obje cifre najveće od kada postoje podaci od početka 2006. godine

Odobreni krediti i depoziti nikada nijesu bili veći

Na kraju maja ukupni odobreni krediti iznose 3,32 milijarde, dok su depoziti vrijedili 3,59 milijardi

6154 pregleda 2 komentar(a)
Većina kamata na kredite u blagom padu: Centralna banka, Foto: Luka Zekovic
Većina kamata na kredite u blagom padu: Centralna banka, Foto: Luka Zekovic

Ukupan iznos odobrenih kredita na kraju maja ove godine iznosio je 3,32 milijarde eura, i prema podacima sa sajta Centralne banke, to je najveći iznos od kada postoje takvi podaci od početka 2006. godine. Takođe, iznos depozita koje klijenti drže u crnogorskim bankama na kraju maja bio je 3,59 milijardi eura, što je takođe najviša vrijednost depozita od početka njihovog obračunavanja.

Ukupan iznos odobrenih kredita je za 380 miliona veći nego u maju 2019. godine, kada je iznosio 2,93 milijarde. Na početku 2016. godine vrijednost ukupno odobrenih kredita bila je 512 miliona eura. Na rast ukupnog iznosa kredita uticale su i mjere Centralne banke i Vlade o odlaganju kreditnih obaveza za ugroženu privredu i građane.

Ukupan iznos kredita datih privredi na kraju maja iznosio je 1,17 milijardi, odnosno za oko 50 miliona je veći u odnosu na početak pandemije, dok je za stanovništvo ukupan iznos kredita povećan za oko 40 miliona na 1,4 milijarde. Najveći rast iznosa kredita bio je kod nerezidenata (stranih firmi, banaka i građana) u odnosu na maj prošle godine za oko 170 miliona na 439 miliona.

Depoziti privrede u odnosu na maj prošle godine povećani su za 107 miliona na 1,08 milijardi, a stanovništva za 30 miliona na 1,26 milijardi. Kod nerezidenata depoziti su povećani sa 731 na 890 milijardi.

U maju ove godine odobreni su ukupni krediti od 95 miliona eura, od čega za pravna lica 57, a za fizička 38 miliona. U maju prošle godine bili su odobreni krediti od 64,5 miliona eura, od čega pravnim licima 50,7 a fizičkim 13,7 miliona.

Privredi su odobreni novi krediti u vrijednosti od 54 miliona eura, što je značajno više u odnosu na 28 miliona iz istog mjeseca prošle godine. Za građane iznos odobrenih kredita povećan je sa 13,7 miliona u maju prošle godine na 38,4 miliona.

Najveći iznos novoodobrenih kredita u maju ove godine je za likvidnost 31,8 miliona, a zatim gotovinskih kredita za 21,1 milion eura i za refinansiranje obaveza u drugim bankama 12,9 miliona. Za stambene kredite odobreno je 8,9 miliona eura, za nabavku osnovnih sredstava 6,6 miliona, za nenamjenske hipotekarne 5,6 miliona, za realizaciju investicionih projekata pet miliona,...

Prosječna efektivna kamatna stopa (EKS) na sve novoodobrene kredite u maju ove godine iznosila je 5,25 odsto, dok je u istom mjesecu prošle godine bila 4,77 odsto.

Prosječna EKS za privredu sada je iznosila 4,24 odsto dok je u maju prošle godine bila 4,27 odsto. Za fizička lica EKS je smanjena sa 7,18 odsto iz maja prošle godine na 6,68 odsto. Za sektor takozvane “opšte Vlade” – javne institucije na državnom i lokalnom nivou, prosječna EKS povećana je sa 3,67 odsto na 9,44 odsto. Razlog ovog povećanja je što su u maju prošle godine uzeti dugoročni krediti od 20 miliona eura gdje je niža kamatna stopa, dok je u istom mjesecu ove godine neko iz javnog sektora uzeo kratkoročni kredit sa rokom vraćanja do godinu dana od svega pet hiljada eura, po ovoj višoj kamatnoj stopi.

Kamata na kredite za obrtna sredstva povećana je sa 4,17 na 4,48 odsto, za refinansiranje je smanjena sa 6,97 na 4,35 odsto. Smanjena je kamata i za nabavku osnovnih sredstava sa 6,36 na 3,87 odsto, kao i za gotovinske kredite sa 8,73 na 8,04 odsto i za stambene sa 4,79 na 4,31 odsto.

0,38 odsto iznosila je u maju prosječna efektivna kamatna stopa na depozite i štednju, dok je u istom mjesecu lani bila 0,41 odsto. Za pravna lica ova kamata je pala sa 0,56 na 0,51 odsto, dok je za građane smanjena sa 0,27 na 0,26 odsto. Najveća kamata kod fizičkih lica bila je za depozite oročene na period od tri do pet godina – 1,63 odsto, a kod pravnih lica na ročnost preko pet godina od 2,03 odsto

Preporučujemo za Vas