dobili podršku države

Luka Kotor oslobođena fiksne koncesione naknade za kovid godinu, odložene i obaveze za 2021.

Luka Kotor bila je izuzetno pogođena mjerama na suzbijanju pandemije koronavirusa koje je lani sprovodila bivša Vlada predvođena Demokratskom partijom socijalista (DPS), a koja je sredinom marta uvela zabranu uplovljavanja u crnogorske luke svih brodova na kružnim turističkjm putovanjima i jahti

7641 pregleda 46 reakcija 3 komentar(a)
Luka kOtor, Foto: Siniša Luković
Luka kOtor, Foto: Siniša Luković

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (MFSS) prihvatilo je zahtjev Odbora direktora kompanije Luka Kotor da se ta firma odlobodi plaćanja fiksne koncesione naknade za period trajanja zabrane uplovljavanja brodova u tu luku tokom 2020. godine, kao i da se odloži plaćanje koncesionih obaveza za 2021. godinu.

Potvrdio je to danas Odbor direktora Luke Kotor kojim predsjedava Ljiljana Popović-Moškovi (URA).

Luka Kotor bila je izuzetno pogođena mjerama na suzbijanju pandemije koronavirusa koje je lani sprovodila bivša Vlada predvođena Demokratskom partijom socijalista (DPS), a koja je sredinom marta uvela zabranu uplovljavanja u crnogorske luke svih brodova na kružnim turističkjm putovanjima i jahti.

Zabrana je kada su jahte u pitanju, poslije nekoliko mjeseci relaksirana, ali su kruzeri i njihove klasične operacije dovođenja putnika, ostali u najvećoj mjeri zabranjeni duže od godinu dana.

Uz pogubne efekte koje je pandemija koronavirusa generalno, tokom 2020. i 2021. uzrokovala u svjetskoj kruzing industriji, ovo je učinilo da Kotor skoro potpuno ostane bez očekivanih dolazaka kruzera.

Prije izbijanja pandemije lani je inače, bilo planirano i u najvećoj mjeri potvrđeno uplovljavanje čak 500 kruzera u luku Kotor, međutim zbog vanrednih epidemioloških okolnosti i politike zatvaranja zemlje koju je sprovodila bivša DPS-om predvođena vlast, u Kotor je lani uplovilo samo sedam brodova, a ove godine do sada je Luka Kotor imala samo 30-ak dolazaka, mahom manjih kruzera.

"Odbor direktora je od imenovanja u aprilu mjesecu 2021. godine postavio sebi kao najvažniji i najprioritetniji zadatak pregovore sa nadležnim ministarstvima u Vladi, a vezan za ogromna finansijska opterećenja koje našem Društvu stvaraju dvije fiksne koncesione naknade (za prvenstvenu koncesiju i za pilotažu). Ove naknade ukupno iznose 500.000 eura na godišnjem nivou i koje bez posljedica po opstanak Društva, jednostavno ne mogu biti izmirene", saopštio je danas menadžment te kompanije koja je u većinskom vlasništvu Opštine Kotor.

Predsjednica Odbora direktora Ljiljana Popović-Moškov precizrala je da su proteklih mjeseci vodili intezivne pregovore sa resornim Ministarstvom kapitalnih investicija, kao i sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja.

"Naš zahtjev je bio oslobađanje navedenih naknada za period trajanja zabrane uplovljanja plovila u našu luku, kao i jedan period prolongiranja njihovog plaćanja, kako bi se stvorili preduslovi za finansijsku konsolidaciju "Luke Kotor" A.D., koja je prijeko potrebna usljed štete u poslovanju koju smo pretrpjeli u 2020. godini, ali i u ovoj 2021. U luku Kotor je tokom 2020. godine uplovilo sedam brodova, a ove godine imamo oko 30-tak uplovljavanja. Ako se zna da su pomenuti Ugovori i određivanja fiksnih koncesionih naknada rađeni na pretpostavci uplovljavanja od blizu 500 brodova, jasno smo kao argumentaciju naveli da su isti jednostavno neodrživi i da su se okolnosti drastično promijenile te da iste treba izmijeniti i korigovati", kazala je Popović-Moškov.

Istakla je da su takvi zahtjevi menadđžmenta konačno juče prihvaćeni od Ministarstva finansija i socijalnog staranja koje je uputilo dopis Ministarstvu kapitalnih investicija “kojim nas oslobađaju plaćanja obje fiksne koncesione naknade za period trajanja zabrane uplovljanja plovila u našu luku, kao i da se odloži plaćanje obaveza za 2021 godinu, uz obavezu izrade Aneksa oba Ugovora u skladu sa novonastalim okolnostima.”

Preporučujemo za Vas