Predložen nacrt Memoranduma o saradnji

Konkretizovati model uvezivanja baza podataka finansijskih institucija sa UPC

Nakon usvajanja teksta Memoranduma o saradnji i njegovog zvaničnog verifikovanja, biće stvoreni uslovi za automatizovano preuzimanje kriptovanih podataka o zaradama za one klijente banke koji apliciraju za neku od bankarskih usluga online, odnosno elektronski

3172 pregleda 3 komentar(a)
Foto: UPC
Foto: UPC

Memorandum o saradnji, koji bi trebalo da dogovore predstavnici Uprave prihoda i carina (UPC) i Udruženja banaka Crne Gore (UBCG), poslužiće kao osnov konkretizovanja modela uvezivanja baza podataka finansijskih institucija sa Upravom.

Vršiteljka dužnosti direktorice Uprave Milena Petričević sastala se, povodom usklađivanja zajedničkih interesa i unapređenja poslovanja, sa generalnim sekretarom UBCG Bratislavom Pejakovićem i izvršnim direktorom za komercijalne poslove Addiko banke i predsjednikom Odbora za finansije, Milošem Miketićem.

Iz UPC je saopšteno da je povod za sastanak bio dalje unapređenje poslovnog ambijenta kroz podsticanje konkurentnosti, razvoj informacionih tehnologija i podspješivanja primjene digitalizacije poslovnih procesa.

„Ključna tema sastanka bila je pripremljenost tehničkog, organizacionog i pravno normativnog aspekta, kao preduslova za pristupanje realizaciji procesa kriptovane razmjene podataka“, navodi se u saopštenju.

Iz UPC su podsjetili da je jedan od 13 odbora UBCG, koji funkcioniše u okviru Privredne komore - Odbor za bankarstvo i druge financijske organizacije, pokrenuo prema Udruženju u februaru 2020. godine inicijativu povezivanja komercijalnih banaka sa registrom tadašnje Poreske uprave, a u cilju optimizacije digitalnih procesa i omogućavanja klijentima da apliciraju „na daljinu“, koristeći kriptovane kanale međuinstitucionalne komunikacije i razmjene podataka.

Savjet stranih investitora Crne Gore (SSICG), cijeneći značaj eliminisanja poslovnih barijera u cilju digitalne transformacije i razvoja elektronskih servisa, takozvanih „end to end“ servisa, podržao je ovu inicijativu u martu 2020.

„Istovremeno, Savjet za konkurentnost prepoznao je važnost ove razmjene podataka, kojom bi banke po automatizmu mogle preuzimati podatke o zaradama za klijente koji online, odnosno elektronski, apliciraju za kredit i daju svoju saglasnost za uvid u podatke kojima raspolaže poreski organ, a shodno članu 16 stav 1 Zakona o poreskoj administraciji“, navodi se u saopštenju.

Na sjednici Odbora udruženja bankarstva i drugih finansijskih organizacija, koja je održana u septembru prošle godine, potvrđena je neophodnost kreiranja odgovarajućeg pravnog okvira u cilju uvezivanja baze podataka između banaka i UPC.

Predložen je okvirni nacrt Memoranduma o saradnji, kao osnov konkretizovanja modela uvezivanja baza podataka finansijskih institucija sa UPC.

„Aktuelni menadžment UPC je na održanom sastanku sa predstavnicima UBCG iskazao spremnost, tehničku i organizacionu, kao i odlučnost da se pristupi konkretizaciji i usvajanju teksta Memoranduma o saradnji između te dvije institucije, kako bi se na bazi transparentnosti, i poštujući zajedničke interese, definisali svi modaliteti saradnje u oblasti kriptovane razmjene i identifikacije potrebnih podataka“, dodaje se u saopštenju.

Nakon usvajanja teksta Memoranduma i njegovog oficijelnog verifikovanja, biće stvoreni uslovi za automatizovano preuzimanje kriptovanih podataka o zaradama za one klijente banke koji apliciraju za neku od bankarskih usluga online, odnosno elektronski.

„Predstavnici institucija su usaglasili neophodnost formiranja radne grupe sa zadatkom da podrži efikasno sprovođenje ove inicijative i koordinira aktivnosti u cilju realizacije najavljenog preuzimanja podataka“, navodi se u saopštenju.

Učesnici sastanka još jednom su istakli da samo pravovremeni i kvalitetan uvid u izvorne podatke smanjuje svaki, pa i poslovni rizik, a da će digitalizacijom ove oblasti poslovanja biti postignut veći stepen urednosti, obračuna i plaćanja poreza i dostupnost provjere podataka.