povrat novca doprinio bi stabilnom poslovanju

Regionalni vodovod: Ustavni sud ukinuo odluku Vrhovnog, Strabag da vrati 12 miliona eura

"Zbog odluka Apelacionog suda i Vrhovnog suda došlo do blokade računa Regionalnog vodovoda u trajanju od 268 dana, sve do naplate 12 miliona eura, upkos činjenici da je nadležni Privredni sud donio čak četiri presude kojim je utvrdio da nema osnova da se prizna odluka neugovorene i nenadležne međunarodne arbitraže"

10118 pregleda 4 komentar(a)
Odbor direktora, Foto: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje
Odbor direktora, Foto: Regionalni vodovod Crnogorsko primorje

Ustavni sud Crne Gore je po drugi put donio odluku kojom je ukinuo odluku Vrhovnog suda Crne Gore i potvrdio ispravnost stavova DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” po pitanju ovog sudskog postupka, do kog je došlo jer je suprotno Ugovoru između Regionalnog vodovoda i Strabag AG, suprotno pravilima i standardima međunarodnog i domaćeg arbitražnog prava, priznata odluka neugovorenog, a samim tim i nenadležnog arbitražnog vijeća MTK iz Pariza.

Saopštenje Regionalnog vodovoda prenosimo intregralno:

"Regionalni vodovod je o navedenom blagovremeno informisao Vladu Crne Gore i resorna ministarstva. U skladu sa tim, Odbor direktora Regionalnog vodovoda je na XXXI sjednici odlučio da se u vezi Odluke Ustavnog suda CG obrati javnosti.

Ustavni sud CG je zaključio, potvrđujući dakle stav Regionalnog vodovoda, da je Vrhovni sud CG povrijedio ustavom zagarantovano pravo na pravično suđenje i pristup sudu iz razloga što nije meritorno odlučio po reviziji Regionalnog vodovoda izjavljenoj protiv odluke Apelacionog suda CG, a koje pravo je zajamčeno članom 32 Ustava CG i članom 6 stav 1 Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Moramo podsjetiti da je zbog ovakvih odluka Apelacionog suda CG i Vrhovnog suda CG došlo do blokade računa Regionalnog vodovoda u trajanju od 268 dana (14.avgust 2018 – 9.maj 2019.godine), sve do naplate 12 miliona eura, upkos činjenici da je nadležni Privredni sud CG donio čak 4 presude kojim je utvrdio da nema osnova da se prizna odluka neugovorene i nenadležne međunarodne arbitraže i da shodno tome, Stabag AG nema pravo ni na 1 euro, a ne na 12 miliona eura.

Navedene odluke su dovele i do dodatne i direktne štete za Regionalni vodovod u ovom dvogodišnjem periodu, u iznosu od oko 4,9 miliona eura.

Stoga, Regionalni vodovod će istrajavati na svojim stavovima do okončanja ovog sudskog postupka, jer su odluke Ustavnog suda CG obavezujuće za sve državne organe, pa shodno ovoj odluci, očekujemo da se Vrhovni sud CG, u ponovnom postupku prema našoj Reviziji, ne odnosi pretjerano formalistički, odnosno da mu odluke ne budu proizvod „mehaničke” primjene pozitivnog prava (kako to navodi Ustavni sud CG u svojoj odluci), već da uzme u obzir specifičnosti i važnosti pravne oblasti kojoj pripada konkretan sudski postupak.

Ustavni sud CG je jasno naložio Vrhovnom sudu CG da obezbijedi jedinstvenu primjenu zakona, jer je Regionalnom vodovodu povrijeđeno „pravo na sud”. Riječ je o jednoj od najvažnijih ustavnih obaveza Vrhovnog suda CG, shodno kojoj treba da sveobuhvatno odgovori na prigovore Regionalnog vodovoda, a posebno da pruži odgovor i zauzme stav oko spornog pitanja: da li crnogorski sudovi mogu da priznaju odluke nenadležnog međunarodnog arbitražnog suda, koji nije ugovoren između stranaka u sporu?

Privredni sud CG je, ponavljamo, donio 4 Odluke u korist Regionalnog vodovoda. Prve tri odluke ukinute su od strane Apelacionog suda CG dok je četvrti put, Apelacioni sud CG, dana 28.03.2018. godine, donio rješenje kojim je preinačio presudu Privrednog suda CG, i po prvi put u crnogorskoj i regionalnoj sudskoj praksi, priznao Odluku neugovorene, a samim tim i nenadležne arbitraže, MTK iz Pariza.

Punomoćnici Regionalnog vodovoda su 12.marta 2021.godine Vrhovnom sudu CG predali urgenciju za postupanje po podnesenoj reviziji. Sigurni smo da ne može biti donesena drugačija odluka osim da odluka Apelacionog suda bude ukinuta i na taj način bude zadovoljen princip i pravde i pravednosti. Samo na takav način će biti zaštićeni osjetljivi interesi privrednih subjekata od sudskih postupaka koji mogu biti vođeni na osnovu uspostavljene prakse priznavanja neugovorene arbitraže, što je suprotno Zakonu o arbitraži CG i međunarodnim standardima arbitražnog prava.

Na drugoj strani, očekivani povrat od 12 miliona eura, koji bi u tom slučaju bio vraćen Regionalnom vodovodu, doprinio bi da Regionalni vodovod ponovo posluje stabilno i na dugoročno održiv način.

Iskreno se nadamo da će nadležne institucije Crne Gore ovom pravnom izazovu pristupiti onako kako bi to uradile i sve druge države, čijem sistemu vrijednosti, kao društvo u cjelini, nepokolebljivo stremimo", navodi se u saopštenju.