Jovović: Tajićev tekst je pun neistina

Donodavni član odbora direktora Aleksandar Jovović poziva direktora “Barske plovidbe” da kaže šta je uradio u ova četiri mjeseca svog mandata u korist kompanije

9509 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Anto Baković
Foto: Anto Baković

Povodom izjava direktora “Barske plovidbe” Zorana Tajića u tekstu “Tajić: Ugovor ne možemo raskinuti do kraja godine”, reagovao je bivši član odbora direktora u toj kompaniji Aleksandar Jovović, kojeg je Tajić pominjao. “Vijesti” integralno objavljuju reagovanje Jovovića.

”Očigledno vođen nedostakom argumenata da demantuje činjenice objavljene od strane novinara ND “Vijesti” u tekstu “Sea Pioneeru nude brodove ispod cijene” izvršni direktor Zoran Tajić je iskoristio priliku da napadne mene, svojim šizofrenim konstrukcijama i teorijama zavjere karakterističnim za uže partijsko okruženje kojem pripada. Tom prilikom je napisao gomilu neistina, koje sam prinuđen demantovati jednu po jednu uz onu narodnu izreku “u laži su kratke noge”.

Prva u nizu izrečenih neistina je da sam ja naručio tekst, da bih pravio pritisak (ne znam na koga) radi ostvarivanja “brze zarade” (ne znam kako kad ne posjedujem lično nijednu akciju “Barske plovidbe”). Ostavka koja je tema teksta koji su ND “Vijesti” obradile dana 13.08.2021. godine je poslata Zoranu Tajiću i kolegama iz odbora direktora putem e-maila dana 11.07.2021. godine. Logično je da sam to htio da javno eksploatišem kroz medije, da bih to uradio dan ili dva nakon date ostavke na mjesto člana odbora direktora.

foto: Arhiva

Druga izrečena neistina je da su predstavnici manjinskih akcionara podržali da se izvršnom direktoru ugovori zarada veća od dozvoljene zakonom o zaradama u javnom sektoru do usvajanja novog kolektivnog ugovora. Glasao sam protiv, a odluka je donijeta preglasavanjem nas predstavnika manjinskih akcionara od strane predstavnika državnog kapitala. Da ironija bude veća, kao obrazloženje za svoju nezakonitu odluku saopštili su da “Barska plovidba” ne mora da primjenjuje zakon o zaradama u javnom sektoru, jer navodno nema duga prema državi (čak su nudili da nam dostave potvrdu da su na bijeloj listi). Da bih otklonio dilemu u vezi sa tim ko govori istinu, dostavljam javnosti dio zapisnika sa sjednice OD održane 14.05.2021. godine, koji nisam pisao ja već Tajićevi najbliži saradnici.

Treća neistina je da sam glasao protiv odluka predloženih od strane odbora direktora na Skupštini akcionara održanoj 30.06.2021. godine. Na Skupštini akcionara sam bio prisutan kao član odbora direktora, bez prava glasa koji je prezentovao i obrazložio kandidovane odluke. Akcionari koji posjeduju 79% kapitala Društva su jednoglasno dali sud o tome i glasali protiv, a vi i vaš menadžment ste nastavili politiku daljeg zaduživanja kompanije suprotno volji akcionara, što je krivično djelo.

Četvrta neistina je da se nije moglo više preduzeti po pitanju zatečenog ugovora. Od samog starta ste isključili odbor direktora iz te aktivnosti i time preuzeli odgovornost za uspjeh ili neuspjeh. Nažalost, juče sam imao priliku vidjeti da ste na svoju ruku bez saglasnosti odbora direktora nudili “Sea Pioneeru” novi štetan ugovor po cijenama nižim od tržišnih u tom momentu. S obzirom na to da vaš menadžment čini kompletna garnitura koja je direktno odgovorna za dosadašnju štetu pričinjenu “Barskoj plovidbi”, pa i za taj kako rekoste štetan ugovor, pitajte ih kako je “Barska plovidba” pristala da na osnovu pisanog zahtjeva “Sea Pioneer” i pozivanja na pomorske uzanse na svoju štetu promijeni još čvršći trogodišnji ugovor potpisan 2014. godine sa istim ovim zakupcem i da ugovorene cijene najma za drugu godinu ugovora od 10.200$ i za treću godinu ugovora 10.800$ spusti na 8.000$ i time Barskoj plovidbi pričine štetu veću od 1.500.000 eura.

Peto, plasiranjem nepotpunih informacija o startnom dijelu zarade vrijeđate inteligenciju akcionarima, barem ovim manjinskim. A zakon je jasan, pripada vam bruto zarada utvrđena množenjem koeficijenta 20,75 sa obračunskom jedinicom od 90 eura, uz obavezu njenog smanjenja za svaku godinu koju kompanija kojom upravljate završi sa gubitkom, što je daleko manje od toga koliko ste istrgovali sa predstavnicima državnog kapitala.

Smiješno zvuči pokušaj stavljanja u istu ravan niza kriminalnih aktivnosti koje su predmet istraga (nezakonitog zaduženja Društva od strane prethodnog i sadašnjeg menadžmenta suprotno volji 79% vlasnika kapitala, nezakonita kupovina brodova suprotno volji akcionara, davanje u zakup imovine velike vrijednosti (brodova) od strane tog istog menadžmenta bez saglasnosti akcionara) sa legitimnim pravom svakog akcionara da u skladu sa članom 127 Zakona o privrednim društvima traži isplatu po tržišnoj cijeni akcija u slučaju da menadžment Društva prilikom raspolaganja imovinom velike vrijednosti usvoji odluku na štetu akcionara.

Na kraju, ako poslije svega navedenog vam nije jasno zašto manjinski akcionari žele razlaz, pogledajte bilanse na 30.06.2021. godine ili stavite na papir šta ste to uradili za ova 4 mjeseca svog mandata u interesu kompanije “Barska plovidba”, koliko ste redukovali troškove kompanije, koliko ste oslobodili viška zaposlenih, koliko ste novih prihoda donijeli stavljanjem u funkciju 2.000 m2 nekretnina u samom centru Bara koje nisu u funkciji…”, naveo je Jovović.

Bonus video: