NOVI AMANDMAN NA BUDŽET

Vlada zatražila od Skupštine saglasnost da kineski kredit za autoput zamjeni sa evropskim

Kako je navedeno u obrazloženju, ovaj amandman je predložen zbog ostvarivanja pravnih pretpostavki za reprogramiranje i refinansiranje postojećih kreditnih aranžmana u cilju obezbjeđivanja povoljnih uslova, odnosno smanjenja troškova finansiranja.

60199 pregleda 29 reakcija 29 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Ministarstvo finansija predalo je danas Skupštini novi amandmane na budžet kojim se traži od Skupštine saglasnost da Vlada reprogramira naslijeđene kredite računajući i dolarski kredit kineske Eksim banke za autoput Podgorica Mateševo. Mogući iznos starih dugova koji bi se mogli refinansirati iznosi do 900 miliona eura.

Kako je navedeno u obrazloženju, ovaj amandman je predložen zbog ostvarivanja pravnih pretpostavki za reprogramiranje i refinansiranje postojećih kreditnih aranžmana u cilju obezbjeđivanja povoljnih uslova, odnosno smanjenja troškova finansiranja.

Ovo refinansiranje ne bi uticalo na javni dug, već bi samo moglo smanjiti troškove kamata i valutnog rizika ako Ministarstvo finansija ugovori povoljnije uslove kreditirana od finansijskih institucija i partnera iz EU. Zvaničnici EU su već saopštavali da bi bili voljni pomoći Crnoj Gori da se oslobodi rizičnog kineskog kredita za autoput.

Amandmanima se mijenja i tabelarni dio budžeta jer se unose svi amandmani koje su predložili posloanicii a prihvatio Odbor za ekonomiju.

Ovi amandmani su teški 36 miliona eura, od čega se najviše odnosi na vraćanje naknada za majke sa troje i više djece od 25 miliona eura.

Zbog toga se stavka nedostajuća sredstva povećava sa 575 na 611 miliona eura, a koja se obezbjeđuju korišćenjem depozita od 440 miliona eura i sa 165 miliona eura programskih kredita od EU za investicije i podrške reformama kao i korišćenjem preostalog iznosa iz kineskog kredita za završetak dionice autoputa.

Ovi depoziti koji se sada koriste obezbjeđeni su krajem prošle godine emitovanjem euroobveznica od 750 miliona eura, od čega je već oko 240 miliona iskorišćeno za vraćanje starih dugova koji su u martu dospjeli na naplatu.