"KODRA" IZMIRILA KREDITE KOD IRF-A

Ugovor o cesiji nije aktiviran

Iz privatne bolnice i IRF-a pojašnjavaju detalje kredita iz 2014. i 2017. godine

11049 pregleda 6 komentar(a)
Direktno plaćali ratu za kredit: “Kodra”, Foto: LUKA ZEKOVIC
Direktno plaćali ratu za kredit: “Kodra”, Foto: LUKA ZEKOVIC

Specijalna bolnica “Kodra” koja je od Investiciono-razvojnog fonda (IRF) dobila kredite 2014. i 2017. godine u cjelosti ih je izmirila u julu 2017. godine. Kao jedno od sredstava obezbjeđenja je bio Ugovor o cesiji koji su potpisali IRF, bolnica, Ministarstvo finansija i Fond za zdravstveno osiguranje(FZO). Pošto su obaveze uredno izmirivane, Ugovor o cesiji nije aktiviran. Ovo je zvanično rečeno “Vijestima” u IRF-u.

“Vijesti” su juče objavile Ugovor o cesiji u koji su imale uvid, a kojim je definisano da FZO plaća, odnosno, preuzme dug, po kreditima koji je bolnica uzela, kao i da “Kodra” ustupa IRF-u svoja potraživanja koja je imala kod FZO po osnovu dva ugovora potpisana 2016.godine. IRF je stavio oznaku tajnosti na ugovor.

Iz IRF-a su kazali da je nekadašnji odbor direktora na čelu sa Zoranom Vukčevićem 4. decembra 2014. odobrio kredit “Kodri” u iznosu od 500.000 eura za finansiranje investicionog projekta “kupovina opreme za opremanje bolnice”, na period od 36 mjeseci.

“Ugovor o kreditu je potpisan 24.12. 2014.(broj 05-13011-5441/1). Između ostalog, kao sredstvo obezbjeđenja tog zaduženja je bio i Ugovor o cesiji (zaveden kod IRF-a pod brojem 05-13015-5432/1 od 24.12.2014) zaključen između “Kodre”, FZO, Ministarstva finansija i IRF-a. Na isti način IRF je 23.02.2017. odobrio kredit bolnici u iznosu od 500.000 eura za finansiranje investicionog projekta “širenje postojećih kapaciteta”, na period do 31.12.2018. Sa klijentom je potpisan Ugovor o kreditu 15.03.2017.(05-13011-1295/1). Između ostalog, kao sredstvo obezbjeđenja tog zaduženja je bio i Ugovor o cesiji (zaveden kod IRF-a pod br. 05-13015-1339/1 od 16.03.2017. godine) zaključen između Kodre, FZO, Ministarstva finansija i IRF-a, koji je istovremeno predstavljao i sredstvo obezbjeđenja po zaduženju iz 2014.(shodno zaključenom aneksu ugovora o kreditu br.05-13011-1297/1 od 15.03.2017. godine)”, objašnjeno je iz IRF-a.

Pošto je Ugovor o cesiji iz decembra 2014. godine, pojašnjavaju u IRF-u, zaključen po osnovu ranijih ugovora Kodre sa FZO, to je novi Ugovor o cesiji zaključen u marta 2017. godine po osnovu dva ugovora iz 2016 - o pružanju zdravstvenih usluga osiguranim licima fonda i o pružanju specijalističko-konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite iz djelatnosti ginekologije-usluge asistiranim reproduktivnim tehnologijama postupkom vantjelesne oplodnje sačinjenih između FZO i “Kodre”.

Iz IRF-a su kazali da prema njihovom pravilniku o poslovnoj tajni i pravilima bankarskog poslovanja, svi ugovori, odnosno, dokumenta koja su usmjerena za realizaciju ugovora o kreditu, smatraju se poslovnom tajnom i označavaju se stepenom tajnosti.

Na pitanje zašto je bilo potrebno da ugovor o cesiji potpiše Ministarstvo finansija, odgovoreno je da IRF ne utiče na sadržaj dokumentacije koju klijenti dostavljaju prilikom apliciranja za kreditnu podršku, niti može dati odgovor na pitanje zašto je jedna od ugovornih strana Ministarstvo finansija.

“Imajući u vidu da je Kodra uredno izmirivala obaveze po kreditnim zaduženjima iz 2014. i 2017. godine, nije aktiviran Ugovor o cesiji kao sredstvo obezbjeđenja, čime nije bilo uplate od strane FZO po istim. Obaveze po zaduženjima iz 2014. i 2017. su u cjelosti izmirene 05.07.2017”, rekli su u IRF-u.

Zaprepašćeni izjavama Šćekića

Aktuelni direktor FZO Dragoslav Šćekić, kazao je prekjuče “Vijestima” da Ugovor o cesiji pokazuje da je javno zdravstvo sistemski urušavano i da ima posla za tužilaštvo, te da je FZO privilegovanima obezbjeđivao sigurno plaćanje.

Iz “Kodre” su juče “Vijestima” rekli da su zaprepašćeni ponovljenim izjavama Šćekića koji je više puta iznosio neosnovane navode o novcu koji im je FZO davao, iako su mu dostavili precizne podatke o izvršenim uslugama, sa uporednim podacima javnih ustanova u Crnoj Gori.

Iz “Kodre” su kazali da nije tačno da je FZO preuzeo njihov dug prema IRF-u, već da su dobili kredit od IRF-a, iz sredstava Evropske investicione banke, koji su vratili do posljednjeg centa, te da ni FZO ni bilo ko drugi nikada nije preuzeo dugovanja.

Objasnili su da na svakom papiru IRF-a koji on izdaje stoji pečat sa oznakom tajno, što je vjerovatno stvar njegove poslovne politike.

Iz ove bolnice su ocijenili da stav Šćekića - da ugovor pokazuje da je javno zdravstvo sistemski urušavano - govori o jasnoj zlonamjernosti i želji da lažima, jer drugih argumenata nema, sve što je rađeno prije nego je on postao v.d. direktora, predstavi kao rezultat prevare i nezakonitih radnji, te da pokazuje i njegovo nepoznavanje sistema zdravstva, poslovanja Fonda i osnovnih pravila poslovanja.

“To je standardni Ugovor o cesiji, putem koga se, po Zakonu o obligacionim odnosima, realizuje značajan dio plaćanja, a na osnovu saglasnosti Ministarstva finansija. Ugovor nikada nije ni realizovan, jer je Fond odlučio da plaćanja idu direktno bolnici po fakturama za izvršene zdravstvene usluge. Da je i realizovan, bilo bi sve u skladu sa zakonom. Bolnica je direktno plaćala IRF-u rate za kredit”, rekli su u Kodri, dodajući da ako bi se Šćekić obratio tužilaštvu odgovarao bi za lažno prijavljivanje, te da su sigurni da on to neće uraditi.

Iz “Kodre” su ocjenu Šćekića o postojanju privilegovane zdravstvene ustanove, nazvali suvislom u cilju da se dezavuiše javnost.

“FZO se jedino racionalno ponaša prema ‘Kodri’, jer se jedino ona plaća po DRG sistemu, koji je i uveden da bi zdravstvene ustanove racionalizovale svoje poslovanje. Pa tako imamo situaciju da za godinu dana uradimo operacija koliko sedam opštih bolnica zajedno, a za to joj se plati koliko samo jednoj od njih”, istakli su iz “Kodre”.

Čirgić: Ništa nije tajno rađeno

Povodom teksta pod nazivom “Tajno preuzeli dug privatne bolnice”, koji su “Vijesti” juče objavile, reagovao je bivši direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić. Reagovanje prenosimo integralno.

