KAPITAL UVEĆAN NA 26 MILIONA

Vlada odobrila uplatu tri miliona eura za ToMontenegro

Odlukom je, kako su naveli, predviđeno da će Vlada, kao jedini osnivač, iznos osnovnog kapitala od 30 miliona eura uplatiti u roku od godinu od dana registracije u jednoj ili više tranši, u cilju obezbjeđivanja adekvatnih sredstava za normalno funkcionisanje i efikasnog obavljanja djelatnosti kompanije

3597 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Gov.me
Foto: Gov.me

Vlada je odobrila uplatu tri miliona eura avio-kompaniji ToMontenegro, čime će se osnovni i uplaćeni kapital nacionalnog avio-prevoznika uvećati i iznositi 26 miliona eura.

Iz Vlade su saopštili da se tim nastavlja realizacija odluke o osnivanju te kompanije.

Odlukom je, kako su naveli, predviđeno da će Vlada, kao jedini osnivač, iznos osnovnog kapitala od 30 miliona eura uplatiti u roku od godinu od dana registracije u jednoj ili više tranši, u cilju obezbjeđivanja adekvatnih sredstava za normalno funkcionisanje i efikasnog obavljanja djelatnosti kompanije.

U skladu sa Zakonom o energetici, Vlada je donijela odluku o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

"Odlukom se iznos od milion eura, utvrđen Zakonom o budžetu Crne Gore za ovu godinu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, dodjeljuje Crnogorskom operatoru tržišta električne energije".

Vlada je usvojila informaciju o potrebi pužanja pomoći proizvođačima mlijeka, u kojoj je konstatovano da je sektor mljekarstva naročito pogođen okolnostima nastalim kao posljedica epidemije COVID-19, jer je došlo do značajnog poremećaja usljed rasta cijena koncentrovane stočne hrane na tržištu.

Navodi se da su, u poređenju sa regionom, cijene stočne hrane u Crnoj Gori u prosjeku veće 12 do 18 odsto, a osnovni razlog skuplje cijene je to što se cjelokupna koncentrovana stočna hrana uvozi.

"Tim povodom, Vlada je dala saglasnost da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplati 210.736 eura za potrebe pružanja jednokratne pomoći registrovanim poljoprivrednim proizvođačima mlijeka koji predaju mlijeko mljekarama i sirarama, kao i proizvođačima koji vrše preradu mlijeka na gazdinstvu u iznosu od 0,02 eura po litru za jun i jul“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela godišnji program gazdovanja šumama za ovu godinu.

Navodi se da usvajanje programa i njegova implementacija imaju, u smislu odredbi Zakona o šumama, zadatak kvantifikovanja mjera na gazdovanju šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, shodno planskim dokumentima u šumarstvu, a sve u cilju obezbjeđivanja održivog gazdovanja i upravljanja šumskim resursima.

Iz Vlade su kazali da su programom prikazana finansijska sredstva za sprovođenje mjera na gazdovanju šumama po gazdinskim jedinicama i šumskim područjima, po obimu i vrsti radova.

Kako su rekli, ukupno planirani finansijski prihodi planirani programom po osnovu gazdovanja šumama, korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda i lovišta posebne namjene iznose 7.604.782 eura.

„Vlada je usvojila informaciju o implementaciji Programske linije za podsticaj direktnih investicija za prošlu godinu, donijela odluku o dodjeli sredstava za podsticaj direktnih investicija i prihvatila ugovor o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija između Vlade i korisnika sredstava“, piše u saopštenju.

U informaciji se navodi da je nadležna komisija, na osnovu javnog poziva za učešće u programskoj liniji, pristupila vrednovanju jednog investicionog projekta – kompanije Calexico iz Podgorice.

Iz Vlade su rekli da je komisija ocijenila da je investicioni projekat zadovoljio sve definisane kriterijume i njegovim vrednovanjem su se stvorili uslovi za početak procedure odobravanja dodjele sredstava za podsticaj investicija.

Projektom je, kako se navodi, predviđeno da će vrijednost materijalnih i nematerijalnih ulaganja iznositi ukupno 306.116 eura, čime će se ostvariti zapošljavanje 24 nove osobe.

Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period od oktobra prošle do juna ove godine.

Navodi se da je za nastavak realizacije projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori, kroz fazu dva, Vlada dobila zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Iz Vlade su kazali da je u okviru prve faze projekta (MEEP 1), koja se završila u martu 2018. godine, energetski unaprijeđeno 25 javnih objekata - devet obrazovnih i 16 zdravstvenih.

Implementacija druge faze projekta (MEEP 2), kako su podsjetili, započela je 1. septembra 2018. godine, a planirano je da traje do 31. decembra 2023. godine.

Iz Vlade su kazali da je vrijednost budžeta projekta šest miliona eura.

Kako su naveli, u okviru MEEP 2 planirano je unapređenje energetskih karakteristika 15 objekata zdravstvenog sistema, uspostavljanje monitoring sistema za praćenje nivoa komfora u zdravstvenim objektima, kroz praćenje potrošnje energenata i vode.

"Kao i kreiranje održivog sistema finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru, što će omogućiti da se nakon realizacije druge faze projekta, radovi na primjeni mjera energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim objektima, finansiraju iz ušteda ostvarenih u adaptiranim objektima“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period od 2019. do 2023, za ovu i narednu godinu.

U diskusiji je navedeno da donošenjem tog akcionog plana Vlada usklađuje svoje ciljeve i politiku zaštite slobode tržišnog nastupa, interese privrede, građana i korisnika poštanskih usluga, sa EU regulativom i standardima i obezbjeđuje dostupnost univerzalnih poštanskih usluga, kao i razvoj novih, savremenih poštanskih usluga.

Preporučujemo za Vas