"ovako usmjeravati stvari, nije ni u javnom interesu ni u interesu kompanije"

Pomorski saobraćaj: Jedini ispravni put je koncesija

Vlada planira da pitanje trajekta sada reguliše preko Zakona o privatno-javnom partnerstvu, a tek se očekuje izrada analize opravdanosti

8380 pregleda 12 komentar(a)
Ugovor istekao 2018. godine, pa se produžavao aneksima: trajekt Kamenari-Lepetani, Foto: Siniša Luković
Ugovor istekao 2018. godine, pa se produžavao aneksima: trajekt Kamenari-Lepetani, Foto: Siniša Luković

Kompanija Pomorski saobraćaj iz Herceg Novog koja obavlja trajektni prevoz u Boki Kotorskoj saopštila je da je i za nju potpuna novina da Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI), u postupku dodjele prava na linijski trajektni prevoz u Bokokotorskom zalivu, preko tjesnaca Verige, umjesto Zakona o koncesijama, ima namjeru primijeniti Zakon o javno-privatnom partnerstvu (ZOJPP).

”Vijesti” su u četvrtak objavile tekst o tome da priprema koncesionog aranžmana i raspisivanje tendera za dodjelu dugoročne koncesije na brodski prevoz putnika i vozila na jedinoj trajektnoj liniji u državi, drastično kasni u odnosu na ranije najave čelnika MKI.

Ministar Mladen Bojanić i njegovi saradnici ranije su čvrsto obećavali da će Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore, koja je pod nadležnošću MKI, do kraja 2021. godine sprovesti tenderski postupak i odrediti novog koncesionara koji će ubuduće obavljati djelatnost trajektnog prevoza na ovoj liniji. To se međutim, ni do danas nije desilo, a kako su “Vijestima” rekli iz MKI, sada je umjesto Zakona o koncesijama, namjera države da ovo pitanje reguliše preko Zakona o privatno-javnom partnerstvu, te da su tek započele preliminarne aktivnosti oko izrade “Analize opravdanosti za prevoz trajektom Kamenari-Lepetani”.

Reagujući na ove navode, iz kompanije Pomorski saobraćaj koja trenutno vrši ovu djelatnost, juče su saopštili da “iz objavljenog teksta, povodom kojeg reagujemo, ukazujemo da je Pomorski saobraćaj prvi put saznao da MKI, u postupku dodjele prava na linijski trajektni prevoz u Bokokotorskom zalivu, preko tjesnaca Verige, ima namjeru primijeniti Zakon o javno privatnom partnerstvu (ZOJPP)”.

”Ukazujemo da je postupak shodno ZOJPP daleko složeniji i zahtjevniji od koncesionog postupka i da shodno našoj procjeni, a držimo da smo temeljno istražili stvari, taj postupak može da traje od dvije do četiri godine. Valja ukazati i na to da bi, upravo zbog kompleksnosti i složenosti primjene ZOJPP, ovo bio prvi projekat u Crnoj Gori koji bi se, prema našim saznanjima, realizovao kao javno-privatno partnerstvo, tako da je upitna opravdanost da se ovako jedno važno pitanje rješava u postupku pilot projekta”, saopštili su “Vijestima” iz ove kompanije koja trenutno djelatnost prevoza na jedinoj trajektnoj liniji u državi obavlja na osnovu aneksima produžavanog ugovora o zakupu djelova morske obale u Lepetenima, odnosno Kamenarima, a koji je sklopila 2004. sa preduzećem Morsko dobro, dok je Pomorski saobraćaj još bio u državnom vlasništvu.

Kompanija je privatizovana već naredne godine kada su paket akcija koje su državni fondovi imali u Pomorskom saobraćaju, na berzi kupili podgoričlki biznismeni, braća Dejan i Dušan Ban i njihov poslovni partner Željko Mihailović.

Važenje ugovora sa Morskim dobrom iz 2004. isteklo je krajem 2018. od kada Pomorski saobraćaj svoju osnovnu djelatnost u Boki obavlja na osnovu aneksa ovog ugovora kojima je po odluci prethodne, DPS-om predvođene Vlade, kompaniji dato da nastavi sa vršenjem trajektnog prevoza preko tjesnaca Verige do sprovođenja tendera i dodjele koncesije na tu liniju, a što država ni do danas nije odradila.

