Ažuriran kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade za 2021.

Planirano zapošljavanje 327 državnih službenika, od čega 95 na neodređeno i 232 na određeno vrijeme

"Nakon ažuriranja podataka, Kadrovskim planom je predviđeno ukupno 6.713 sistematizovanih radnih mjesta. Ukupan broj zaposlenih je 4.658, od čega na neodređeno vrijeme 4.175, a na određeno 483 izvršilaca"

12091 pregleda 7 komentar(a)
Foto: Gov.me/Bojana Ćupić
Foto: Gov.me/Bojana Ćupić

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Ažurirani kadrovski plan organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu.

Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, planirano je da u toku 2021. godine bude zaposleno 327 državnih službenika, od čega 95 na neodređeno vrijeme i 232 na određeno vrijeme.

"Nakon ažuriranja podataka, Kadrovskim planom je predviđeno ukupno 6.713 sistematizovanih radnih mjesta. Ukupan broj zaposlenih je 4.658, od čega na neodređeno vrijeme 4.175, a na određeno 483 izvršilaca. U toku 2021. godine planirano je zapošljavanje 327 državnih službenika, od čega 95 na neodređeno vrijeme i 232 na određeno vrijeme", saopšteno je nakon sjednice Vlade

Planirano je, dodaje se, zapošljavanje 36 pripravnika od čega 29 sa visokim obrazovanjem i 7 pripravnika sa srednjim obrazovanjem.

U toku je, navodi se, postupak stavljanja na raspolaganje 8 službenika Upravi za kadrove za potrebe internog tržišta rada, dok će 13 službenika ispuniti uslov za odlazak u penziju.

"Postupak izrade Kadrovskog plana za 2021. godinu, sproveden je kroz modernizovanu Centralnu kadrovsku evidenciju, što će omogućiti kvalitetnije praćenje realizacije Kadrovskog plana tako da će biti u svakom trenutku moguće izvještavanje o pokrenutim i realizovanim postupcima zapošljavanja po zvanjima, nivoima, kategorijama i trajanju radnog odnosa, kao i postupcima koji nijesu realizovani u tekućoj kalendarskoj godini", saopšteno je iz Vlade.