Bord se ogradio od sumnjivih izjava Franovića

“Što se tiče intervjua izvršnog direktora, objavljenog u prazničnom broju izdanja dnevnog lista “Pobjeda” za 13.jul, Odbor direktora se od istog, u cjelosti, distancira jer prethodno nije imao nikakvih saznanja, kako u pogledu informacije da će intervju biti dat, tako i u pogledu sadržaja istog”, ističe se, između ostalog, u odgovoru Borda Luke Komisiji koji je potpisala sekretarka društva mr Vesna Mihaljević
53 pregleda 9 komentar(a)
Zarija Franović, Foto: Radomir Petrić
Zarija Franović, Foto: Radomir Petrić
Ažurirano: 09.12.2018. 00:47h

Odbor direktora i akcionarsko društvo Luka Bar u cjelosti su se distancirali od sumnjivih izjava izvršnog direktora Zarije Franovića objavljenih na Dan državnosti 13. jula ove godine zbog kojih su ga manjinski akcionari iz Crnogorske asocijacije malih akcionara (CAMA) prijavili regulatoru na tržištu kapitala i optužili za manipulaciju na berzi.

Komisija za tržište kapitala pokrenula je istragu povodom te prijave, a CAMA sumnja u Franovićev javno saopšten podatak da je Luka Bar tokom prvih šest mjeseci 2018. ostvarila profit u iznosu od 600.000 eura. CAMA tvrdi i da “postoje jake indicije da je, suprotno zabrani iz člana 138 Zakona o tržištu kapitala, javnosti pružio obmanjujuće i nepotpune informacije u vezi sa poslovanjem kompanije”.

“Što se tiče intervjua izvršnog direktora, objavljenog u prazničnom broju izdanja dnevnog lista “Pobjeda” za 13.jul, Odbor direktora se od istog, u cjelosti, distancira jer prethodno nije imao nikakvih saznanja, kako u pogledu informacije da će intervju biti dat, tako i u pogledu sadržaja istog”, ističe se, između ostalog, u odgovoru Borda Luke Komisiji koji je potpisala sekretarka društva mr Vesna Mihaljević.

Štaviše, kako se dalje navodi u odgovoru, Odbor direktora je u cilju sihronizovanog, jedinstvenog kompanijskog nastupa u javnosti, te transparentnosti u informisanju donio odgovarajući zaključak o skraćenju ovlašćenja informisanja javnosti izvršnom menadžmentu, bez prethodne saglasnosti Odbora direktora.

“Isti, međutim, nije ispoštovan od strane izvršnog menadžmenta”, napominje se dalje u odgovoru.

Uprava Luke Bar nije se mogla izjasniti na upite Komisije u vezi sa finansijskim iskazimae i šestomjesečnim poslovanjem barske kompanije, već su najavili da će je o tome naknadno obavijestiti.

Odbor direktora na sjednici održanoj u petak nije prihvatio šestomjesečni izvještaj, “zato što nije ostvaren rezultat u skladu sa biznis planom, a zbog iskazane sumnje u vjerodostojnost datih finansijskih iskaza, sprovešće se vanredna revizija poslovanja za prvih šest mjeseci 2018“.

Odgovarajući na optužbe CAMA, Franović je ranije saopštio da „u svim javnim obraćanjima iznosi samo i isključivo činjenice, istinite i lako provjerljive“.

On je i juče prekršio ograničenje Borda u pogledu davanja izjava.

Franović je poslao saopštenje u kojem je naveo da “izvršni menadžment, s obzirom na suprotstavljena mišljenja u Revizorskom odboru Luke Bar, apsolutno podržava stav da se angažuje eksterna revizija za izvještaj o poslovanju za prvih šest mjeseci 2018”.

Lažan bilans je krivično djelo koje se sankcioniše do pet godina zatvora

Shodno Krivičnom zakoniku CG, lažan bilans je krivično djelo za koje je predviđena zatvorska kazna u trajanju od tri mjeseca do pet godina.

“Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili drugom nanese kakvu štetu, sačini u privrednom društvu ili drugom subjektu privrednog poslovanja lažan bilans kojim se utvrđuje dobit ili gubitak tog subjekta ili kojim se utvrđuje udio svakog člana društva u dobiti ili gubitku, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina”, navodi se u Krivičnom zakoniku (član 278).