PRavni zastupnik kosovskog biznismena Ana đukanović

I Krasnići traži milione od države

Biznismen koji je gradio dvije male hidroelektrane kod Plava smatra da ga je bivša Vlada ometala u investiciji

13645 pregleda 31 reakcija 17 komentar(a)
Krasnići, Foto: sakte.net
Krasnići, Foto: sakte.net

U Privrednom sudu juče je počelo suđenje po tužbi konzorcijuma kojeg predvodi firma “Plava Hydro Power” kosovskog biznismena Florina Krasnićija kojim od države traži obeštećenje jer nije mogao da izgradi dvije male hidroelektrane na vodotoku Đurička rijeka u Plavu.

Tužbom traži obeštećenja za do sada urađene investicije i izgubljenu dobit za koncesioni period od 30 godine. Ukupna investicija je ranije procijenjena na 12 miliona eura. Pravni zastupnik konzorcijuma u tužbi protiv države je Ana Đukanović.

Sa ovim koncesionarom i bivša Vlada premijera Duška Markovića željela je da raskine ugovor jer je kršio ugovorene obaveze, što se navodi u zaključku iz oktobra 2019, ali ga nije sprovodila. Pokrenuta je bila procedura za mirno rješavanje spora kod Centra za alternativno rješavanje sporova, ali nije postignut dogovor.

Konzorcijum je tužbu protiv država sa zahtjevom za obeštećenje podnio 4. decembra prošle godine, na dan izbora nove Vlade.

Nova Vlada je na sjednici 29. decembra usvojila zaključak kojim raskida ugovor.

“Odbijanjem da zaključi aneks, kao i podnošenjem više zahtjeva za prolongiranje roka za dostavljanje nove bankarske garancije, koncesionar nije ni započeo pregovore oko zaključenja sporazumnog raskida, pa je samim tim i dalje bio dužan da izvršava ugovorne obaveze. Kako koncesionar nije dostavio bankarsku garancije u visini, roku i sa sadržajem predviđenim članom 11 ugovora, shodno članu 23 ugovora, stekli su se uslovi da koncedent ovaj ugovor raskine”, navedeno je u obrazloženju zaključka Vlade.

Ovom konzorcijumu je i rok za završetak izgradnje istekao u oktobru prošle godine. Njegov projekat je bivša Vlada 2016. godine proglasila javnim interesom, kako bi po sili zakona lakše eksproprisao zemljište koje privatni vlasnici nijesu željeli da mu prodaju za gradnju mHE. Više puta je tražio prolongiranje raznih rokova iz ugovora.

Krasnići je jedan od osnivača i finansijera Oslobodilačke vojske Kosova.

Ana Đukanović: Sud nije mjesto za borbu protiv korupcije

Jučerašnje ročište obilježio je zahtjev Vasilija Miličkovića, malog akcionara EPCG, da mu se prizna status umješivača na strani države. On je kazao da su ovakvi ugovori o koncesionarim o obaveznom otkupu struje iz malih elektrana po znatno višim cijenama, koje je dogovarala bivša Vlada Mila Đukanovića, bili koruptivni i da ih kao takve treba raskinuti bez obeštećenja. Podsjetio je i da Ustavni sud dvije godine ne odlučuje o njegovoj inicijativi za ocjenu ustavnosti članova Zakona o energetici kojim je dat privilegovani status proizvođačima iz takozvanih obnovljivih izvora.

Advokatica Krasnićija i sestra Mila Đukanovića, Ana Đukanovića usprotivila se zahtjevu Miličkovića navodeći da on nema pravo da bude umješivač.

“Sud nije mjesto za borbu protiv korupcije i političke govore”, kazala je Đukanovićeva.