poručeno na radionici o eu fondovima

"Korišćenje IPA sredstava doprinosi evropskom putu Crne Gore, opštoj dobrobiti građana"

"EU podrška treba da doprinese jačanju institucija i vladavini prava, reformi državne uprave, reformi privrede, većem poštovanju ljudskih i manjinskih prava"

5085 pregleda 0 komentar(a)
Radionica o EU fondovima, rezultati i perspektiva za opštine, Foto: Generalni sekretarijat Vlade
Radionica o EU fondovima, rezultati i perspektiva za opštine, Foto: Generalni sekretarijat Vlade

Korišćenje IPA sredstava doprinosi evropskom putu Crne Gore, opštoj dobrobiti građana kao i održavanju povjerenja građana u proces EU integracija, poručeno je danas na Radionici o EU fondovima - rezultati i perspektiva za opštine, koja je danas održana u organizaciji Kancelarije za evropske integracije.

"Uloženim sredstvima se nastoji doprinijeti i što ravnomjernijem razvoju svih opština u Crnoj Gori, unapređenju poslovnog ambijenta i kreiranju novih radnih mjesta“, saopštio je savjetnik zamjenika glavnog pregovarača-nacionalnog IPA koordinatora Bojan Vujović.

Kako se navodi u saopštenju Generalnog sekretarijata Vlade, Vujović je istakao da su, u procesu pristupanja EU, sredstva opredijeljena kroz Instrument pretpristupne podrške izuzetno značajna za sprovođenje reformi koje, prije svega, treba da unaprijede kvalitet života crnogorskih građana.

"EU podrška treba da doprinese jačanju institucija i vladavini prava, reformi državne uprave, reformi privrede, većem poštovanju ljudskih i manjinskih prava, promociji rodne ravnopravnosti, jačanju civilnog društva, unapređenju lokalne i regionalne saradnje, kao i dostizanju održivog razvoja i smanjenju siromaštva", rekao je Vujović.

On je podsjetio da je, u periodu od 2007. do 2013. godine, putem IPA projekata u Crnu Goru uloženo 235,7 miliona eura, dok kroz novi finansijski okvir za period 2014-2020 - Ipu II, Crna Gora ima na raspolaganju 279,1 miliona eura.

Kada je u pitanju IPA III, kako je kazao, jedna od značajnih novina tokom perioda 2021-2027 je da neće postojati unaprijed definisane alokacije po državama, a glavni kriterijumi za odobravanje projekata biće njihova strateška relevantnost i spremnost za sprovođenje.

FOTO
foto: Generalni sekretarijat Vlade

Pomoćnica Generalnog sekretara Zajednice opštine Crne Gore, Vanja Starovlah je istakla da lokalne samouprave treba da budu prepoznate kao dio uprave najbliži građanima, pa time i njihovim potrebama i problemima, koji treba da ima značajnu ulogu prilikom pripreme, implementacije i monitoringa IPA III programa.

Kako se navodi u saopštenju, ona je poručila da decentralizacija treba da bude stalna dimenzija finansijske i političke podrške koju EU daje zemljama Zapadnog Balkana.

"Najveća korist za lokalne samouprave bi bile grant šeme koje bi bile veoma slične kohezionim fondovima EU, koje bi dodatno pripremile lokalne uprave za korišćenje ovih, veoma izdašnih fondova koji se koriste u zemljama članicama", kazala je Starovlah i dodala da bi na taj način bili u mogućnosti da unaprijede javne usluge i kvalitet života građana primjenjujući relevantne strateške politike EU.

Kako je kazala, na taj način bi se obezbijedili konkretni rezultati u lokalnim zajednicama, čime bi se građani u svom komšiluku, u svom gradu, mogli uvjeriti u evropske standarde i vrijednosti, imajući u vidu da lokalne samouprave imaju veliku odgovornost, kako za unapređenje kvaliteta života, tako i za održavanje povjerenja građana u proces EU integracija.

Radionica je organizovana u okviru projekta Podrška Kancelariji nipaka u nadgledanju i evaluaciji tekućih IPA programa i pripremi buduće IPA podrške, koji finansira EU s ciljem razmjene iskustva, predstavljanja rezultata u dosadašnjem sprovođenju Ipe, kao i pružanjem informacija u vezi sa novom finansijskom perspektivom za period 2021-2027, Ipom III.

Kako su naveli u saopštenju, na radionici je učestvovao više od 60 učesnika, predstavnika lokalnih samouprava, ministarstava, Delegacije Evropske unije, Zajednice opština i Kancelarije za evropske integracije.