Iz Pomorskog saobraća na čijem je čelu izvršni direktor Dejan Ban, “Vijestima” su juče kazali da su u rješevanju pitanja trajektnog prevoza u Boki “nejasni razlozi zašto se ne priđe primjeni Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, kojim je propisano da se “pravo na obavljanje djelatnosti prevoza trajektom između pristaništa i pravo na izgradnju, korišćenje i održavanje pristaništa i privezišta, stiče dodjelom koncesije”, te da se “dodjela koncesije vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuju koncesije”.

”Na sve ovo ukazujemo iz razloga jer je koncesioni postupak manje složen, kraći, efikasniji, a i državna administracija već ima pozamašno iskustvo u primjeni ove vrste postupka, što nije slučaj sa ZOJPP”, poručili su iz te kompanije, istučići da “kada je Pomorski saobraćaj potpisivao aneks postojećeg ugovora sa obavezom da obavljamo ovaj posao do dodjele koncesije, nije bilo ni riječi da ćemo u “zamagljenim horizontu i bez kormilara” šest ili više godina obavljati ovu vrstu posla - od isteka ugovora tri godine i još tri godine u najboljem slučaju.”

Smatraju da “ovako usmjeravati stvari, nije ni u javnom interesu, niti je u interesu kompanije”.

”Naime, ova vrsta posla traži planiranje i traži investicije, a preduslov investicija je izvjesnost i dugoročnost poslovanja. Od uvođenja u privremeno stanje, pa do okončanja postupka, svjesno smo stopirali planirane višemilionske investicije u razvoj flote i djelatnosti. Neupitna posljedica neizvjesnog ambijenta i odsustva investicija je pad kvaliteta usluge”, istuču iz menadžmenta Pomorskog saobraćaja naglašavajući da je “trebalo velikog napora, vremena i investicija, a da se kvalitet usluge dovede do nivoa da ovaj trajektni prelaz nije zapreka na cesti i da korisnik usluge može sa sigurnošću računati vrijeme prelaska zaliva”.

Komentariušući stavove predsjednika Opštine Tivat Željka Komnenovića (NP) koji je istakao da je lokalna uprava zainteresovana da u saradnji sa opštinom Herceg Novi formira novo zajedničko JP koje bi na tenderu za dodjelu koncesije možda preuzelo posao trajektnog prevoza u Boki, iz Pomorskog saobraćaja su istakli da će Komnenović, “koliko u ponedjeljak, imati dokument od Pomorskog saobraćaja”, temeljen na iskazanoj inicijativi, a o tome će svakako i javnost biti upoznata.”

Zbog neizvjesnosti zamrzli investicije

Zbog neizvjesnosti u vezi sa tim da li će se i kako rješavati pitanje dodjele koncesije, iz kompanije navode da su značajno smanjili investicije i da nijesu realizovali neke od svojih ranijih planova a koji su podrazumijevali i uvođenje u flotu dodatnih novih brodova sa ekološki mnogo prihvatljivijim pogonom i tehničkim karakteristikama.

”Plašimo se da ćemo na ovaj način, kako se postupak usmjerava i odugovlači, svi mi jako brzo osvježiti sjećanja na kvalitet usluge trajektnog prelaza u peridu 2005. pa do 2010. godine. JP Morsko dobro, jedan dan raskida ugovor sa Pomorskim saobraćajem, drugi dan podsjeća da je “Pomorski saobraćaj dužan da obavlja djelatnost do završetka tendera i dodjele trajektne linije”. Ono u šta smo sigurni je da ovo, jedno sa drugim ne ide”, poručuju iz trajektne kompanije, naglašavajući da “u svakom slučaju, Pomorski saobraćaj nije pristao da u nedogled bude dio privremenog rješenja.”

”Ukoliko je MKI usmjerilo postupak kako je navedeno u tekstu u “Vijestima”, biće potrebno redefinisati odnose sa Pomorskim saobraćajem, ukoliko se na nas računa, pa ćemo povodom ovog inicirati i sastanak sa predstavnicima ministarstva i Vlade”, ističu iz kompanije.