ponovo založio svoju i imovinu "BB solar"

Đukanović biznis širi uz milionske kredite

Nakon što se kompanija sina šefa države Mila Đukanovića i poslovnog partnera Ivana Burzanovića oslobodila kreditnih zaduženja, poslovni prostori u prizemlju zgrade „Croling“ u podgoričkom naselju Kruševac od 84, 78, 9 i 43 kvadrata, založeni su krajem prošle godine na ime kredita od milion i po eura

46288 pregleda 700 reakcija 73 komentar(a)
Blažo Đukanović, Foto: Boris Pejović
Blažo Đukanović, Foto: Boris Pejović

Biznismen Blažo Đukanović ponovo je založio svoju i imovinu firme “BB Solar”, šest poslovnih prostora u Podgorici na ime milionskog kredita.

Nakon što se kompanija sina šefa države Mila Đukanovića i poslovnog partnera Ivana Burzanovića, oslobodila kreditnih zaduženja, poslovni prostori u prizemlju zgrade „Croling“ u podgoričkom naselju Kruševac, od 84, 78, 9 i 43 kvadrata, založeni su krajem prošle godine na ime kredita od milion i po eura. Hipoteka je upisana 13. januara u list nepokretnosti, a istog dana osvanula je i na poslovne prostore u zgradi Vektre, od 47 i 412 kvadrata, koje su vlasništvo mlađeg Đukanovića.

„Povjerilac Hipotekarna banka, dužnik ‘BB Solar’, Blažo Đukanović i Ivan Burzanović, dug 1.500.000 eura, rok 1. septembar 2029“, piše u listu nepokretnosti u koji su „Vijesti“ imale uvid.

Banka je ujedno upisala i zabranu otuđenja, opterećenja i izdavanja u zakup bez pisane saglasnosti povjerioca, kao i zabilježbu pristanka na neposredno izvršenje bez odlaganja, nakon dospjelosti obezbjeđenog potraživanja.

Na poslovne prostore u zgradi Vektre prije dvije godine upisana je hipoteka na isti kreditni iznos, ali je tada naznačeno da je korisnik kredita firma “BB Hidro”, takođe partnerska kompanija mlađeg Đukanovića i Burzanovića koja se bavi izgradnjom malih hidroelektrana.

Inače, “BB Solar”, firma koja se bavi postavljanjem električnih instalacija, založila je poslovni prostore u Podgorici, a Đukanović svoja dva u Vektri, kao garancija beogradskoj kompaniji “Siemens”, a teret je 13. januara upisan u katastarsku evidenciju Uprave za nekretnine.

„Povjerilac Hipotekarna banka, dužnik ‘BB Solar’, Blažo Đukanović i Ivan Burzanović, dug 722.592 eura, rok 30. jul 2021. Korisnik garancije ‘Siemens DOO Beogra“, piše u listu nepokretnosti, a banka je upisala i zabranu otuđenja opterećenja i izdavanja u zakup bez pismene saglasnosti.

Inače, Vlada je srednom janura dala saglasnost da se prekine postupak odobravanja izgradnje objekta male hidroelektrane “Slatina” na vodotoku Slatina u opštini Kolašin, kao i budućih novih malih hidroelektrana dok radna grupa Ministarstva kapitalnih investicija okonča postupak kontrole procedure i zakonitosti zaključenih ugovora o koncesiji za male HE.

Malu HE “Slatina” gradi kompanija BB “Hidro”. Đukanovićeva firma prijavila je Ministarstvu ekologije, urbanizma i prostornog planiranja gradnju male hidroelektrane (mHE) „Slatina“ na vodotoku istoimene kolašinske rijeke.

Prijava je Urbanističko-građevinskoj inspekciji, koja je u nadležnosti resora na čijem je čelu ministar Ratko Mitrović, dostavljena 10. decembra i potpisuje je Đukanovićev poslovni partner Ivan Burzanović, koji je ovlašćeni zastupnik i ima polovinu akcijskog kapitala firme.

Vlada, na čijem je čelu bio Duško Marković, prije dvije i po godine donijela je odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju male hidroelektrane “Slatina”, kojom je predviđeno da Uprava za nekretnine ekspropriše 600 kvadrata zemlje u vlasništvu staromještanskih porodica u mjestu Raško Mioska i time omogući realizaciju projekta.

Firma “BB Hidro” je u maju 2015. godine od tadašnjeg Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma tražila dobijanje urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za gradnju mHE “Slatina”. Resor, kojim je tada rukovodio Branimir Gvozdenović odbio je zahtjeve firme “BB Hidro”, uz obrazloženje da za vodotok kolašinske rijeke nije ura­đe­no hidrološko istraživanje, uz naglasak da je neophodno da se uradi studija lokacije.

Godinu i po kasnije, početkom 2017, Đukanovićeva firma ponovo podnosi zahtjeve za dobijanje UTU, koji su potom izdati.

“BB Hi­dro” je još ranije dobio ener­get­sku do­zvo­lu za iz­grad­nju mHE “Sla­ti­na” sna­ge 452,98 ki­lo­va­ti i ukup­ne go­di­šnje pro­iz­vod­nje od 1.224 gi­ga­vat-sa­ta. Izgradnjom malih hidroelektrana u Crnoj Gori uglavnom se bave biznismeni bliski vrhu DPS-a, a radi se o profitabilnom poslu.

Protesti građana su učestali zbog ovih projekata širom Crne Gore, uz poruke da se uništava životna sredina i uz zahtjeve da država to ne dozvoli.