rizike kontinuirano pratiti

Savjet CBCG: Unaprijeđena stabilnost finansijskog sistema na kraju trećeg kvartala

Navodi se da je u Crnoj Gori, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvaren realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 19 odsto u drugom kvartalu ove godine u poređenju sa istim periodom prošle

1694 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Savjeta, Foto: CBCG
Sa sjednice Savjeta, Foto: CBCG

Stabilnost finansijskog sistema na kraju trećeg kvartala ove godine unaprijeđena je u poređenju sa stanjem na kraju prethodnog, kao i sa stanjem na kraju istog perioda prošle godine.

To je zaključio Savjet za finansijsku stabilnost na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke (CBCG) i predsjedavajući Savjeta.

Savjet je, kako je saopšteno iz CBCG, poručio da se prisutni rizici moraju kontinuirano pratiti, kako bi se, u slučaju potrebe, reagovalo proaktivno u cilju očuvanja postignute stabilnosti.

Iz CBCG su kazali da je na današnjoj sjednici razmatrana Informacija o stanju finansijske stabilnosti za treći kvartal ove godine.

Konstatovano je da je ekonomska aktivnost u eurozoni u trećem kvartalu tekuće godine zabilježila rast od 2,2 odsto u odnosu na drugi kvartal ove godine, odnosno rast od 3,7 odsto u odnosu na treći kvartal prošle godine.

„I ekonomije Sjedinjenih Američkih Država i Kine su u trećem kvartalu ove godine ostvarile rast, u odnosu na prethodni kvartal, kao i na godišnjem nivou“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u Crnoj Gori, prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, ostvaren realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 19 odsto u drugom kvartalu ove godine u poređenju sa istim periodom prošle.

„Ovako visokoj stopi rasta najviše je doprinijela uspješna turistička sezona“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je broj dolazaka turista u prvih devet mjeseci ove godine, prema preliminarnim podacima, bio za 162,9 odsto viši u odnosu na isti period prethodne godine, a broj noćenja za 214,9 odsto.

„Procijenjeni prihodi od turizma za devet mjeseci ove godine iznose skoro 700 miliona eura, što predstavlja oko 70 odsto prihoda od turizma iz 2019. godine“, navodi se u saopštenju.

Industrijska proizvodnja je, u prvih devet mjeseci tekuće godine, kako su kazali iz CBCG, zabilježila rast od sedam odsto u odnosu na isti period prošle godine.

„Promet u trgovini na malo u trećem kvartalu ove godine bio je za 45,1 odsto veći u odnosu na uporedni period prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Iz CBCG navode da podaci prezentovani u Informaciji ukazuju na dalji rast godišnje inflacije, koja je u septembru iznosila 2,9 odsto i posljedica je rasta cijena hrane - 4,8 odsto i energenata - rast kategorije prevoz od 8,9 odsto

„Nedavno revidirani podaci MONSTAT-a pokazuju rast broja zaposlenih – u oktobru tekuće godine je prosječan broj zaposlenih iznosio 202.921 lica, što je za 22,3 odsto više u odnosu na oktobar prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su rekli da je broj nezaposlenih u oktobru ove godine iznosio 55.241, što je rast od 23,3 odsto u odnosu na oktobar prošle godine.

Oni navode da je, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija i socijalnog staranja, budžetski deficit za prvih devet mjeseci 2021. godine iznosio 1,4 odsto procijenjenog BDP-a.

Iz CBCG su kazali da indikatori poslovanja bankarskog sektora za prvih devet mjeseci ove godine ukazuju na rast kapitala i aktive, koja je u septembru ove godine dostigla istorijski najviši nivo, 5,16 milijardi eura.

Navodi se da je kreditna aktivnost banaka bila intenzivna i u trećem kvartalu tekuće godine, pa je nivo ukupnih kredita u prvih devet mjeseci 2021. iznosio 3,5 milijardi eura, što je devet odsto više u odnosu na septembar prošle godine.

„Ukupni novoodobreni krediti 30. septembra godine iznosili su 759,3 miliona eura, što predstavlja rast od 22,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Iz CBCG su kazali da su banke nastavile da daju snažnu podršku ekonomskom oporavku, što, kako se navodi, potvrđuje podatak da je u prvih devet mjeseci ove godine odobreno 391,9 miliona novih kredita privredi, što je za 15,9 odsto više nego u istom periodu prošle godine.

„Depoziti su na kraju trećeg kvartala ove godine iznosili 3,99 milijardi eura, što je za 20,9 odsto više u odnosu na septembar prošle godine“, navodu se u saopštenju.

Učešće nekvalitetnih kredita i potraživanja u ukupnim kreditima i potraživanjima, na kraju septembra ove godine, kako je saopšteno iz CBCG, iznosilo je 5,62 odsto, što je 0,1 procentni poen manje nego na kraju septembra prošle godine.

„Nakon primjene rezultata procesa provjere kvaliteta aktive, odnosno AQR-a, nivo NPL-a je povećan za svega 0,03 procentna poena, pa na kraju oktobra ove godine iznosi 5,65 odsto. Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou, nakon primjene AQR-a, odnosno na kraju oktobra ove godine iznosi 18,13 odsto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Direktor Fonda za zaštitu depozita Vojin Vlahović upoznao članove Savjeta da je ta institucija do sada isplatila 92,8 odsto od ukupnih obaveza prema deponentima banaka u stečaju - Atlas i IBM, i da Fond raspolaže sredstvima u nivou koji garantuju sigurnost depozita položenih u crnogorskim bankama.

Iz CBCG su kazali da su sjednici prisustvovali članovi Savjeta ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević i predsjednik Komisije za tržište kapitala, Zoran Đikanović.