"traže neosnovane garancije za svoje nezakonito djelovanje"

Plantaže: Sindikat se miješa u kadrovsku politiku

"Nesporno je da Odbor direktora kontroliše rad izvršnog direktora, jer je to njihova statutarna obaveza, ali ne na način kako to predlažu rukovodeći sindikalci koji bi željeli da na svaki način onemoguće izvršnog direktora da radi svoj posao"

10053 pregleda 50 reakcija 12 komentar(a)
Foto: Luka Zekovic
Foto: Luka Zekovic

Povodom teksta “U ‘Plantažama’ narušeno ‘primirje’ sindikata i uprave”, koji je juče objavljen u “Vijestima”, reagovali su iz menadžmenta državne kompanije. Reagovanje prenosimo u cjelosti:

“Sindikalna organizacija kompanije “13. jul-Plantaže” nastavlja da uzurpira javnost Crne Gore, brutalnim neistinama i aktivnostima koje se mogu okarakterisati svakako sem kao borba za prava zaposlenih i interese kompanije, što bi trebalo da bude njihova osnovna uloga, a ne miješanje u kadrovsku politiku i poslove upravljanja kompanijom.

U kompaniji nije poznato koji su to sindikalni aktivisti i koje su to sporne odluke na osnovu kojih su oni prebačeni na druga manje plaćena radna mjesta. Ukoliko je to razlog za tzv. ‘odmrzavanje’ štrajka, onda će i ta nerazumna odluka da bude nezakonita kao i ona koja se odnosi na njegovo prethodno ‘zamrzavanje’. Nije praksa menadžmenta, već sindikata da diskriminiše po osnovu pripadnosti političkoj, sindikalnoj ili drugoj organizaciji, tako da je raspored radne snage bio isključivo motivisan potrebama procesa rada, a sve prema stručnoj spremi zaposlenog.

Nesporno je da Odbor direktora kontroliše rad izvršnog direktora, jer je to njihova statutarna obaveza, ali ne na način kako to predlažu rukovodeći sindikalci koji bi željeli da na svaki način onemoguće izvršnog direktora da radi svoj posao.

Sindikat traži neosnovane garancije za svoje nezakonito djelovanje, koje ne mogu da dobiju ni od koga pa ni od Odbora direktora, koji se u svom dosadašnjem radu isključivo vodi najboljim kompanijskim intertesima. Izvršni direktor je uvjeren da je sindikalni vrh - posebno njegov profesionalizovani, neradnički dio, preokupiran isključivo ličnim interesima i ambicijom da protivno statutu upravlja kompanijom.

Što se tiče obračunske vrijednosti koeficijenta (tzv. boda), koju iznenada neosnovano i bez ikakvog argumenta poteže sindikalna vrhuška, činjenica je da je njegova vrijednost povećana od kada je izvršni direktor Miroslav Vuković. Jubilarne nagrade, odnosno određivanje njihove visine je u nadležnosti Odbora direktora, o čemu svjedoči i dugogodišnja kompanijska praksa, što je poznato sindikalnim predstavnicima. Što se tiče sindikalnih kritika vezanih za isplatu zarada, zahvaljujući radu izvršnog direktora i aktuelnog menadžmenta, ista je danas redovna, kao i servisiranje tekućih obaveza, pri čemu je spočitavanje naslijeđenih problema krajnje licemjerno, imajući u vidu zdravstvenu i ekonomsku krizu kojom smo svi pogođeni.

Crnogorska javnost treba da zna i da će sindikalci ovih dana dobiti poziv za pregovore oko zaključenja novog kolektivnog ugovora, jer je postojeći protivan imperativnim zakonskim propisima, neralno koncipiran i na štetu vlasnika, a dugoročno i na štetu svih zaposlenih. Pored toga, zaposleni će dobiti i poziv da imenuju svoje predstavnike za postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikalne organizacije. U konačnom, neophodno je da sve strane pokažu dobru volju za prevazilaženje postojećih nesuglasica kroz konstruktivni dijalog koji može dovesti do adekvatnih rješenja, a sve u najboljem interesu kompanije i svih zaposlenih”.