cilj plana optimizacije javne uprave nije ispunjen

Umjesto smanjenja, broj radnika u javnoj upravi lani povećan za 8 odsto

Istakli su da će jedna od prvih mjera koju će Vlada preduzeti ka poboljšanju ovakvog stanja u javnoj upravi biti donošenje Zakona o Vladi, koje je planirano do kraja tekuće godine

11663 pregleda 7 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Savo Prelević
Ilustracija, Foto: Savo Prelević

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici razmatrala Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018–2020, za 2020. godinu i konstatovala da cilj tog plana nije ostvaren, jer u tom periodu nije smanjen broj zaposlenih u javnoj upravi.

"Strategijom reforme javne uprave 2016-2020 i Planom optimizacije javne uprave 2018-2020 predviđeno je smanjenje broja zaposlenih na centralnom nivou za 5 odsto, a na lokalnom za 10 odsto do kraja 2020. godine u odnosu na početnu vrijednost definisanu u decembru 2017. godine", saopšteno je iz Vlade CG.

U Izvještaju je konstatovano da ovaj cilj nije ispunjen, a da je umjesto planiranog smanjenja došlo do povećanja broja zaposlenih za 8 odsto.

Podaci pokazuju da je na centralnom nivou tokom sprovođenja Plana došlo do povećanja broja zaposlenih za 3.134, a na lokalnom za 1.061, što ukupno čini povećanje od 4.195 zaposlenih na nivou javne uprave u periodu od jula 2018. do decembra 2020. godine.

Kako je saopšteno iz Vlade, u diskusiji je ocijenjeno da glomazna i nefunkcionalna administracija predstavlja veliko opterećenje za državni i lokalne budžete, a efikasnost rada nije na zadovoljavajućem nivou.

"U fokusu rada ove Vlade je temeljno i sistemsko uređenje svih pitanja od značaja za funkcionisanje izvršne vlasti i nosilaca najviših funkcija kako bi se spriječila potencijalna zloupotreba, sankcionisalo nezakonito postupanje, a time zaštitio javni interes i osiguralo povećanje povjerenja javnosti u rad Vlade", ocijenjeno je na današnjoj sjednici.

Istakli su da će jedna od prvih mjera koju će Vlada preduzeti ka poboljšanju ovakvog stanja u javnoj upravi biti donošenje Zakona o Vladi, koje je planirano do kraja tekuće godine.

Iz Vlade su objasnili da je svrha donošenja ovog zakona stvaranje odgovarajućeg pravnog sistema koji omogućava djelotvorniju institucionalnu koordinaciju, efikasniju javnu potrošnju i povećanu odgovornost rada javne uprave.

Preporučujemo za Vas