Cijena struje gasi KAP

Kombinat do sada plaćao megavat 45 eura, a na međunarodnim berzama dostigao 250 eura. Iz Uniproma kažu da bi veći trošak bio za struju po toni od prodajne cijene. Plansko gašenje ćelija trebalo bi da počne 15. decembra i bude završeno do Nove godine

39149 pregleda 63 komentar(a)
Bez posla bi ostalo 500 radnika: Iz KAP-a, Foto: SAVO PRELEVIC
Bez posla bi ostalo 500 radnika: Iz KAP-a, Foto: SAVO PRELEVIC

Uprava Kombinata aluminijuma (KAP) najavila je svojim radnicima da se pripreme za postepeno gašenje ćelija u Elektrolizi, odnosno potpunog prestanka proizvodnje aluminijuma od 15. decembra zbog visokih cijena struju od 1. januara kada im ističe postojeći ugovor o snabdijevanju sa Elektroprivredom, saznaju “Vijesti”.

KAP sada plaća struju po cijeni od 45 eura po megavatu plus PDV, dok je posljednjih mjeseci cijena na međunarodnim berzama dostigla cijenu od 250 eura po megavatu zbog gasne i energetske krize na cijelom evropskom kontinentu. Elektroprivreda (EPCG) nije spremna da trpi gubitke, jer i sama nabavlja dio struje iz uvoza, zbog čega je KAP-u dala ponudu za narednu godinu od 183 eura za megavat, koju KAP ne može da izdrži.

Iz Uniproma, koji je od avgusta nakon prestanka stečaja postao vlasnik KAP-a, “Vijestima” su potvrdili da neće moći poslovati sa novim cijenama struje, i da će u tim uslovima ugasiti kompaniju čime će 500 ljudi ostati bez posla.

”Postojeći ugovor s EPCG ističe krajem godine, a dogovora o nastavku saradnje nije bilo jer, između ostalog, nije ispunjen osnovni uslov a to je kategorizacija Uniprom KAP-a u kategoriju direktnih potrošača uz utvrđivanje cijene koja bi važila za Uniprom KAP. Dobili smo nacrt ugovora da od prvog januara plaćamo cijenu na način što će se prvog februara uzeti prosječna cijena zvaničnog izvještaja za BAND profil sa HUPX DAM (Day Ahed market) - Mađarska berza za januar mjesec i na to odobriti popust od 15 odsto kod urednog plaćanja, što bi na današnji dan iznosilo, prema cijeni na berzi, 183,48 eura MWh. Po postojećem ugovoru ostali potrošači iz naše kategorije i mi plaćamo 45 eura plus PDV. Na primjer, Željeznička infrastruktura plaća višu tarifu - dnevnu 55 a noćnu 37 eura, što je otprilike ista cijena”, naveli su u odgovorima Uniproma.

Promjene na tržištu

Njima su iz EPCG naveli da je ovaj predlog uslijedio “zbog izmijenjenih okolnosti na trzištu...”

”Naravno, nijesu nam stavili do znanja koliko je cijena za Željeznicu ili Željezaru, a ista smo kategorija. Ne želimo pristati na takvu diskriminaciju zbog čega i počinjemo sa pripremama za zatvaranje tri fabrike - Elektrolize, Anoda i Livnice i to poslije 50 godina rada što istovremeno znači i otpuštanje 500 radnika. Očigledna je namjera EPCG da diskriminiše KAP i učini nemogućim buduće poslovanje, što je samo nastavak jednog ogromnog pritiska na kompaniju Uniprom s jednim jedinim ciljem - njenim uništavanjem. Problem je što se na ovaj način uništava život 3.000 članova porodica, a da ne govorimo o direktnoj ugroženosti crnogorskog budžeta”, naveli su iz Uniproma.

Uniprom je preuzeo upravljanje proizvodnjom KAP-a u julu 2014. godine, godinu nakon uvođenja stečaja. Oni navode da su od tada do juče EPCG za struju redovno platili 125,7 miliona eura, i da na današnji dan nema dugovanja. Redovno su plaćali i drugim državnim energetskim kompanijama udio za struju - Crnogorskom operatoru tržišta električne energije (COTEE) 4,7 miliona i Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES) 15,9 miliona. “Po nama je najprihvatljivije bilo vezati cijenu električne energije tako da prati cijenu aluminijuma na berzi, što nije prihvaćeno. KAP je plaćao fiksnu cijenu električne energije i kada je cijena električne energije bila ispod troškova proizvodnje u 2020. godini, pa takve tržišne uslove nijesmo nudli EPCG-u radi dobijanja niže cijene. Sada bi prema ponuđenoj cijeni trošak električne energije za proizvodnju jedne tone aluminijuma bila 3.100 dolara, dok je prodajna cijena tone aluminijuma 2.930 dolara. A kao inputi, pored električne energije, dodaju se i neophodni: glinica, koks, smol, aluminijum hlorid, radne snaga, amortizacija, remont ćelija, rezervni djelovi... KAP nema uslova za dalji rad, pa će doći do obustave proizvodnje i njegovog zatvaranja poslije 50 godina rada u momentu najveće cijene primarnog aluminijuma na berzi u zadnjih 10 godina. Ponovićemo, 500 radnika ostaje bez posla, Crna Gora bez 300 miliona dolara izvoza, plaćanja poreza, carina, PDV-a… Ugroziće se 200 manjih firmi koje su poslovale sa KAP-om, takođe i državne kompanije Montecargo i Luka Bar”, naveli su iz Uniproma.

MER: EPCG posluje po tržišnim principima

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MER), koje je resorno za praćenje industrije, naveli su da ne mogu da utiču na cijene struje, kao i da je EPCG kompanija koja posluje po tržišnim uslovima i da ima pravo i slobodu da cijenu svoje robe ugovara samostalno i pod uslovima koje cijeni održivim po kompaniju.

”Podsjećamo da je Vlada isplatila otpremnine svim bivšim radnicima KAP-a koji su se u fabrici našli u momentu otvaranja stečaja. Za tu svrhu izdvojila je gotovo 5 miliona eura za zbrinjavanje 291 bivšeg radnika. Pravo učešća u socijalnom programu su imali radnici koji su se zatekli u fabrici u momentu otvaranja stečajnog postupka, a koji nijesu imali mogućnost nastavljanja radnog angažmana kod novog poslodavca. Prema podacima koje smo dobili iz medija, Prviredeni sud je zaključio stečajni postupak nad dužnikom “Kombinat aluminijuma AD u stečaju” krajem avgusta tekuće godine, dok je kod novog poslodavca “Uniprom KAP” zaposleno samo jedno lice”, naveli su iz MER-a.

EPCG: Uvozimo struju po većim cijenama od one koju naplaćujemo KAP-u

Iz EPCG su sinoć “Vijestima” kazali da nisu informisani da je uprava Uniproma dala upustvo radnicima da počnu sa pripremama gašenja ćelija Elektrolize.

”Činjenica je da je menadžment EPCG, u skladu sa zakonskim obavezama i ranijom praksom, proslijedio više puta pozivno pismo upravi Uniproma sa ciljem definisanja novog ugovora, jer tekući ističe do kraja 2021. godine. Do sada nismo zvanično dobili nikakav odgovor na naš poziv, a još uvijek čekamo odgovor na posljednji dopis upućen 29. novembra. Shodno poslovnoj politici, te Zakonu o energetici, a u svjetlu istorijskog rasta i poremećaja tržišnih cijena, kako električne energije tako i cijene aluminijuma, EPCG je blagovremeno predložila nacrt cjenovne politike za novi ugovor o kojem bi raspravljali na sastanku sa predstavnicima Uniproma”, odgovorili su iz EPCG.

Prema važećem ugovoru za ovu godinu, EPCG je isporučivala Unipromu električnu energiju po cijeni od 45 eura po MWh.

”Sredinom godine ove godine došlo je do drastičnog poremećaja tržišta cijene električne energije i da su se one kretale i do 400 eura po MWh, dok je trenutna cijena oko 250 eura po MWh, dakle nekoliko puta veća od isporučene Unipromu. Prosječna cijena po kojoj je EPCG uvozila električnu energiju za prethodnih jedanaest mjeseci 2021. godine je 92 eura MWh. EPCG je u prethodnom period od 11 mjeseci isporučila Unipromu 526.424 MWh električne energije i po ovom osnovu prihodovala oko 23,7 miliona eura, a ako to uporedimo sa ostvarenim cijenama na HUPX berzi, isporučena električna energija bi iznosila 53,4 miliona eura. I pored ove činjenice, EPCG je svoje ugovorne obaveze za 2021. godinu ispoštovala, kako sa cijenom, tako i sa sigurnom isporukom tražene količine energije”, naveli su iz EPCG.

Bonus video: