DRI UTVRDIO DA JE SKUPŠTINA LANI KRŠILA ZAKON

Troše bez mjere i ne podnose račune: Bez opravdanja uzeli 120.000 eura

Državna revizorska institucija dala negativnu ocjenu na izvještaj o trošenju novca u Skupštini. Utvrđeno ukupno 23 nepravilnosti
129 pregleda 0 komentar(a)
Ivan Brajović, Darko Pajović, Ranko Krivokapić, Foto: Savo Prelević
Ivan Brajović, Darko Pajović, Ranko Krivokapić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Državna revizorska  institucija (DRI) dala je negativno mišljenje  na poslovanje Skupštine Crne Gore u prošloj godini, jer je  revizija pokazala da je parlament poslovao mimo zakonskih propisa.

U Izvještaju, koji je  dostavljen vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, utvrđeno je da 120,78 hiljada eura koliko je isplaćeno prošle godine   iz blagajne Skupštine po osnovu   akontacije za 239 putničkih naloga nije razduženo.

Ovlašćenje  za  podizanje  gotovine  za  2016.  godinu,  za  potrebe Skupštine, imala je  službenica Tamara Čađenović, a službenica za ovjeravanje  Vjera Prelević.

Bivši generalni sekretar Skupštine pokojni  Siniša Stanković podnio je krivičnu prijavu protiv Čađenovićeve  9. janura ove godine. On je sumnjao   da  su  pojedini nalozi fiktivni i da su potpisi na njima lažni. 

Za potrebe parlamenta u prošloj godini je podignuto gotovine u ukupnom iznosu od 238 hiljada eura. 

U 2016. godini  Skupština je promijenila tri predsjednika. Ranko Krivokapić (SDP) je bio  do 19. maja 2016. godine, Darko Pajović (Pozitivna) od drugog juna do sedmog novembra, a Ivan Brajović (SD) je izabran 24. novembra prošle godine.  

DRI je  u izvještaju dao tabelarni prikaz svih 905  putničkih naloga  u prošloj godini (poslanika i administracije) koji pokazuje da je od 7. aprila počela akontativna isplata za koju nema razduženja, a da je dominantno to rađeno u periodu mandata Pajovića i Brajovića.

Pojedini  putni  nalozi  su  zavedeni  znatno  kasnije  u  odnosu  na  datum kad je zaposleni upućen na službeni put. Prema  nalazima  revizije,   u  41  slučaju  su  pod  istim  brojem  zavedena dva, a u  pet  slučajeva tri putna naloga.

DRI je reviziju okončao 31.jula ove godine, a novo rukovostvo parlamenta  ni do danas nije uradilo razduženja po osnovu izdatih putničkih  naloga.

Revizija je utvrdila da  u putnim nalozima nije  unesen datum podnošenja putnih naloga i datum obračuna, prilikom isplate gotovinske akontacije nijesu sačinjavani nalozi za isplatu, uz putne naloge nije priloženo pozitivno pismo na osnovu koga bi se steklo uvjerenje da je na službenom putu  obezbijeđen smještaj, ishrana, dnevnica... Uz to, uz putne naloge nije priložen izvještaj  o obavljenom službenom putu, bording karte...

“Sve  faze  raspolaganja  gotovinom  (podizanje gotovine, isplata akontacija, razduživanje, evidencija, kontrola), vrši isto lice (blagajnik), što  nije  u  skladu  sa  članom    devet Zakonom  o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru”,  konstatuje DRI u Izvještaju.

Preporučeno je da  Skupština  uspostavi internu proceduru  o  blagajničkom  poslovanju  kojom bi se     obezbijedila   zakonitost  i  efikasnost  sprovođenja  procesa  primanja, čuvanja i izdavanja gotovog novca, koje će pratiti tačna,  uredna    i    blagovremeno     blagajnička dokumentacija.

Ukazano je da posebnu pažnju treba posvetiti  izdavanju i pravdanju putnih naloga, odnosno, da oni budu   u  skladu  sa   Uputstvom  o  radu  državnog  trezora  i Uredbom  o  naknadama  zaposlenih  u  javnom  sektoru.

Preporučeno je da jedan službenik  ne  sprovodi sve faze raspolaganja gotovinom.

