javna rasprava o nacrtu odluke o budžetu

Nikšić ne planira pozajmice i kredite, Šoškić: Nijesam zadovoljan

Građani koji su prisustvovali javnoj raspravi iznijeli su zahtjeve - željeli su više novca za uređenje kvartova, ulica u gradskim i seoskim područjima, fasada, ravnih krovova, sportskih terena i dvorana, groblja

2562 pregleda 4 komentar(a)
Sa jučerašnje javne rasprave o budžetu, Foto: Svetlana Mandić
Sa jučerašnje javne rasprave o budžetu, Foto: Svetlana Mandić

Iako je nacrtom odluke budžet Opštine Nikšić za 2022. godinu planiran na 23,7 miliona eura, što je skoro 200 hiljada više od ovogodišnjeg, sekretar Sekretarijata za finansije, razvoj i preduzetništvo Zoran Šoškić kazao je na centralnoj javnoj raspravi da njime nije zadovoljan, ali da su bili limitirani sveobuhvatnom ekonomskom i epidemiološkom situacijom.

”Dosta toga je otišlo na operativni, a znato manji dio na kapitalni budžet. Sve dok se kapitalni budžet kreće do 17-18 odsto u odnosu na ukupni budžet to nije dobro, i dok ne dođe do 40-50 odsto ne može se govoriti o razvojnom budžetu. Ali, za to treba malo više vremena da prođe, da se promijene mnoge okolnosti u Nikšiću, da dođe do novih investicija, stvaranja nove vrijednosti i da dođe do zapošljavanja, pa ćemo samim tim imati više prihoda, ali i moći sve više udovoljiti zahtjevima naših građana i potrošačkih jedinica”, kazao je Šoškić.

Šoškić
Šoškić foto: Svetlana Mandić

Građani koji su prisustvovali javnoj raspravi iznijeli su Šoškiću zahtjeve - željeli su više novca za uređenje kvartova, ulica u gradskim i seoskim područjima, fasada, ravnih krovova, sportskih terena i dvorana, groblja.

Bilo je i pitanja vezanih za visinu premija u mljekarskom sektoru, finansiranje mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i autobuskih karata za učenike iz prigradskih i ruralnih područja.

Prioritet lokalne uprave, kazao je Šoškić, je da obezbijedi njeno funkcionisanje. Trudiće se, kako je istakao, da izađe u susret što većem broju zahtjeva, iako pojedini nijesu u domenu lokalne uprave, ali jesu u korist građana i njihovog boljeg života.

Operativni dio budžeta planiran je na 19,5 miliona eura, a investicioni na nepunih 4,2 miliona. Iz investicionog budžeta za lokalnu infrastrukturu planirano je da se izdvoji 2,2 miliona, za investiciono održavanje 1,5 miliona, za građevinske objekte 40 hiljada, a za opremu 66 hiljada, dok su ostali kapitalni izdaci 300 hiljada.

Strukturu planiranih prihoda čine tekući, u iznosu od 15,3 miliona eura, što je za 1,5 miliona više nego za 2021.godinu. Najviše novca Opština Nikšić u narednoj godini planira da prihoduje od poreza - 10,4 miliona eura, od čega oko 6,45 miliona eura od poreza na nepokretnosti, i nešto preko 2,1 milion od poreza na dohodak fizičkih lica.

Od naknada, Opština planira da prihoduje 4,2 miliona eura, dok bi od donacija i transfera prihodovala 5,3 miliona. Iz Egalizacionog fonda će dobiti 4,9 miliona eura.

Najviše novca iz kapitalnog budžeta, 2,2 miliona, biće izdvojeno za lokalnu infrasktukturu.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 4,6 miliona eura, dok je za otplatu dugova opredijeljeno 3,33 miliona eura.

Pozajmice i krediti nijesu planirani.