današnja sjednica vlade

Odobreno zaduženje od sedam miliona za autoput, nastavlja se subvencioniranje računa za struju

“Ovo zaduženje je predviđeno Finansijskim planom Monteputa za ovu godinu, na koji je Vlada dala saglasnost”, kazali su iz Vlade nakon današnje sjednice

18281 pregleda 9 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore

Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom zaduženju Monteputa kod Investiciono razvojnog fonda (IRF), u visini od sedam miliona EUR, kako bi se finansirala nabavka opreme i mehanizacije neophodne za održavanje dionice Smokovac – Mateševo autoputa Bar – Boljare.

“Ovo zaduženje je predviđeno Finansijskim planom Monteputa za ovu godinu, na koji je Vlada dala saglasnost”, kazali su iz Vlade nakon današnje sjednice.

Kako su dodali, na sjednici je usvojena i Informacija o sprovođenju Programa subvencioniranja računa za električnu energiju, čime je nastavljeno sa subvencioniranjem računa, koje će se primjenjivati do 31. decembra ove godine.

Iz Vlade su naveli da su donijeli Program ekonomskih reformi (PER) za period od ove do 2024. godine.

“Dokument predstavlja osnovu za dijalog države sa državama članicama i institucijama Evropske unije (EU) o pitanjima makroekonomskih, fiskalnih i strukturnih reformi. PER je ključni dokument ekonomske politike zemlje”, naveli su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o primjeni Evropskog sistema računa 2010 (ESA 2010) metodologije u statistici državnih finansija.

“Vlada je, pored ostalog, zadužila Ministarstvo da, u saradnji sa Upravom za statistiku i Centralnom bankom, pripremi izmjene i dopune Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike”, rekli su iz Vlade.

Na sjednici je, kako su kazali, usvojena Informacija o statusu realizacije projekta „Implementacija centralizovanog obračuna zarada“.

Oni su podsjetili da projekat podrazumijeva jedinstveno softversko rješenje za obračun zarada svih zaposlenih u javnom sektoru, za razliku od dosadašnjeg modela po kojem resorno Ministarstvo vrši obračun za ograničen broj korisnika, dok sektori sa najvećim brojem zaposlenih samostalno obračunavaju zarade.

“Nakon instalacije softverskog rješenja, sistem će centralizovati obračun zarada za sve potrošačke jedinice budžeta, što će omogućiti znatno veći stepen kontrole, smanjiti stepen mogućih grešaka i automatizovati brojne procese koji se trenutno obavljaju manuelno”, kazali su iz Vlade.

Oni su naveli da je zaduženo više organa da, sa Ministarsvom finanasija i socijalnog staranja, koordiniraju proces prelaska obračuna zarada zaposlenih.