Elektroprivreda istiskuje male akcionare iz Rudnika

EPCG je pravo na prinudni otkup preostalih akcija stekla nakon preuzimanja većeg dijela akcija Rudnika, kojim sad gazduju sa 97,52 odsto
72 pregleda 0 komentar(a)
Rudnik uglja Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Rudnik uglja Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Ažurirano: 18.07.2018. 19:38h

Elektroprivreda (EPCG) je podnijela zahtjev za prinudni otkup preostalih akcija Rudnika uglja Pljevlja po cijeni od 6,4 eura.

EPCG je stekla to prava nakon nedavnog preuzimanja većeg dijela akcija Rudnika kojim sad gazduju sa 97,52 odsto. Takozvano “istiskivanje” malih vlasnika iz vlasničke strukture jednog akcionarskog društva zakonski je moguće nakon što taj emitent stekne više od 95 odsto dionica određenog AD.

Predmet prinudne prodaje, kako je saopšteno iz Centralne depozitarne agencije (CDA) biće preostalih 125.367 akcija Rudnika uglja, koje će akcionarima pljevaljske kompanije biti isplaćene posredstvom Sosiete ženeral Montenegro banke od 20. jula ove godine.

“Novčana sredstva koja pripadaju stranim fizičkim i domaćim/stranim pravnim licima - vlasnicima akcija RUP-a koje su bez tereta, će biti zadržana na CDA računu za preuzimanje i biće isplaćena nakon što u CDA dostave instrukcije za plaćanje sa navedenim bankarskim računima.

Novčana sredstva koja pripadaju vlasnicima akcija RUP-a nad kojima je evidentiran neki teret, biće zadržana na CDA računu za preuzimanje do dostave adekvatnog pravnog akta od strane nadležnog organa”, saopšteno je iz CDA. Novac koji pripada vlasnicima akcija Rudnika za koje ne postoje valjani identifikacioni podaci (JMBG), biće zadržan na CDA računu za preuzimanje i biće isplaćen tek kad se ovoj instituciji dostave podaci nadležnog organa o njihovom validnom identifikacionom broju.

EPCG je isplatila 18. juna, po osnovu javne ponude za preuzimanje Rudnika uglja, ukupno 31,37 miliona eura vlasnicima 96,78 odsto pljevaljske kompanije.

Pojedinačno najviše novca, oko 12,8 miliona eura, dobila je italijanska kompanija A2A, zatim država 10,08 miliona eura, a potom Aco Đukanović, brat crnogorskog predsjednika, oko 3,84 miliona eura.

Transakcija je posredstvom CDA okončana sa zakašnjenjem od mjesec i 10 dana, nakon što 15. juna ukinuta privremena sudska mjera zabrane kupovine Elektroprivredi i nakon što je Komisija za tržište kapitala dala saglasnost da se transakcija završi u roku od tri radna dana. Akcionari Rudnika, odnosno, vlasnici 96,78 odsto akcija pljevaljske kompanije davali su prodajne naloge CDA zaključno sa 4. majom ove godine, nakon čega je Privredni sud usvojio čak dvije privremene mjere zabrane kupovine akcija, sve dok se ne okonča parnica u sporu po tužbi M&V Company.

Manjinski akcionar EPCG - M&V Company, u vlasništvu Vasilija Miličkovića tražio je tužbom poništenje odluke Skupštinske akcionara EPCG o preuzimanju Rudnika, koja je donijeta 26. marta ove godine.

Sudija Privrednog suda Nataša Bošković donijela je dvije privremene mjere zabrane EPCG da kupi akcije Rudnika, kako bi se onemogućila “nenadoknadiva šteta” i ova parnica učinila besmislenom.Tako nijesu mislile njene kolege iz vijeća Privrednog suda Nataša Sekulić, Miodrag Anđelić i Ivan Kovačević, koji su ukidanjem privremene sudske mjere (dva puta za nepun mjesec) omogućili vlasnicima akcija Rudnika da prihoduju i potroše novac bez obzira na ishod parnice koja se vodi.

Dobit EPCG 42,8 miliona eura

Neto dobit Elektroprivrede, u prvoj polovini ove godine, iznosila je 42,88 miliona eura, saopšteno je iz kompanije. Prihodi su iznosili 154,47 miliona eura, 11 odsto više od plana i 26 odsto više u odnosu na isti period 2017.

“Glavni razlozi dobrih poslovnih rezultata u prvih pola godine, prije svega su dobra pogonska spremnost i stabilno funkcionisanje proizvodnih objekata, koji su uz dobre hidrometeorološke prilike uslovili povećanu proizvodnju. Dobrim rezultatima u velikoj mjeri doprinijeli su zaposleni u proizvodnim objektima, ali i naša Direkcija za upravljavljanje energijom“, saopštili su iz EPCG.

Dobit kompanije prije odbijanja kamata, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITDA) od 49,35 miliona eura je 58 odsto veća u odnosu na planiranu.

Preporučujemo za Vas