Vrhovna revizija je utvrdila da su poslovne  platne  kartice  (osim starješine Skupštine), koristili  i  drugi    (poslanici  i  zaposleni)  bez  pisanog  odobrenja i da novac koji je potrošen  sa platne kartice  nije u svim slučajevima pravdan fiskalnim računima. Uz to,   iz  skupštinske evidencije  ne može se  za sve  račune koji  su  plaćeni  karticama  utvrditi  odgovarajući  nalog  za  službeni  put povodom kojeg su nastali. Preporučeno je da se platne kartice koriste u skladu sa Uputstvom o radu državnog trezora.

Skupština ima  23 preporuke koje mora realizovati u roku od šest mjeseci.

Kolegijum koji je radio reviziju činili su član Senata DRI Branislav Radulović (rukovodilac kolegijuma) i predsjednik Senata Milan Dabović.

Nejasan  obračun plata  poslanicima

DRI je preporučio da Skupština propiše  da poslanici koji svoju funkciju ne obavljaju profesionalno  i ostvaruju pravo na razliku zarade  dostavljaju potvrdu o smanjenju ili povećanju  plate kako bi se ona uskladila sa onim što primaju iz parlamenta.  

Preporučeno je da  Skupština na kraju godine obavi usaglašavanje sa Poreskom upravom  i zapisnički utvrdi stanje po osnovu neizmirenih poreza i doprinosa.

Revizija je pokazala da je novac koji je namijenjen administraciji  isplaćivan poslaničkim klubovima, a uzorkom je obuhvaćeno   162,27 hiljda eura. 

Utvrđeno je da predsjednici poslaničkih klubova nijesu Administrativnom odboru podnosili izvještaje  o namjenskoj potrošnji novca  koji je opredijeljen klubovima poslanika  za angažovanje sekretara i  stručnih konsultanata.

DRI je preporučo da se  donese interna procedura kojom bi se  definisao obračun plata poslanicima.

Mora se znati kako se nabavljaju  avio-karte za službena putovanja i ko jede i pije

DRI je posebno naglasio da se definiše  interna procedura  u vezi sa sistemom  pružanja usluga snabdijevanja avio-kartama.

“Potrebno je   definisati sve faze u procesu pružanja usluga  snabdijevanja avio- kartama. To naročito za  dostavljanje zahtjeva za nabavku avio-karte,  kontrole izdatih karata, iznosa tarifa i svih taksi  putem rezervacionog sistema preko kojeg je karta izdata ili preko kompanije čije su karte izdate. Potrebna je i procedura kontrole fakture ispostavljene od strane pružaoca  usluge, naročito  u  dijelu  povezivanja  fakturisane  avio-karte sa nalogom za službeno putovanje u vezi sa  kojim je konkretni trošak i nastao”, konstatovano je u Izvještaju.

Preporučeno je da  Skupština  donese pravilnik o  reprezentaciji  kako bi se utvrdilo  koja ovlašćena lica i u kom iznosu imaju pravo na korišćenje usluga hrane i pića ili izdataka u vidu poklona, a što je vezano za poslovnu komunikaciju.

DRI  je preporučio da se precizno definišu kriterijumi  na osnovu kojih zaposleni dobija varijabilni dio zarade.

Troše gorivo, a nema računa, sporni nalozi i kilometraža

Revizija je utvrdila da  uz fakturu za plaćanje  goriva  nijesu   priloženi svi pojedinačni izlazni računi. 

To se, kako su naveli, dešava jer  svi korisnici službenih vozila ne dostavljaju mjesečno fiskalne račune o utrošenom gorivu. 

Utvrđeno je da se  u  Skupštini  mjesečno  izdaju  putni  nalozi  za  korišćenje službenog vozila koji u velikom broju slučajeva nijesu kompletno popunjeni.

Preporučeno je da se obezbijedi dosljedna primjena pravilnika o korišćenju  službenih vozila.  

Državna revizorska institucija je konstatovala da   udaljenost  od  mjesta  prebivališta poslanika  do  sjedišta  Skupštine,  koja  je  primjenljivana  kao  osnovica za obračun naknade troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, za određene relacije, ne odgovara stvarnoj udaljenosti do tog mjesta.

Preporučujemo za Vas