Tajić: Ugovor ne možemo raskinuti do kraja godine

Direktor Barske plovidbe navodi da ih kritikuju mali akcionari koji žele da unovče svoje akcije

11734 pregleda 4 komentar(a)
Naveo da mu je plata 1.610 eura: Tajić, Foto: Anto Bakovic
Naveo da mu je plata 1.610 eura: Tajić, Foto: Anto Bakovic

Povodom teksta “Ponovo Sea Pioneeru nude brodove ispod cijene”, reagovao je novi izvršni direktor Barske plovidbe Zoran Tajić.

”Prema očekivanjima, kao i pred svaku sjednicu Skupštine akcionara AD ‘Barska plovidba’, pojavljuje se niz tekstova u štampi i po portalima, predstavnika manjinskih akcionara, ovom prilikom gospodina Aleksandra Jovovića, koji nizom iskonstruisanih i netačnih navoda, pokušava da ostvari jedan jedini cilj koji ima, a to je realizacija člana 127 zakona o privrednim društvima, koji predviđa da se u slučaju nesaglasanosti manjinskih akcionara tj. glasanja protiv odluke Skupštine, koja je usvojena, u roku od 30 dana moraju od strane Društva isplatiti nesaglasnim akcionarima akcije po tržišnim cijenama, što bi u konkretnom slučaju iznosilo cca 1,5 miliona eura.

Kako se radi o licu koje je iskusni berzanski posrednik i koji već ima iskustva u ovakvim poslovima i radnjama, ovakvi su pritisci očekivani u cilju brzog ostvarivanja prava po osnovu nesaglasnosti i ostvarenja enormne zarade, ne vodeći računa o stvarnim interesima našeg Društva.

Novi Odbor direktora, izabran dana 6. 4. 2021. godine je od prvog dana pokušao da riješi problem aneksa ugovora o zakupu brodova, koji je zaključen novembra 2020. godine od strane tadašnjeg upravnog odbora, koji je u vrijeme korone i opšte krize u svim oblastima poslovanja jednoglasno donio tu odluku (uključujući i glas manjinskog akcionara R. Rudanovića), ali svi pokušaji, preko angažovanih advokata iz londonskog kluba advokata su pokazali da se radi o čvrstom ugovoru, čiji bi raskid ili eventualno jednostrano postupanje, nanijelo veliku i nenadoknadivu štetu našem društvu.

Ne ulazeći u eventualnu odgovornost predhodnog Odbora, pošto je od strane Ministarstva kapitalnih investicija data prijava tužilaštvu da je zaključen štetan posao, nova uprava je pokušala da na sve načine raskine ugovor, ali bezuspešno, pošto aktuelni ugovor važi do kraja decembra ove godine i unajmitelj nema razloga niti formalno pravnu obavezu da prihvati bilo kakvu izmjenu ugovora.

Ponude koje su dobijene od unajmitelja i to u dva navrata su na Odboru direktora društva jednoglasno odbijene, kao neprihvatljive, o čemu u predmetnom tekstu nema ni naznake, osim što je netačno navedeno da se pregovora sa sadašnjim unajmiteljom, što nije tačno.

Inače, kretanje cijene zakupa brodskog prostora je berzanska kategorija i teško predvidljiva i podrazumijeva gotovo uvijek postojanje rizika na jednoj ili drugoj ugovornoj strani, da će zbog berzanskog skoka ili pada cijena najamnina, eventualno jedna od strana imati nepovoljnije ugovorene uslove najma. Npr. u periodu 2018/2019. ugovorena cijena zakupa bila je 10.300 $, a berzanska cijena je u toku trajanja perioda najma padala na oko 5000 $ i unajmitelj je morao izmirivati kompletne iznose bez obzira na svoju štetu.

Pominjanje zarade izvršnog direktora u negativnom kontekstu je još jedno od niza netačnih informacija i zlurad komentar. Trenutna startna zarada izvršnog direktora je ugovorena u iznosu od 2,2 prosečne zarade u društvu, što iznosi 1.610 eura. Inače u prethodnom periodu zarada direktora je godinama unazad bila ugovarana u visini od tri prosječne zarade u društu za prethodnu godinu, a u nekim prethodnim mandatima, čak i u većim iznosima. Prijedlog manjinskih akcionara, što je i navedeno u ugovoru o pravima i obavezama direktora, je da će zarada direktora, kao i svih ostalih zaposlenih, biti precizirana novim kolektivnim ugovorom, koji je u fazi dobijanja saglasnosti od resornog ministarstva i Vlade.

Prema tome, očekujemo dalje napade predstavnika manjinskih akcionara s kojima nemamo iste ciljeve u opstanku kompanije i sigurno nove pokušaje ostvarivanja uslova za korištenje instituta nesaglasnosti akcionara, sve u ostvarivanju naplate tj. otkupa akcija po tržišnim vrijednostima.

Posljednji takav njihov pokušaj je bio na XX redovnoj skupštini akcionara, održanoj dana 30. 6. 2021. godine, kada su isti manjinski akcionari prvo predložili za usvajanje dvije tačke dnevnog reda:

Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora ‘Barska plovidba’ AD Bar za potpisivanje aneksa ugovora o kreditu sa The Export-Import bank of China.

Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Odboru direktora da može potpisati s državom Crnom Gorom ugovor o regulisanju dužničko-povjerilačkih odnosa, povodom uplata od strane države Crne Gore prema ‘Barska plovidba’ AD Bar i uplata prema The Export-Import bank of China.

I onda su, gle čuda, glasali protiv njih. U očekivanju daljih sličnih istupa predstavnika manjinskih akcionara u medijima i stvaranja slike velike ugroženosti akcionara, nećemo se više obazirati, pošto smo okrenuti opstanku kompanije, gdje ipak smatramo većim problemom ugovor o najmu brodova od destruktivnog djelovanja predstavnika manjinskih akcionara”.

Odgovor novinara biće objavljen u nedjelju

Bonus video: