SAVIRIS PLATIO DIO DAŽBINA PREDVIĐENIH UGOVOROM

Vladi milion i po od prodaje vila

Vlada smatra da to nije ukupna cifra koju Luštica Development treba da plati i da se mora uraditi konačni obračun
210 pregleda 7 komentar(a)
Luštica, Foto: Luštica Bay
Luštica, Foto: Luštica Bay
Ažurirano: 14.12.2017. 06:22h

Vlada Crne Gore kao „avans“ je prihvatila plaćanje od 1.505.011 eura od kompanije Luštica Development za zemljište koje je ta firma prodala kupcima stanova i vila u novom turističkom gradu Luštica Bay u Krtolima kod Tivta.

Država, međutim, smatra da to nije konačna obaveza Luštice Development po tom osnovu i da se mora uraditi konačni obračun između dviju strana. To piše u Informaciji o realizaciji aktivnosti na projektu Luštica Bay, a koja je bila na dnevnom redu posljednje sjednice Vlade prošle sedmice.

Luštica Development koja je kćerska-firma švajcarsko-egipatskog konzorcijuma Orascom, zakupila je oko sedam miliona kvadrata državnog zemljišta na poluostrvu Luštica kod Tivta. Po ugovoru koji su u jesen 2009. potpisali vlasnik Orascoma Samih Sviris, tadašnji premijer Milo Đukanović i gradonačelnik Tivta Dragan Kankaraš, Luštica Development ima pravo da klijentima koji kod njih kupuju novoizgrađene rezidencijalne objekte u kompleksu Luštica bay, proda i formalno zakupljeno državno zemljište-placeve na kojem su ti objekti sagrađeni. Bez obzira na to za koliko ga Luštica Development proda svom krajnjem klijentu, ta kompanija je po ugovoru obavezna da državi Crnoj Gori takvo prodato zemljište plati po cijeni od 80 eura za kvadrat.

U Informaciji koju je razmatrala Vlada, piše da je Ministarstvo finansija u komunikaciji sa područnom jedinicom Tivat Uprave za nekretnine Crne Gore, „pribavilo podatke o prometovanju nepokretnosti od strane Luštice Development koji datiraju tek od 2015. godine, koju je ova projektna kompanija dužna da plati Vladi CG“. Luštica Development je kako piše u informaciji, sa druge strane dostavila Ministarstvu finasija „podatke koji se odnose na obračun koji su radile njihove stručne službe, a koji datiraju od 2013. zaključno sa decembrom 2017.“

„Isti iznos od 1.505.011 eura prema njihovom stanovištu, projektna kompanija dužna je da plati Vladi po ovom osnovu. S obzirom da se podaci projektne kompanije i Ministarstva finansija razlikuju, to predlažemo da se navedeni iznos od 1.505.011 eura prihvati kao uplata na ime avansa po navedenom osnovu, dok bi se konačan obračun između Ministarstva finasija i projektne kompanije usaglasio do 31. decembra 2017, o čemu bi Ministarstvo finansija naknadno infornisalo Vladu.“ piše u informaciji koju je prihvatio kabinet premijera Duška Markovića.

Ministarstvo finansija je preporučilo Vladi da se „odredi i imenuje nezavisno revizorsko tijelo“ koje bi „u odnosu na cjelokupno poslovanje projektne kompanije imalo zadatak da utvrdi bruto-primitke“ kako bi se odredio i iznos novca koji Luštica Development treba da uplati Vladi po osnovu ugovorne obaveze da državi ustupa dva posto svih svojih bruto-primitaka od prodaje nekretnina u kompleksu Luštica bay. Luštuica Development je od Vlade tražila i da toj kompaniji odobri zalaganje prava koje ta firma ima shodno Ugovoru o dugorčonom zakupu i izgradnji iz 2009. kod banaka i drugih finansijskih institucija, kao sredstva obezbjeđivanja ugovora o kratkoročnim kreditima koje Luštica Devekoopment uzima radi finansiranja izgradnje kompleksa Luštica bay.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore nije se saglasio sa predlogom modela predviđenih Ugovorom o zalozi koji je kandidovala Luštica Development, pa su konsultacije o tome između države i investotora novog turističkog grada Luštice Bay još u toku.

Novac od prodaje Vlada će dati za put koji treba investitoru

Vlada je donijela odluku da 1.505.011 eura koliko iznosi „avans“ što ga je Luštica Development namijenila državi po osnovu prodatih placeva za rezidencijalne objekte, prenese Opštini Tivat „za gradnju putne infrastrukture“.

To u praksi značli da će država tim novcem ispuniti dio svoje ugovorne obaveze prema Orascomu u vezi sa izgradnjom nedostajuće infrastrukture za kompleks Luštica bay, odnosno za nastavak gradnje nove MR 1 pristupne saobraćajnice tom kompleksu.

Prva faza MR 1 vrijedna oko 2,5 miliona eura na potezu od Grabovca do stadiona FK „Sloga“ u Radovićima je u završnoj fazi, a Opština Tivat treba da uskoro raspiše i tender za drugu fazu te saobraćajnice od Grabovca do Solila, vrijednu oko 3 miliona.

Vlada je odlučila i da Tivćanima za te svrhe, prenese i ukupno 1,28 miliona eura koji su ove godine ušteđeni u kapitalnom budžetu države na pozicijama izdataka za lokalnu infrastrukturu na projektima zaštite životne sredine, odnosno na poziciji izgradnje i rekosntrukcije sportskih objekata.