u upc potvrđeno:

Opština Ulcinj i preduzeća čiji je osnivač duguju za poreze i doprinose više od 10 miliona eura

Opštini Ulcinj i njenim preduzećima računi u blokadi skoro svakog mjeseca zbog poreskog duga

3947 pregleda 109 reakcija 7 komentar(a)
Mjere prinudne naplate značiće i iniciranje stečaja: Ulcinj, Foto: nema
Mjere prinudne naplate značiće i iniciranje stečaja: Ulcinj, Foto: nema

Više od 10 miliona eura Opština Ulcinj i preduzeća čiji je ona osnivač duguju Upravi prihoda i carina (UPC) po osnovu neuplaćenih poreza i doprinosa zbog čega su im računi skoro svakog mjeseca u blokadi, a mjere prinudne naplate ubuduće neće isključivati ni iniciranje stečaja.

To je “Vijestima” potvrđeno u UPC-u.

U toj državnoj upravi tvrde da uprkos upozorenjima ti poreski dužnici nastavljaju sa isplatom samo neto zarada.

”Opština Ulcinj i sva preduzeća čiji je ona osnivač, uprkos kontinuiranim obavještenjima i opomenama da su, u cilju sprečavanja akumuliranja novog poreskog duga, dužni prilikom isplate zarada zaposlenima u obavezi vršiti uplatu i poreza i doprinosa i dalje nastavljaju sa praksom isplate neto zarada”, rekli su u UPC-u.

Opština Ulcinj, prema podacima iz Uprave, zaključno sa predatim IOPPD prijavama u maju 2020, duguje nešto više od četiri miliona eura, preduzeće Vodovod i kanalizacija duguje 2,17 miliona zaključno sa 2020. godinom, Komunalne djekatnosti” 2,76 miliona zaključno sa septembrom prošle godine.

Podaci pokazuju da Centar za kulturu, zaključno sa martom prošle godine za porez i doprinose duguje 632 hiljade eura. RTV Ulcinj zaključno sa 2019. godinom, duguje 261 hiljadu eura a dugovi Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja, preduzeće “Za uzgoj i zaštitu divljači” i Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Sirena”, zaključno sa julom 2019. godine, iznose 233 hiljade eura, odnosno 307 hiljada i 66 hiljada eura.

”Prema ovim poreskim obveznicima u kontinuitetu se preduzimaju mjere naplate predviđene zakonom, a gotovo svakog mjeseca preduzima se i mjera prinudne naplate blokadom računa kod javnih preduzeća, pa i Opštine Ulcinj, kako za rate reprograma, tako i za tekuće obaveze”, objasnili su iz Uprave.

Iz Uprave podsjećaju da je nedavno bio blokiran račun Vodovoda i kanalizacije za obaveze za poreske periode zadnja dva mjeseca 2018. godini u iznosu od 84,040 hiljada eura i Komunalnih djelatnosti za obaveze iz marta i aprila 2018. godine, u iznosu od 86,193 hiljade eura.

Iz Uprave poručuju da će nastaviti s primjenom mjera naplate prema Opštini i lokalnim preduzećima čiji je ona osnivač, kao i prema svim ostalim obveznicima koji kasne u plaćanju poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

”A mjere prinudne naplate, podrazumjevaće i iniciranje stečajnog postupka nakon iscrplivanja ostalih mjera za naplatu poreskog duga”, kažu u Upravi.

Pojasnili su da naplata poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za tekuće obaveze ide direktno od samih lokalnih preduzeća, dok obaveze po osnovu ugovora o reprogramu potpisanog sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja izmiruje Opština Ulcinj.

Račun Opštine, zbog duga prema UPC u iznosu od oko 300 hiljada eura, bio je blokiran u decembru prošle godine.

Do blokade je došlo nakon što je Opština kasnila sa izmirivanjem obaveza prema Upravi na osnovu ugovora o reprogramu duga u ukupnom iznosu od 5,93 miliona eura.

”Vijesti” su sredinom oktobra prošle godine objavile da su po osnovu reprograma do tada dospjele za plaćanje obaveze u iznosu od 727.540,98 eura, od čega je uplaćeno 475.128,72, dok nije izmiren iznos od 252.412,26 eura.

Potpisivanjem Ugovora o reprogramu sa Ministarstvom finansija, Opština je preuzela i poreske obaveze pet javnih preduzeća - Vodovod i kanalizacija, Komunalne djelatnosti, Centar za kulturu, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Sirena”, preduzeće “Za uzgoj i zaštitu divljači”, RTV Ulcinj i Agencija za izgradnju i razvoj.

U Javnim preduzeći čiji je osnivač Opština u prosjeku se duguje više od deset zarada.