Vuković: Traže smjenu jer uvodim red

Izvršni direktor "Plantaža" reagovao povodom teksta "Radnici traže smjenu direktora Plantaža"

12014 pregleda 9 komentar(a)
Kompaniji neophodna štednja: Vuković, Foto: plantaze
Kompaniji neophodna štednja: Vuković, Foto: plantaze

Povodom teksta “Radnici traže smjenu direktora Plantaža” reagovao je izvršni direktor Miroslav Vuković.

“Zaposlenima u kompaniji obezbijeđena je isplata zarade za januar i februar 2021. godine (u ovom trenutku kompanija duguje zaposlenima zaradu za mart). Prepoznajući aktuelni kolektivni ugovor iz februara 2017. godine kao “kamen oko vrata” kompanije, sadašnji izvršni direktor je pokrenuo postupak za poništenje tog ugovora pred Ustavnim i Privrednim sudom. U momentu zaključenja kolektivnog ugovora, tadašnji odbor direktora nezakonito je raspolagao u korist sindikata imovinom kompanije (novcem akcionara) čija je vrijednost iznosila 15-20 miliona eura. Nadalje, usljed izraženog rođačkog i partijskog zapošljavanja (čitaj: zapošljavanja kadrova politički lojalnih DPS-u), od sadašnjih 650 zaposlenih, realno je prekobrojno više od 100 lica. Pri tome, kolektivni ugovor garantuje zaposlenima pravo na otpremninu u visini od 24 zarade, uvećane za 800 eura po svakoj započetoj godini radnog staža.

Revoltirani aktivnostima koje kompaniju treba da vrate na put racionalnog i održivog poslovanja, elementi koji su doveli kompaniju u sadašnje stanje pokrenuli su postupak prikupljanja potpisa protiv izvršnog direktora. Od dana imenovanja na funkciju, izvršni direktor je obezbijedio nastavak poslovanja u situaciji u kojoj kompanija nije primili nijedan euro eksterne pomoći. Tokom posljednjih godinu dana, zaposleni su putem blokada računa naplatili preko 2,5 miliona eura, na ime vođenja parnica protiv firme iz različitih osnova. Tokom 2012-2013. godine, Vlada je naložila kompaniji da smanji astronomske zarade, što je kompanija uradila ali na način da sa zaposlenima namjerno nije zaključila anekse ugovora o radu, usljed čega su zaposleni stekli pravo da zbog ovog propusta tuže kompaniju i potom prinudnim putem naplate milione eura. Paralelno sa ovim parnicama, kompanija je nezakonito odobrila moratorijum na stambene kredite, sve sa ciljem da relaksira zaposlene kojima je prethodno smanjena zarada usljed sprovođenja naloga Vlade. Inače, stambeni krediti su odobravani po stopi od 2% godišnje, pri čemu su zaposleni vraćali samo 50% odobrenih sredstava. Sadašnji izvršni direktor je poništio nezakonitu odluku o moratorijumu i vratio u otplatu oko 2 miliona eura stambenih kredita.

Da li je sadašnji izvršni direktor imao razumijevanje i podršku za prethodne odluke sadašnje predsjednice sindikalne organizacije Anke Knežević? Osoba koju je na tu poziciju postavila ranija uprava, ostala je lojalna svojim političkim nalogodavcima, koji su je bogato nagradili za lojalnost i fingiranje “nezavisnog” sindikata. Zaposleni treba dobro da razmisle za čiji račun prikupljaju potpise za smjenu uprave, odnosno da li to upravo rade po nalogu i za interes onih koji su dugo i naporno radili da do stečaja dođe.

Ako se zna da je polovina godišnjeg prihoda kompanije, koji je prosječno iznosio oko 30 miliona eura, trošena na zarade i druge isplate zaposlenima, postaje jasno da je najveći dio gotovine koju je kompanija generisala poslovanjem završavao u džepovima zaposlenih. Danas, kad štednja u kompaniji postaje neminovnost, kada svima postaje jasno da neće biti povratka na staro, ovakva promjena u politici distribucije dohotka jasno izaziva revolt interesno-rođačko-partijskih krugova, koji su decenijama trošili tuđe i uživali u nezarađenom”, naveo je Vuković.