“Da li iz neznanja i nepoznavanja obligacionog odnosa iz Ugovora o cesiji i načina funkcionisanja zdravstvenog sistema ili loše namjere, hoću da vjerujem da je prvo u pitanju, tendenciozno je objavljena gruba neistina da je Fond u 2017. godini, putem Ugovora o cesiji preuzeo dug bolnice Kodra.

Korektno je navedena, knjiški, definicija Ugovora o cesiji. Da je ponovim jer izgleda da je uređivači teksta ne razumiju, te zahtijeva pojašnjenje zbog čitalaca: ‘Cesija je vrsta obligacionog odnosa koji predstavlja ustupanje, odnosno prenos potraživanja ili prava povjerioca na drugo lice, o čemu dužnik mora biti obaviješten’.

Sada da razjasnim besmislicu. U Ugovoru Fond je cesus ili dužnik. Dužnik ne može preuzimati dug. Dug može preuzeti jedino novi povjerilac. Znači da ne stoji navedena konstatacija, niti je moguće da Fond preuzme bilo čiji dug, formalno-pravno takvo što nije moguće.

Fond je dužnik po osnovu faktura za pružene zdravstvene usluge od strane bolnice Kodra. Može vršiti plaćanja isključivo za ispostavljene fakture za zdravstvene usluge direktno bolnici ili pravnom licu kojem bolnica ustupa svoja potraživanja. Sa izvršenim plaćanjima bilo bolnici ili posjetiocu kojeg odredi bolnica, Fond izmiruje obaveze po osnovu faktura za zdravstvene usluge.

Dostavljanjem Ugovora Fondu na potpis, Fond se kao dužnik obavještava da svoje obaveze po osnovu zdravstvenih usluga uplaćuje IRF-u umjesto Kodri. To je jedno od osnovnih prava iz obligacionih odnosa.

No, i pored toga Fond u 2017. godini, a ni kasnije, nije izvršio nijedno plaćanje po navedenom Ugovoru o cesiji. Inače je Ugovor o cesiji jedan od načina plaćanja duga Fonda prema JZU i na godišnjem nivou tim putem se izmiri oko 40 miliona eura prema JZU. Plaćanje u javnom zdravastvenom sistemu na osnovu ugovora o cesiji vrši se za ljekove i medicinska sredstva po osnovu zaključenih ugovora o cesiji u kojima ja potpisnik Fond. Znači da je konstatacija ‘Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) preuzeo je dug koji je privatna bolnica Kodra imala prema Investiciono-razvojnom fondu (IRF), piše u dokumentu u koji su “Vijesti imale uvid’ gruba neistina i zamjena teza. Zbog čitalaca da pojasnim značenje predmetne cesije, IRF je preuzeo potraživanja Kodre od FZO po osnovu duga Fonda za fakture za pružene zdravstvene usluge. I još jednom, po ovom Ugovoru nije bilo plaćanja, a sve i da jeste bila bi potpuno u skladu sa propisima. Tako se vrše plaćanja prema JZU i sada. Da zaključim, niti je Fond preuzimao nečiji dug, niti je to pravno moguće, niti je što tajno radio, a po navedenom ugovoru nije ni plaćao. Na kraju, Fond nikada nijedan dokument za vrijeme mojeg mandata nije klasifikovao kao tajni, niti je ikada išta tajno radio. Podsjetiću da su sve aktivnosti Fonda bile transparentne i dostupne javnosti, a da su sva plaćanja Fonda iz tog perioda, a i sada su, javno dostupna na sajtu Fonda, iako nije bila zakonska obaveza. Ostalo iz teksta nije vrijedno komentara, ali jeste za brigu zbog količine nepoznavanja zdravstvenog sistema onih koji ga po prirodi posla trebaju poznavati. Očekujem uz objavu reakcije i vaše izvinjenje”.

Odgovor novinara u sjutrašnjem broju

Preporučujemo za Vas