VLADA CRNE GORE

Utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača

Iz Vlade su saopštili da je osnovni razlog za izmjene zakona neophodnost usaglašavanja sa evropskim pravom, putem preciznijeg određivanja pojedinih zakonskih odredbi

2792 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Gov.me/Bojana Ćupić
Foto: Gov.me/Bojana Ćupić

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača.

Iz Vlade su saopštili da je osnovni razlog za izmjene zakona neophodnost usaglašavanja sa evropskim pravom, putem preciznijeg određivanja pojedinih zakonskih odredbi.

"Radi otklanjanja manjih jezičkih i/ili pravno-tehničkih nepreciznosti kod preuzimanja potrošačkih direktiva, detektovanih tokom intenzivnog procesa pregovora sa Evropskom komisijom u okviru poglavlja 28 – Zaštita potrošača i javnog zdravlja, a u okviru zvanično prihvaćenog zahtjeva za privremeno zatvaranje tog poglavlja“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da su donijete izmjene i dopune Mjera podrške privredi i građanima za drugi kvartal ove godine.

"Na inicijativu Ministarstva finansija i socijalnog staranja predmet izmjena i dopuna je mjera 2.5 – Jednokratna podrška za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalizaciju, u kojoj se produžava rok za uspostavljanje sistema elektronske fiskalizacije zaključno sa 30. novembrom ove godine“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da navedena podrška predstavlja jednokratnu finansijsku pomoć za uvođenje sistema elektronske fiskalizacije i evidentiranje prometa putem sistema elektronske fiskalizacije, u iznosu od 50 ili 100 eura po elektronskom naplatnom uređaju, za pojedine kategorije poreskih obveznika.

Vlada je usvojila strategiju za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period od ove do 2025. sa akcionim planom za period od jula ove do decembra sljedeće godine.

Iz Vlade su rekli da je glavni cilj nacionalne strategije izgradnja održivog, efektivnog i efikasnog sistema javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva.

Pored toga, kako su naveli, planirane aktivnosti treba da omoguće i uspostavljanje politike javno-privatnog partnerstva, radi kreiranja svih preduslova za nove projekte koji se mogu realizovati po tom modelu.

Iz Vlade su kazali da strategija obuhvata poglavlja koja se odnose na glavna pitanja, izazove i rizike identifikovane u sistemu javnih nabavki, prioritetne oblasti za reforme u javnim nabavkama i prioritetne oblasti za javno-privatna partnerstva.

"Ukupna sredstva predviđena akcionim planom za implementaciju strategije za period od druge polovine ove do kraja naredne godine iznose 439,9 hiljada eura, od čega je 30,9 hiljada eura budžetska sredstva, dok je planirano da 409 hiljada eura bude obezbijeđeno kroz međunarodne izvore finansiranja“, kaže se u saopštenju.

Vlada je prihvatila predlog za kandidovanje projekta izgradnje hotela Liko Soho u Baru, po kondo modelu poslovanja, na listu razvojnih projekata u oblasti turizma.

Konstatovano je da je kompanija Liko Soho Group iz Bara dostavila svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa javnim pozivom i odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredu i ekonomski interes Crne Gore.

Iz Vlade su naveli da je time ispunila uslove da bude uvrštena na listu razvojnih projekata u oblasti turizma.

"U dokumentaciji je, između ostalog, navedeno da je u Baru planirana investicija u izgradnju hotela sa pet zvjezdica sa 322 smještajne jedinice, predračunske vrijednosti 58 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela sa kondo modelom poslovanja otvori 300 novih radnih mjesta“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o uspostavljanju digitalne platforme za učenje – ILIAS.

U diskusiji je naglašeno da Ministarstvo za ekonomske poslove i energetiku (BMWi) Njemačke pruža podršku kod implementacije projekta „Podrška procesu digitalizacije obuka iz EU oblasti u javnoj upravi Zapadnog Balkana“.

Kako se navodi, cilj projekta je da poboljša digitalizaciju i povezanost stručnog osposobljavanja i usavršavanja u javnoj upravi, razvije zajedničke standarde i unaprijedi implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU kada je ta oblast u pitanju.

"Kako bi se ostvarili ciljevi tog projekta, Crnoj Gori je ustupljena na korišćenje ILIAS (Integrated learning, infomration and work cooperation system) platforma koja predstavlja informacioni sistem za integrisano učenje, informaciju i komunikaciju“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su pojasnili da se radi o web aplikaciji koja obezbjeđuje infrastrukturu za organizovanje i implementaciju programa obuke, kao i omogućava kako digitalno, tako i hibridno učenje.

"Riječ je o jednoj od najšire korišćenih platfomi za učenje na svijetu na fakultetima, u kompanijama i administraciji. Instalacija i korišćenje ILIAS platforme obezbjeđeno je, bez troškova, na serveru Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija“, rekli su iz Vlade.

Oni su naveli da će se platforma za učenje i komunikaciju ILIAS koristiti na nivou javne uprave za unapređenje znanja i vještina državnih i lokalnih službenika i komunikaciju unutar organizovanih grupa sve u cilju poboljšanja organizacije i načina rada.

Vlada je usvojila informaciju o izgradnji objekta za potrebe državnih organa u okviru projekta Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama, a sve u skladu sa ugovorima o kreditu i o grantu, kao i posebnim ugovorom, koji su potpisani između KfW banke i Vlade.

U informaciji se navodi da će se novi objekat za potrebe državnih organa graditi u skladu sa visokim standardom energetske efikasnosti (standard za zgrade nulte potrošnje ili Energy Plus zgrade).

"Za potrebe definisanja tehničkih karakteristika objekta i pripreme ulaznih podataka za javni arhitektonski konkurs, angažovan je Institut Fraunhofer IBF, kroz ugovor koji se finansira iz dodatnog granta, obezbijeđenog od KfW banke“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je planirana površina objekta od pet hiljada do osam hiljada metara kvadratnih, što će biti definisano nakon izrade idejnog projekta, a u zavisnosti od raspoloživog budžeta.

"Planirani budžet za tu namjenu je 16 miliona eura, od čega će 12 miliona eura biti obezbijeđeno iz sredstava projekta, a četiri miliona iz budžeta Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o zahtjevu Atlantskog saveza (ASCG) upućenog Vladi za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć realizaciji To Be Secure (2BS) Foruma, koji će sjutra biti održan u Budvi.

"Prihvaćen je tekst ugovora o poslovnoj saradnji između ministarstava vanjskih poslova, odbrane i ASCG, kako bi se ispunili preduslovi za uplatu finansijske podrške ASCG u iznosu od 15 hiljada eura za sufinansiranje organizacije foruma“, kaže se u saopštenju.

U raspravi je konstatovano da je 2BS Forum prepoznat kao jedan od najznačajnijih događaja u jugoistočnoj Evropi posvećen bezbjednosnim izazovima savremenog doba.

"Takođe, Forum predstavlja korisnu platformu za dalju promociju interesa i ciljeva Crne Gore, njene uloge u regionu i napora u okviru evropske i evroatlantske zajednice“, dodaje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas