Opština Ulcinj ne vraća rate, počela skupštinska istraga

Lokalna vlast u Ulcinju nije vratila u državni trezor 933,5 hiljada eura za ratu kredita kod KfW banke koju joj je platilo Ministarstvo finansija za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Na naplatu stiže uskoro druga rata, a opštinski parlament formirao anketni odbor koji će ispitati detalje tog posla i eventualnu odgovornost pojedinaca zbog višegodišnjeg kašnjenja projekta

27013 pregleda 33 reakcija 7 komentar(a)
Šta je radila komisija za nadzor:Ulcinj (ilustracija), Foto: Shutterstock
Šta je radila komisija za nadzor:Ulcinj (ilustracija), Foto: Shutterstock

Opština Ulcinj još nije u državni trezor vratila 933,5 hiljada eura za ratu kredita kod Njemačke banke za razvoj (kfW) za realizaciju projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda koju je platilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, iako je imala obavezu da to plati do 29. juna. Zato je ministarstvo uputilo dopis Opštini u kome je opominje da u što kraćem roku izmiri ugovorene i dospjele obaveze, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Zbog ovog projekta je u lokalnom ulcinjskom parlamentu formiran anketni odbor koji će ispitati detalje ovog posla i eventualnu odgovornost pojedinaca zbog kašnjenja u realizaciji projekta.

Ministarstvo finansija, tivatski Vodacom i KfW banka, zaključili su 2013. godine ugovor o zajmu na iznos od 36 miliona eura za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda za crnogorsko primorje, od čega se 20 miliona odnosilo na Opštinu Ulcinj.

Sa Opštinom Ulcinj, dvije godine kasnije, ministarstvo zaključilo ugovor o potkreditu, odnosno prosljeđivanju novca. Prema tom ugovoru, Opština je dužna da na glavni državni račun trezora uplati svaku dospjelu ratu, prema utvrđenom planu otplate.

Rok za raspolaganje novcem kredita od KfW, istekao je krajem prošle godine, a rate u iznosu od 900 hiljada eura u šestomječenim razmacima, počeli su na naplatu da stižu ove godine uprkos tome što Opština još nije ni počela realizaciju projekta.

Od prve rate, koju je platilo Ministarstvo finansija, 900 hiljada eura predstavlja glavnicu, 10,67 hiljada kamate, dok se ostatak odnosi na ostale troškove. Druga rata u istom iznosu, na naplatu stiže krajem godine. Opština ima aktivan kredit i kod EIB-a sa polugodišnjom ratom u iznosu od 107 hiljada eura.

Zašto je Opština probila petogodišnji grejs period i zašto još nije došlo do realizacije projekta iako su rate počele da stižu na naplatu, trebalo bi da utvrdi Anketni odbor, koji je konstitutivnu sjednicu održao prošle sedmice. Time je i zvanično počela skupštinska istraga u cilju prikupljanja informacija i činjenica i utvrđivanja eventualne odgovornosti u vezi ovog kreditnog zaduženja.

Istraga će trajati tri mjeseca

Koordinator Anketnog odbora Naser Resulbegović (SDP) potvrdio je “Vijestima” da je na sjednici odlučeno da se uputi dopis predsjedniku Opštine Aleksandru Daboviću radi dostavljanja svih akata sačinjenih do sada u postupku realizacije projekta. Kako je naveo, dogovoreno je da se isti dopis uputi i predsjedniku Komisije za nadzor i praćenje realizacije sredstava dobijenih od KfW banke Redžepu Taganiju (DPS). U narednoj fazi istrage, odbor će tražiti dokumentaciju i od drugih institucija koji su bili uključeni u posao vezan za dobijanje kredita.

”U ovoj fazi postupka skupštinske istrage, ovaj odbor nema mandat da sudi o nečijoj eventualnoj krivici. Želimo samo da građani saznaju kako se upravlja njihovim novcem”, kazao je Resulbegović.

On je kazao da će istraga trajati tri mjeseca nakon čega će se izvještaj naći pred odbornicima loklanog parlamenta, kao i da u slučaju da se utvrdi nečija odgovornost to biti poziv nadležnim organima da rade svoj posao.

Resulbegovićeva saznanja su da se izvještaj Komisije za nadzor i praćenje realizacije sredstava kredita za šest godina nikad nije našao na dnevnom redu sjednice lokalnog parlamenta.

Komisiju od devet članova, SO Ulcinj formirala je u oktobru 2015. godine i u rješenju o njenom formiranju piše da novac za njen rad pada na teret budžeta Opštine.

”Ne znam da li se komisija ikad sastala, ali i to ćemo utvrditi istragom”, kazao je Resulbegović.

Od ugovorenih 20 miliona eura Opština Ulcinj do sada je povukla 1.318.204,52 eura i banci platila obaveznu naknadu za rizik u iznosu od 140 hiljada eura.

”Vijesti” su ranije objavile da inspektori kriminalističke policije provjeravaju da li su i koliko država i Opština oštećene nepovlačenjem novca kredita od KfW-a.

Bivši ministar finansija Darko Radunović, prije dvije godine dopisom je upozorio tadašnjeg predsjednika Opštine Ljora Nrekića da će Vlada, ako lokalna vlast u budžet za 2020. godinu ne projektuje iznos od 2,6 miliona eura, kao ekvivalent nepovučenih novca od KFW banke, izaći iz kreditnog aranžmana za najjužniju opštinu.

Radunović je tada podsjetio Nrekića da je država za redovnu naknadu za nepovučeni novac platila nešto više od 347 hiljada eura.

Opština Ulcinj tada je izrazila spremnost za nastavak projekta, a da se nakon isteka roka raspoloživosti novca iz kredita utvrdi koji je to iznos naknade koji treba obezbijediti za produžetak raspoloživosti kredita.

Pitanja kojima će se baviti anketni odbor

Anketni odbor će u naredna tri mjeseca pokušati da odgovori na pitanja da li su uplaćena i gdje se nalaze sredstva odobrenog kredita, da li su ona preusmjerena na nekog drugog korisnika, da li su ona još uvijek operativna.

Resulbegović kaže da će tražiti odgovore na pitanja može li se desiti da se dovede u pitanje realizacija projekta u cjelini i ako se to desi ima li Opština obavezu da vraća kredit koji nije iskoristila, kao ida da li je i kada uplaćen grant u iznosu od dva miliona eura i za šta su utrošen.

Pitanja su i da li Opština zbog kašnjenja u realizaciji projekta i zbog nepovlačenja obezbijeđenog novca plaćala penale, po kom osnovu i u kojem iznosu, ima li Opština obavezu za plaćanje dodatnih naknada za nastavak realizacije projekta, u kojem iznosu, po kojem osnovu i iz kojih izvora će platiti te troškove...