godina dugog sudskog procesa, napokon pravosnažnom presudom je djelimično usvojen tužbeni zahtjev “Temple’s glory 2.9”, odnosno prihvaćen nam je pravni osnov i presuđen iznos od približno 2,5 miliona eura, da bi po uloženoj reviziji, Vrhovni sud je početkom 2020. godine u predmetu sudije izvjestioca Branimira Femića, odlučio u rekordno kratkom roku od svega nekoliko dana što predstavlja kuriozitet kada je u pitanju pravosudni sistem Crne Gore, te preinačio pravosnažnu presudu Apelacionog suda na način što je prihvatio reviziju Petrola. Ovakvo hitno postupanje i preinačenje, ne upuštajući se u detalje i komentarisanja sudske odluke, kod nas lično, kao i laičke javnosti može da izazove sumnje na nezavisnost i nepristrastnost, kao i na moguće motive za takvu pretjeranu ažurnost od strane Vrhovnog suda, u konkretnom slučaju u korist slovenačkog Petrola, to jest nekadašnjeg partnera Vlade Crne Gore.

Protiv presude Vrhovnog suda “Temple`s glory 2.9” je predao ustavnu žalbu Ustavnom sudu, a koristiće i sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih prava i interesa”.