zbog nedostavljanja dokumentacije

DRI pokreće prekršajne postupke protiv Carevića i Raičevića

"Navedenom odredbom je propisano da je subjekt revizije dužan da, na zahtjev Institucije, sva dokumenta, finansijske iskaze, izvještaje, finansijske evidencije, nalaze interne kontrole i druge evidencije učini dostupnom Instituciji ili da na uvid ovlašćenom licu koje vrši reviziju, bez odlaganja"

11360 pregleda 12 komentar(a)
Foto: Opština Budva/Opština Bar
Foto: Opština Budva/Opština Bar

Državna revizorska institucija (DRI) usvojila je predlog za pokretanje prekršajnog postupka protiv predsjednika Opštine Bar Dušana Raičevića i predsjednika Opštine Budva Marka Carevića zbog nepoštovanja obaveze dostavljanja dokumentacije

Iz DRI su saopštili da je Senat na sjednici održanoj 13. januara razmotrio ovaj predlog zbog nedostavljanja dokumentacije shodno članu 10 Zakona o DRI, a u vezi sa vršenjem revizije uspjeha "Efikasnost upravljanja sistemom otpadnih voda" iz nadležnosti Sektora II, kojim rukovodi senator dr Branislav Radulović.

"Navedenom odredbom je propisano da je subjekt revizije dužan da, na zahtjev Institucije, sva dokumenta, finansijske iskaze, izvještaje, finansijske evidencije, nalaze interne kontrole i druge evidencije učini dostupnom Instituciji ili da na uvid ovlašćenom licu koje vrši reviziju, bez odlaganja. Takođe je definisano da subjekat revizije dužan Instituciji ili ovlašćenom licu dati na uvid dokumenta ili obavještenja povjerljivog karaktera ili dokumenta koja predstavljaju poslovnu i drugu tajnu u skladu sa zakonom", piše u saopštenju DRI.

Dodaju da su Raičeviću i Careviću dostavljena obavještenja o vršenju revizije sa zahtjevom za dostavu dokumantacije kao i Urgencija za dostavljanje dokumentacije povodom vršenja predmetne revizije, međutim na navedena akta nije dostavljen odgovor, niti je po istima dostavljena tražena dokumentacija.

"U skladu sa članom 52 Zakona o DRI novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura. kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu (subjektu revizije) koji Instituciji ili ovlašćenom licu DRI ne učini dostupnom dokumentaciju ili ne da tražena obavještenja, informacije i razjašnjenja ili da netačne podatke. Zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka sa pratećim dokazima DRI je uputila nadležnim sudovima za prekršaje u Budvi i Baru", zaključili su iz DRI.