JOŠ NEMA ZAKONA O PRIVATNO-JAVNOM PARTNERSTVU

Kasni kontrola vrijednih koncesija

Iz resora kojim rukovodi ministar Drako Radunović “Vijestima” nije odgovoreno zašto se kasni i kada se može očekivati da Vlada utvrdi predlog i pošalje ga parlamentu na usvajanje. Ministarstvo finansija je nacrt tog propisa bilo pripremilo 2015. i stavilo ga na javnu raspravu
1 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Vlada Crne Gore, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 11.12.2017. 06:58h

Predlog zakona o privatno-javnom partnerstvu (JPP) kojim treba da se uvede red u sprovođenju investiciono-razvojnih projekata, dodjeli koncesija za eksploataciju državnih resursa i drugih projekata od javnog interesa neće biti usvojen  u ovoj godini.

Važni dokument, koji je bio u završnoj fazi  izvršna vlast je trebalo da utvrdi u junu ove godine, kako je ranije najavilo Ministarstvo finasija.

Iz resora kojim rukovodi ministar Drako Radunović “Vijestima” nije odgovoreno zašto se kasni i kada se može očekivati da Vlada utvrdi predlog i pošalje ga parlamentu na usvajanje. Ministarstvo finansija je nacrt tog propisa bilo pripremilo 2015. i stavilo ga na javnu raspravu. 

“Vlada  je uspostavila saradnju sa Međunarodnom finansijskom institucijom (IFC), članicom Svjetske banke, i u konsultacijama sa stručnjacima te institucije osmisliće optimalno zakonsko rješenje za uređenje ne samo oblasti u privatno-javnom partnerstvu, već i u oblasti koncesija. Javnost će po definisanju predloga ova dva zakona, biti upoznata sa svim detaljima i predloženim izmjenama” rečeno je “Vijestima” u ministarstvu.

Izvršna vlast  kasni dvije i  po godine  sa utvrđivanjem važnog zakonskog akta kojim je predviđeno osnivanje Agencije za investicije. Ta agencija   treba da objedini više postojećih državnih organa koji se bave investicijama i praćenjem razvojnih projekata.

Oblasti od javnog interesa su davanje koncesija za eksploataciju rudnog bogatstva, šuma, korišćenje vodotoka i voda, izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata, korišćenje radio-frekvencija, telekomunikacionih objekata, luka, javnih puteva, željezničke infrastrukture, aerodroma i vazdušnog saobraćaja.

Tim zakonom obuhvaćeni su gasovodi i naftovodi, skladišta i distributivne mreže, obrazovne i komunalne usluge, objekti za liječenje, proizvodnja energije, upotreba rijeka i jezera, igre na sreću, kuturni, sportski i rekreativni objekti, socijalno stanovanje, turizam i ugostiteljstvo, javno osvjetljenje i slobodne ekonomske zone.

Državna revizorska institucija (DRI) je u reviziji prihoda budžeta po osnovu ugovora o koncesijama u maju 2014. godine   ukazala  da od ukidanja Agencije za prestruktiriranje privrede i strana ulaganja 2009. šest državnih institucija učestvuje u realizaciji investiciono-razvojnih projekata. To su ministarstva ekonomije i turizma, Savjet za privatizaciju, Agencija za promociju stranih   investicija, Sekretarijat za razvojne projekte i Savjet za unapređene poslovnog ambijenta.

DRI je utvrdila da se tim institucijama preklapaju nadležnosti, kao i da nema adekvatnog nadzora nad kontrolom i praćenjem ugovora, jer većina tih institucija tvrdi da nije nadležna.

Preporučujemo za Vas