"stvorene pretpostavke za implementaciju podsticajnih mjera"

Lipovina-Božović: Crna Gora usmjerila aktivnosti na podsticanje inovacija na svim nivoima

"Naša strategija S3 identifikuje prioritet Informacione i komunikacione tehnologije kao vertikalni prioritet, ali i kao horizontalni, međusektorski prioritet zbog sinergije sa druga tri prioriteta (Održiva poljoprivreda i lanac vrednosti hrane; Energija i održivo okruženje; i Održivi i zdravstveni turizam)", kazala je Lipovina-Božović

4691 pregleda 0 komentar(a)
Lipovina-Božović, Foto: MEK
Lipovina-Božović, Foto: MEK

Inovacije su osnovni pokretač održivog privrednog razvoja čija je uloga da rezultate istraživanja pretoči u nove visokokvalitetne usluge i proizvode s ciljem podizanja konkurentnosti na globalnom tržištu i poboljšanja kvaliteta života građana, saopštila je državna sekretarka za razvojne ekonomske politike Milena Lipovina-Božović.

Ona je kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MEK) danas učestvovala na panelu Postizanje prioriteta regionalnog razvoja kroz digitalnu transformaciju na ITU Regionalnom forumu za inovacije Evrope 2021 koji organizuje Međunarodna unija telekomunikacija (ITU) uz podršku Ministarstva informacionog društva i administracije Sjeverne Makedonije.

"Crna Gora prepoznaje značaj inovacija u ekonomskom razvoju i jačanju konkurentnosti i usmjerila je svoje aktivnosti na podsticanje inovacija na svim nivoima - pravnom, strateškom i institucionalnom. U prethodnom periodu smo intenzivirali aktivnosti na ovom polju i stvorili pretpostavke za implementaciju podsticajnih mjera za inovacije , a radimo i na uvođenju brojnih drugih novina i reformi", naglasila je Lipovina-Božović.

U saopštenju se dodaje da je Lipovina Božović govoreći o strateškoj orijentaciji Crne Gore "podsjetila na okvir Strategije pametne specijalizacije (S3), koji čini inovativni pristup strateškom planiranju zasnovan na analizi istraživanja, inovativnih i ekonomskih, identifikuje ključne prioritetne oblasti za ulaganje u budućnost".

"Naša strategija S3 identifikuje prioritet Informacione i komunikacione tehnologije kao vertikalni prioritet, ali i kao horizontalni, međusektorski prioritet zbog sinergije sa druga tri prioriteta (Održiva poljoprivreda i lanac vrednosti hrane; Energija i održivo okruženje; i Održivi i zdravstveni turizam)", kazala je Lipovina-Božović.

Ona je dodala da je Crna Gora prepoznala da jačanje tehnoloških sposobnosti i inovativno preduzetništvo zahtijevaju efikasan, ne-fragmentiran institucionalni i dobro osmišljen programski okvir, šeme podrške i značajna sredstva.

"Kako bismo uključili sve relevantne aktere inovacija i omogućili njihovo uključivanje u kreiranje inovacione politike i njeno praćenje, formirali smo Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju. Budući da je naš S3 fokusiran na četiri prioriteta, namjera nam je da uspostavimo četiri inovativne radne grupe Savjeta kako bismo osigurali poseban fokus i svakodnevnu posvećenost prioritetne grupe određenom pitanju u okviru prioriteta. Na ovaj način smo takođe osigurali koordinaciju investicionih prioriteta", kazala je državna sekretarka.

Ona je poručila i da je "Vlada osnovala Fond za inovacije koji će na jednom mjestu predstavljati sve relevantne programske linije za podršku inovacijama, što će inovacionoj zajednici olakšati prepoznavanje svih instrumenata koji će biti dostupni i koji će se fokusirati na čitav razvojni ciklus inovacija: od same ideja do njene komercijalizacije i ulaska na tržište".

"Zaista vjerujemo da je ovo pravi smjer u stvaranju sinergije između svih sektora u kreiranju i sprovođenju inovacione politike. To je, istovremeno, dobra osnova za jačanje regionalne saradnje. Fokusiranje inovacionih kapaciteta na posebne prioritete i jasna institucionalna i programska osnova za inovacije otvaraju širok spektar mogućnosti saradnje, posebno sa zemljama koje dijele iste prioritete, gdje možemo iskoristiti naše komparativne prednosti i stvoriti mnogo zajedničkih inicijativa", zaključila je Lipovina-Božović.

Iz MEK su rekli da je tema ovogodišnjeg Foruma "Povećanje inovativnih digitalnih ekosistema koji ubrzavaju digitalnu transformaciju ključnih sektora".

Iz tog Vladinog resora su rekli da se u okviru panela na kojem je govorila državna sekretarka diskutovalo o izgradnji saradnje oko regionalnih prioriteta u oblasti inovacija, preduzetništva i razvoja ekosistema, panelisti su podijelili nove inicijative i mehanizme koji se mogu iskoristiti za ubrzanje transformacije zemalja i pojačavanje rada kreatora promjena.

Preporučujemo za Vas