Vlada korigovala predlog advokatske komore o protokolu o saradnji za izmjene Zakona o fiskalizaciji

Fakture na osnovu punomoćja

Begović kazao jda će u komori imati danas prošireni sastanak u vezi sa Vladinim predlogom, a da bi do kraja sedmice o tome trebalo biti glasanje

14783 pregleda 31 reakcija 31 komentar(a)
Begović, Foto: BORIS PEJOVIC
Begović, Foto: BORIS PEJOVIC

Pojedinačne radnje koje preduzimaju advokati u pružanju pravne pomoći biće fakturisane na osnovu punomoćja, a u skladu sa dogovorom između advokata i klijenta, dok će nadležni sud rješenja o naknadi za službene odbrane donositi na osnovu ispostavljenih troškova i ta rješenja će Sudski savjet nakon isplate dostavljati Upravi prihoda i carina.

Ovo je ključna korekcija Vlade u odgovoru na predlog protokola o saradnji za izmjene zakona o fiskalizaciji, saznaju “Vijesti”.

Predsjednik Advokatske komore Zdravko Begović kazao je Vijestima” da će u komori imati danas prošireni sastanak u vezi sa Vladinim predlogom, a da bi do kraja sedmice o tome trebalo biti glasanje.

Predlog Advokatske komore koji je Vlada korigovala je da “advokati neće morati da rade fakturisanu realizaciju, odnosno, neće biti dužni da izdaju fakture za radnje koje ne naplaćuju u trenutku njihovog izvršavanja, već će se fakturisati nakon realizovane naplate za pruženu pravnu pomoć, na način kako su i do sada radili u skladu sa ugovorom koji su zaključili sa klijentom” i da se “Od advokata neće zahtijevati fakurisanje pojedinačnih radnji koje se preduzimaju u predmetima odbrana po službenoj dužnosti, već će se, kao i do sada, rješenja o naknadi troškova i nagradi za odbrane po službenoj dužnosti donositi na osnovu ispostavljenih troškovnika, a ta rješenja će Sudski savjet, nakon isplate, dostavljati Upravi prihoda i carina”

Vladi je prihvatljiv predlog advokata da se onemogući poreskim inspektorima da tokom inspekcijskog nadzora kontrolišu spise predmeta advokatske kancelarije, već da imaju uvid isključivo u finansijsko poslovanje, kako se ne bi narušio odnos povjerenja između advokata i klijenta, kao i da poreski inspektor ne može imati ovlašćenja da zabrani rad advokatskoj kancelariji i da faktura koju izdaju advokati neće morati da sadrži podatke kojim bi se narušio odnos povjerenja advokata i klijenta i kojima bi se narušilo načelo tajnosti postupka.

Advokati traže izuzeće od fiskalizacije zbog čega štrajkuju od 24. maja, a sa potpisivanjem protokola štrajk bi bio prekinut i u roku od sedam dana formirana zajednička radna grupa koja bi do kraja godine uradila izmjene zakona o fiskalizaciji.

Štrajk advokata odložio je na hiljade ročišta u sudovima i otežao rad tužilaštva, jer se osumnjičenima za najteža krivična djela ne može odrediti pritvor bez prisustva advokata.

Zbog štrajka ispaštaju i advokati koji su u ovom periodu ostali bez prihoda.

U protekla dva mjeseca skoro 200 advokata se prijavilo za elektronsku fiskalizaciju računa koje izdaju klijentima.

Prema informacijama “Vijesti”, većina advokata koji se bave poslovnim pravom i radničkim pravima prihvatila je fiskalizaciju i završila tehničku proceduru za priključenje na sistem Uprave prihoda i carina, dok većina advokata koji se bave krivičnim pravom je protiv prelaska na ovakav način obračuna i naplate poreza.