"Neutemeljeni navodi Vlade"

Begović: Postupili smo po Zakonu i statutu, dvije trećine advokata podržalo obustavu rada

Begović ističe da neizvršavanje odluka organa Advokatske komore predstavlja težu povredu dužnosti advokata, shodno članu 89, stav 4 Statuta

15324 pregleda 404 reakcija 52 komentar(a)
Begović, Foto: Boris Pejović
Begović, Foto: Boris Pejović

Predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović saopštio je da su netačni i pravno neutemeljeni navodi dati u izjavi Službe Vlade Crne Gore za odnose sa javnošću. te da su postupili po Zakonu o advokaturi i Statutu Advokatske komore.

Iz Vlade Crne Gore ranije je sapšteno da je odluka Advokatske komore o obustavljanju pružanja usluga bez utemeljenja u pravnom sistemu i da ohrabruju advokate koji nisu dali saglasnost za obustavu rada da nastave redovne aktivnosti.

"Naime, u navedenoj izjavi, ocjenjuje se da je Odluka Upravnog odbora Advokatske komore Crne Gore, kojom se proglašava opšta obustava pružanja pravne pomoći advokata nezakonita, jer ne sadrži pravni osnov. Međutim, prilikom donošenja Odluke, Advokatska komora je postupila upravo po Zakonu o advokaturi i Statutu Advokatske komore Crne Gore. Prema Zakonu o advokaturi, Advokatska komora je samostalna, nezavisna, profesionalna organizacija advokata, koja obavlja poslove od opšteg interesa za advokate, upisane u imenik advokata i vrši poslove koji su joj povjereni Zakonom o advokaturi. Članom 43, između ostalog, utvrđeno je da Advokatska komora u obavljanju svojih poslova odlučuje i o pokretanju i vođenju disciplinskog postupka protiv advokata, kao i drugim pitanjima, određenim Zakonom i Statutom Advokatske komore", piše u reagovanju.

Begović ističe da neizvršavanje odluka organa Advokatske komore predstavlja težu povredu dužnosti advokata, shodno članu 89, stav 4 Statuta.

"Upravni odbor dužan je da sprovodi odluke i zaključke Skupštine Advokatske komore, shodno članu 21 stav 1 Statuta, a u odnosu prema Advokatskoj komori, advokat je dužan da poštuje i izvršava odluke njenih organa, shodno članu 135 tačka 2, Kodeksa profesinalne etike advokata".

Smatra da legitimnost Odluke o obustavi pružanja pravne pomoći ne može dovesti u pitanje jer je na Skupštini komore više od dvije trećine advokata komore dalo saglasnost da Upravni odbor donese ovakvu odluku.

"I ovim putem napominjemo da je za advokate obustava pružanja pravne pomoći bila krajnja mjera postupanja, da advokati osjećaju odgovornost prema građanima i trenutnoj nemogućnosti da zaštite svoja prava, pa se nadamo da će se, uz dogovor sa Vladom Crne Gore, naći rješenje i izaći iz ove situacije", zaključio je Begović.

Preporučujemo za Vas