problem i nemogućnost određivanja pritvora i obezbjeđivanje odbrane

GA: Problematičan neusaglašen stav Vlade, hitno da započnu dijalog sa Advokatskom komorom

Ističu da drugi dio problema predstavlja činjenica da je odluka o obustavi pružanja pravne pomoći predstavljena kao apsolutno obavezujuća za sve advokate, te da njeno nepoštovanje povlači isključenje iz komore

2806 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Printscreen
Foto: Printscreen

Građanska alijansa (GA) poziva Vladu Crne Gore i Advokatsku komoru Crne Gore (AK) da hitno otpočnu dijalog u cilju razrješenja novonastale krize u pravosudnom sistemu Crne Gore uzrokovane opštom obustavom pružanja pravne pomoći povodom novog Zakona o fiskalizaciji.

Opšta obustava pružanja pravne pomoći advokata koja je na snazi od 24. maja, a na osnovu odluke Upravnog odbora AK, ukazala je na brojne manjkavosti crnogorskog pravosudnog sistema.

Iz GA kazali su da je problematičan neusaglašen stav Vlade, tj. to što je Vlada u svojim javnim obraćanjima zauzela stav da je odluka AK nezakonita iz više razloga.

"Jedan od njih je da navedena odluka ne sadrži pravni osnov, te da u pravnom sistemu Crne Gore ne postoji institut „obustava pružanja prave pomoći”. Takođe smatraju da je UO AK izašao iz okvira svojih nadležnosti kada je donio spornu odluku, u krajnjem smatrajući da u vezi sa sadržinom Zakona o fiskalizaciji nema ništa sporno", kazali su iz GA.

Dodaju da je sa druge strane, ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava, Vladimir Leposavić izjavio da sam zakon nije sporan, kao ni oporezivanje advokata i njihova fiskalna odgovonost, ali da je način na koji je to predvidio zakon neadekvatan.

"Takođe, konstatovao je da je Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava ocijenilo da su pojedine odredbe zakona nedovoljno dobre ili opravdane. Naglašavamo da neusaglašen stav Vlade stvara probleme u javnom životu, naročito kada dođe do situacija kao što je ova, kada to izaziva sumnju u blagovremenost i uopšte mogućnost rješavanja spornih pitanja. Sve to, naravno, urušava povjerenje u sam rad Vlade, te je neophodno da, prije svega, Vlada zauzme jedinstven stav u vezi sa ovim problemom", smatraju u alijansi.

Ističu da drugi dio problema predstavlja činjenica da je odluka o obustavi pružanja pravne pomoći predstavljena kao apsolutno obavezujuća za sve advokate, te da njeno nepoštovanje povlači isključenje iz komore.

Ovo uslovljavanje smatraju spornim i neprihvatljivim sa stanovišta domaćih i međunarodnih standarda.

"Prije svega, činjenica da nesaglasnost sa odlukom povlači isključenje iz komore, automatski isključuje dobrovoljnost članstva u Advokatskoj komori, jer nešto što je dobrovoljno ne smije biti uslovljeno. Osim toga, stav da „kome se interna pravila ne sviđaju ne mora da bude član Advokatske komore, nego ima tržište rada kod raznih poslodavaca“ takođe je nejasan. Ovo iz razloga što ograničava ljude koji žele da budu advokati, a „ne sviđaju im se interna pravila“, budući da ne postoji druga advokatska komora u Crnoj Gori preko koje bi neko ko nije saglasan sa stavovima većine mogao da praktikuje advokatsku profesiju."

Kao još jedan problem vide nemogućnost određivanja pritvora licima za koja postoji osnovana sumnja da su počinila određeno krivično djelo, s obzirom na to da je članom 69 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku predviđena obavezna odbrana, između ostalog, i u slučajevima kada je okrivljenom određen pritvor, dok je u pritvoru.

"Budući da je u toku obustava pružanja pravne pomoći, samim tim nemoguće je obezbijediti obaveznu odbranu predviđenu zakonom i odrediti pritvor određenom licu. Ovakvim slijedom događaja se može doći u situaciju da čak i lica koja počine teška krivična djela ne mogu biti stavljenja u pritvor, što bi imalo nesagledive posledice i po pravosudni sistem, ali i po društvo u cjelini", piše u saopštenju.

Smatraju da bi dobro rješenje bilo kada bi se Zakonom o advokaturi, ili nekim drugim zakonom, predvidjela obaveza minimalnog procesa rada, međunarodno prepoznati institut koji je današnjem vremenu standard.

"Jer potpuno je neprihvatljivo uopšte postojanje mogućnosti da dođe do situacije da se čak ni licima za koja postoji osnovana sumnja da su učinila krivična djela poput teškog ubistva i njemu sličnim ne može odrediti pritvor. Imajući u vidu sve navedeno, pozivamo Vladu i AK da što prije intenziviraju dijalog kako bi se konkretna situacija što prije riješila i izvršila deblokada pravosudnog sistema Crne Gore", zaključili su.

Preporučujemo za Vas