Vlada odobrila uplatu tri miliona eura za ToMontenegro

Odlukom je, kako su naveli, predviđeno da će Vlada, kao jedini osnivač, iznos osnovnog kapitala od 30 miliona eura uplatiti u roku od godinu od dana registracije u jednoj ili više tranši, u cilju obezbjeđivanja adekvatnih sredstava za normalno funkcionisanje i efikasnog obavljanja djelatnosti kompanije

3615 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Gov.me
Foto: Gov.me

Vlada je odobrila uplatu tri miliona eura avio-kompaniji ToMontenegro, čime će se osnovni i uplaćeni kapital nacionalnog avio-prevoznika uvećati i iznositi 26 miliona eura.

Iz Vlade su saopštili da se tim nastavlja realizacija odluke o osnivanju te kompanije.

Odlukom je, kako su naveli, predviđeno da će Vlada, kao jedini osnivač, iznos osnovnog kapitala od 30 miliona eura uplatiti u roku od godinu od dana registracije u jednoj ili više tranši, u cilju obezbjeđivanja adekvatnih sredstava za normalno funkcionisanje i efikasnog obavljanja djelatnosti kompanije.

U skladu sa Zakonom o energetici, Vlada je donijela odluku o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.

"Odlukom se iznos od milion eura, utvrđen Zakonom o budžetu Crne Gore za ovu godinu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, dodjeljuje Crnogorskom operatoru tržišta električne energije".

Vlada je usvojila informaciju o potrebi pužanja pomoći proizvođačima mlijeka, u kojoj je konstatovano da je sektor mljekarstva naročito pogođen okolnostima nastalim kao posljedica epidemije COVID-19, jer je došlo do značajnog poremećaja usljed rasta cijena koncentrovane stočne hrane na tržištu.

Navodi se da su, u poređenju sa regionom, cijene stočne hrane u Crnoj Gori u prosjeku veće 12 do 18 odsto, a osnovni razlog skuplje cijene je to što se cjelokupna koncentrovana stočna hrana uvozi.

"Tim povodom, Vlada je dala saglasnost da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede isplati 210.736 eura za potrebe pružanja jednokratne pomoći registrovanim poljoprivrednim proizvođačima mlijeka koji predaju mlijeko mljekarama i sirarama, kao i proizvođačima koji vrše preradu mlijeka na gazdinstvu u iznosu od 0,02 eura po litru za jun i jul“, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela godišnji program gazdovanja šumama za ovu godinu.

Navodi se da usvajanje programa i njegova implementacija imaju, u smislu odredbi Zakona o šumama, zadatak kvantifikovanja mjera na gazdovanju šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, shodno planskim dokumentima u šumarstvu, a sve u cilju obezbjeđivanja održivog gazdovanja i upravljanja šumskim resursima.

Iz Vlade su kazali da su programom prikazana finansijska sredstva za sprovođenje mjera na gazdovanju šumama po gazdinskim jedinicama i šumskim područjima, po obimu i vrsti radova.

Kako su rekli, ukupno planirani finansijski prihodi planirani programom po osnovu gazdovanja šumama, korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda i lovišta posebne namjene iznose 7.604.782 eura.

„Vlada je usvojila informaciju o implementaciji Programske linije za podsticaj direktnih investicija za prošlu godinu, donijela odluku o dodjeli sredstava za podsticaj direktnih investicija i prihvatila ugovor o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija između Vlade i korisnika sredstava“, piše u saopštenju.

U informaciji se navodi da je nadležna komisija, na osnovu javnog poziva za učešće u programskoj liniji, pristupila vrednovanju jednog investicionog projekta – kompanije Calexico iz Podgorice.

Iz Vlade su rekli da je komisija ocijenila da je investicioni projekat zadovoljio sve definisane kriterijume i njegovim vrednovanjem su se stvorili uslovi za početak procedure odobravanja dodjele sredstava za podsticaj investicija.

Projektom je, kako se navodi, predviđeno da će vrijednost materijalnih i nematerijalnih ulaganja iznositi ukupno 306.116 eura, čime će se ostvariti zapošljavanje 24 nove osobe.

Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period od oktobra prošle do juna ove godine.

Navodi se da je za nastavak realizacije projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori, kroz fazu dva, Vlada dobila zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD).

Iz Vlade su kazali da je u okviru prve faze projekta (MEEP 1), koja se završila u martu 2018. godine, energetski unaprijeđeno 25 javnih objekata - devet obrazovnih i 16 zdravstvenih.

Implementacija druge faze projekta (MEEP 2), kako su podsjetili, započela je 1. septembra 2018. godine, a planirano je da traje do 31. decembra 2023. godine.

Iz Vlade su kazali da je vrijednost budžeta projekta šest miliona eura.

Kako su naveli, u okviru MEEP 2 planirano je unapređenje energetskih karakteristika 15 objekata zdravstvenog sistema, uspostavljanje monitoring sistema za praćenje nivoa komfora u zdravstvenim objektima, kroz praćenje potrošnje energenata i vode.

"Kao i kreiranje održivog sistema finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru, što će omogućiti da se nakon realizacije druge faze projekta, radovi na primjeni mjera energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim objektima, finansiraju iz ušteda ostvarenih u adaptiranim objektima“, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period od 2019. do 2023, za ovu i narednu godinu.

U diskusiji je navedeno da donošenjem tog akcionog plana Vlada usklađuje svoje ciljeve i politiku zaštite slobode tržišnog nastupa, interese privrede, građana i korisnika poštanskih usluga, sa EU regulativom i standardima i obezbjeđuje dostupnost univerzalnih poštanskih usluga, kao i razvoj novih, savremenih poštanskih usluga.