Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će inicirati promjene u bordu

Smjena Upravnog odbora Fonda PIO jer se utvrdilo da su nezakonito radili

Upravni odbor Fonda PIO je u novembru izabrao novu direktoricu Jadranku Milošević (DPS) na konkursu kojeg je ranije nezakonitim proglasio resorni direktorat tadašnjeg ministarstva rada i socijalnog staranja

56187 pregleda 418 reakcija 36 komentar(a)
Milošević, Foto: DPS
Milošević, Foto: DPS

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pokrenulo je proceduru smjene svojih predstavnika u upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje jer su se krajem prošle godine oglušili o rješenje tadašnjeg Ministarstva rada i socijalnog staranja i na nezakonitom konkursu za direktoricu Fonda izabrali Jadranku Milošević (DPS), saznaju “Vijesti”.

Vlada smjenjuje i postavlja članove Upravnog odbora Fonda PIO na predlog resornog ministarstva.

Kako su “Vijesti” ranije objavile, direktor Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje u prošlom ministarstvu rada i socijalnog staranja, Jovo Pajović je u prvom dopisu od 26. oktobra prošle godine tražio da Fond poništi konkurs koji je raspisao 16. oktobra, a to nije urađeno ni nakon drugog dopisa od 11. novembra. Upravni odbor je mimo rješenja nadležnog Ministarstva, dotadašnju vršiteljku dužnosti direktora Jadranku Milošević izabrao za direktorku 30. nevembra pet dana pred izbor nove Vlade.

Prema rješenju Pejovića, postupak izbora direktorice Fonda PIO je bio nezakonit, jer je konkurs objavljen suprotno odredbama tada važećeg Statuta i izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 12. avgusta 2020. godine.

Od sedam članova Upravni odbor Fonda PIO četiri je imenovala tadašnje Ministarstvo rada i socijalnog staranja i oni su postupali suprotno zvaničnom rješenju svog Ministarstva, nijesu poništili javni konkurs već su nastavili sa procedurom izbora.

“Zbog toga će snositi odgovornost i biti razriješeni, a novi Upravni odbor će provjeriti cjelokupnu proceduru i izbor direktorice”, nezvanično saznaju “Vijesti” u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, na čijem čelu je Milojko Spajić. Preostala tri člana Upravnog odbora su predstavnici sindikata, Unije poslodavaca i Saveza penzionera.

Prema nezvaničnim informacijama, Ministarstvo je utvrdilo sve činjenice u vezi sa ovim slučajem i propustima Upravnog odbora, na koje je upozoravao i Direktorat bivšeg resornog ministarstva.

Prema javnom konkursu Uprave za kadrove, raspisanom za potrebe Fonda PIO 16. oktobra 2020. godine za poziciju direktora, pored ostalih uslova traži se VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja - fakultet iz oblasti društvenih nauka ekonomija ili pravo.

Radi dobijanja saglasnosti od Vlade, Fond PIO je tadašnjem Ministarstvu rada i socijalnog staranja dostavio izmijenjeni tekst Statuta od 27. oktobra 2020, kojeg je Upravni odbor donio na sjednici 26. oktobra 2020. godine.

Zbog pravno-tehničkih nedostataka u tekstu Statuta održan je sastanak 30. oktobra 2020. godine, na kojem je dogovoreno da se otklone greške i da Fond PIO dostavi Ministarstvu konačan tekst Statuta radi daljeg procesuiranja Sekretarijatu za zakonodavstvo.

Važeći Statut je predviđao da za direktora Fonda može biti imenovana osoba koja ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje tri godine iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno na drugim poslovima koji zahtijevaju samostalnost u radu. Javni konkurs objavljen 16. oktobra suzio je traženi opseg kvalifikacija i diskriminisao moguće kandidata, zbog čega je bio u suprotnosti sa tadašnjim Zakonom i Satutom Fonda PIO i morao je biti poništen.

Upravni odbor je u ovom slučaju prekršio još jedan dio novog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 12. avgusta 2020. godine, jer se u članu 218b navodi “izbor direktora Fonda u skladu sa ovim zakonom izvršiće se po isteku 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu“, a taj period je nastupio tek nakon 12. februara, a Milošević je izabrana dva i po mjeseca ranije.

Konkursom mijenjali zakonske uslove, sporni akti koje je Milošević potpisivala

Pajović u prvom dopisu od 26. oktobra traži povlačenje javnog konkursa za izbor direktora, navodeći da je raspisan suprotno Zakonu o PIO i bez prethodnog usaglašavanja Statuta i drugih opštih akata Fonda PIO sa izmjenama Zakona, koji je stupio na snagu 12. avgusta 2020. godine. U drugom dopisu od 11. novembra Pajović upozorava da i pored zahtjeva iz prethodnog dopisa javni konkurs nije povučen, da je prema informacijama sa sajta Uprave za kadrove istekao 5. novembra, a da je procedura izbora nastavljena.

Te dopise dobijao je predsjednik Upravnog odbora Fonda Dragan Đukanović, koji je na tu funkciju izabran upravo kao predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, ali nije postupao po njima.

Pajović u drugom dopisu navodi da “bez želje da ponovo elaboriram jasne i nedvosmislene pravne razloge za povlačenje konkursa” podsjeća da je u avgustovskim izmjenama Zakona o PIO dodat novi član 122a. Ovim članom preciziraju se uslovi za izbor direktora Fonda PIO, odnosno da na tu funkciju “može biti imenovano lice koje ima VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja”.

“Zakon o PIO ne dozvoljava mogućnost da se navedeni zakonski uslovi mijenjaju podzakonskim aktima. Na taj način ne samo što je prekršen Zakon o PIO nego su onemogućeni da konkurišu kandidati koji ispunjavaju zakonske uslove za imenovanja za direktora Fonda. S toga ponovo upozoravam da Fond PIO bez odlaganja, preduzeme radnje u cilju poništavanja javnog konkursa”, naveo je Pajović.

On je upozorio i da će biti nezakoniti svi akti koje donese i potpiše direktor Fonda PIO izabran na ovaj način, računajući i rješenja o penzionisanju.

“Na kraju upozoravam na upitnost pravne valjanosti pravnih akata i preduzetih pravnih radnji od strane lica imenovanog na ovaj način, između ostalog direktor Fonda donosi sva prvostepena rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja”, naveo je Pajović.

Pošto je Milošević na ovaj način izabrana krajem novembra prošle godine, može se govoriti o više stotina rješenja i drugih akata koje je u tom periodu donijela.

Nakon što su “Vijesti” krajem januara objavile dopise Ministarstva da je Milošević izabrana na nezakonitom konkursu, iz Fonda PIO su saopštili da Pejovićevi dopisi nijesu zvanični akti već privatna prepiska, iako su imali zvanične zavodne brojeve i pečate.

Preporučujemo za Vas