o navodima advokata

CBCG: Optužbe Ćalasana neutemeljene

Centralna banka kaže da je redovno kontrolisala primjenu zakona o “švajcarcima”

6856 pregleda 2 komentar(a)
Zakon usvojen 2016. godine: CBCG, Foto: Luka Zeković
Zakon usvojen 2016. godine: CBCG, Foto: Luka Zeković

Centralna banka (CBCG) je odbacila optužbe da nije kontrolisala primjenu Zakona o konverziji kredita iz švajcarskih franaka u eure što tvrdi advokat klijenata Adiko banke Dragomir Ćalasan u incijativi koja je upućena skupštinskom odboru za ekonomiju, finansije i budžet za kontrolinim saslušanjem guvernera Radoja Žugića u vezi sa primjenom ovog zakona i problemima koje građani imaju zbog ovih kredita.

U inicijativi se, između ostalog, tvrdi da je zbog prenošenja nenaplativih kredita sa Adiko banke na kompaniju “Heta Asset Resolution” izbjegnuto da se kod CBCG izdvoje rezervacije od 196,96 miliona eura, kao i da vrhovna monetarna institucija ne preduzima nikave radnje da spriječi rad kompanije “Holdco East”, koja je pravni nasljednik “Heta Asset Resolutiona”, a koja preko advokatskih kancelarija pristupa vansudskoj prodaji, kupuje nekretnine po duplo manjim i niskim cijenama klijenata koji vode sudske sporove.

“Konstatacija da CBCG nije vršila kontrolu ‘Hete’ nije tačna, jer smo odmah nakon usvajanja dopuni zakona o konverziji kredita iz švajcarskog franka u eure u decembru 2016. godine izvršili neposredni nadzor nad primjenom zakona i o tome sačinili Izvještaj. Tokom te kontrole CBCG je posebnim upozorenjem prema ‘Heti’ izrekla mjere upozorenja na otklanjanju nepravilnosti u primjeni zakona i naložila da otkloni utvrđene nepravilnosti tako što će u ugovorima o regulisanju duga isključiti odredbe kojima se klijenti obavezuju da neopozivo prihvate tačnost obračuna i da se odriču prava na pobijanje tačnosti obračuna. ‘Heta’ je izvršila naložene mjere u ostavljenim rokovima i sačinila nove ugovore u kojima je isključila navedene klauzule”, rekli su u CBCG.

Povezani članci

02. Mart 2021.

Inicijativa za "švajcarce" stigla u parlament

Iz CBCG su objasnili da je prenos potraživanja na ‘Hetu’ Adiko banka (nekadašnja Hipo Alpe Adria banka) uradila u skladu sa odredbama zakona o obligacionim odnosima i ničim nije zabranjeno da se prenos potraživanja izvrši na takav način.

“Tvrdnja da je na ovaj način izbjegnuto izdvajanje rezervacija kod CBCG je proizvoljna i neutemeljena, jer se po bankarskoj regulativi rezervacije za potencijalne kreditne gubitke od strane banaka ne izdvajaju kod CBCG, već na teret kapitala banke u njihovim bilansima i nemaju nikakve veze sa računima CBCG. U svim kontrolama kod banke CBCG je kontrolisala nivo izdvojenih rezervacija i one su izdvajane u skladu sa regulativom. Banka je zbog obaveze izdvajanja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke trpjela velike gubitke i obavezu dokapitalizacije na teret osnivača. Izdvajanje rezervacija za potencijalne kreditne gubitke nije bila obaveza ‘Hete’ jer su rezervacije već prethodno izdvojene na teret kapitala banke”, kazali su u CBCG, dodajući da je pominjanje cifre od 196,96 miliona apsurdno.

Iz CBCG su kazali da su odbor za ekonomiju redovno informisali o kontroli primjene zakona.

Poručili su da CBCG firmi “Holdco East” nije izdala dozvolu za rad i nema uvid u njeno poslovanje, te da nema zakonskih ovlašćenja i obaveza da kontroliše rad onih čije poslovanje ne reguliše propisima.

Skupština je usvojila 2016. godine zakon o “švajcarcima” kojima je omogućila građanima da konvertuju te kredite u eure po uslovima koji su važili na dan kada su sklopljeni.

Preporučujemo za Vas