Završeno 95 odsto radova na dionici Smokovac - Mataševo

Izvođaču za auto-put dosad plaćeno oko 700 miliona eura

Na projektu je, u skladu sa izvještajem Izvođača, u toku prošlog mjeseca bio angažovan 1.131 radnik

9306 pregleda 10 komentar(a)
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o statusu realizacije projekta auto-puta Bar - Boljare, u kojoj se navodi da je ukupan stepen završenosti radova na izgradnji dionice od Smokovca do Mateševa iznosi oko 95 odsto.

Izvođač je, kako se navodi, završio sve radove na rasponskim konstrukcijama na mostovima, a u toku su radovi na izradi preostalih prelaznih ploča, zaštitnih ograda i dilatacionih spojnica.

Završen je proboj i izrada sekundarne obloge na svih 16 tunela, dok su ključne aktivnosti koje se trenutno realizuju u tunelima radovi na ugradnji elektro-mašinske opreme i instalacija, kao i izgradnja kolovozne konstrukcije.

"Kada je riječ o otvorenoj trasi, izvedeno ukupno oko 85 odsto radova (iskopi, nasipi, zidovi od armirane zemlje i armirano-betonski zidovi, zaštita kosina i kolovozna konstrukcija). Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi (iskopi i nasipi) je oko 99 odsto. Zidovi od armirane zemlje, kao posebna vrsta potpornih konstrukcija, završeni su u cjelosti".

Na projektu je, u skladu sa Izvještajem Izvođača, u toku maja ove godine bio angažovan 1.131 radnik. Od toga je 390 radnika iz Kine, 100 crnogorskih državljana i iz zemalja okruženja koji rade za kinesku kompaniju, a 641 radnik je angažovan od strane podizvođača.

U informaciji se, pored ostalog, navodi da je, u skladu sa Ugovorom o projektovanju i izgradnji, Izvođaču na dan 09.06.2021. godine ukupno isplaćeno 701.530.394,32 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima.

Navodi se da je projekat ekološke rekonstrukcije TE višegodišnji projekat, koji u krajnjem treba da obezbijedi punu usaglašenost emisija štetnih čestica iz elektrane sa evropskim propisima.

„Uporedo sa ovim projektom u prethodnom periodu pokrenute su aktivnosti, u saradnji sa Elektroprivredom Crne Gore (EPCG) i Opštinom Pljevlja, u cilju pronalaženja rješenja za što efikasnije rješavanje problema zagađenja Pljevalja kroz realizacuju projekta toplifikacije grada“, kazali su iz Vlade.

Navodi se da su, kroz realizaciju projekta rekonstrukcije postojećeg bloka TE Pljevlja predviđene određene aktivnosti kako bi se sama TE Pljevlja iskoristila kao toplotni izvor za grijanje grada.

Iz Vlade su kazali da su glavni nosioci realizacije tog projekta EPCG, Opština Pljevlja i Uprava javnih radova.

„Osnovni cilj projekta rekonstrukcije TE Pljevlja je prilagođavanje rada postrojenja TE zahtjevima zaštite životne sredine, propisanim Zakonom o industrijskim emisijama, radi dobijanja integrisane dozvole za rad“, naveli su iz Vlade.

Informacija, kako se dodaje, sadrži opis projekta, dinamiku realizacije sa pregledom glavnih aktivnosti u toku pripreme i realizacije projekta, kao i otvorena pitanja i dinamički plan koji omogućava da krajnji rok završetka poslova bude isti kao u Ugovoru.

Preporučujemo za Vas