površina 35,1 hiljada kvadratnih metara u Donjoj Gorici

Plantaže prodaju dio imovine

Kupcima ponuđeno zemljište površine 35,1 hiljadu kvadrata po početnoj cijeni od 4,9 miliona eura

6867 pregleda 8 komentar(a)
Stalna imovina vrijedna 400 miliona:(ilustracija), Foto: plantaze.com
Stalna imovina vrijedna 400 miliona:(ilustracija), Foto: plantaze.com

Državna kompanija za proizvodnju vina “Plantaže” objavila je javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti u Podgorici sa najnižom početnom cijenom od 4,9 miliona eura.

Na prodaju je oglašeno zemljište čija je površina 35,1 hiljadu kvadratnih metara u Donjoj Gorici pored nove obilaznice, a rok za uplatu kupoprodajne cijene je 60 dana od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Pravo da učestvju na javni poziv imaju građani i preduzeća koji ispunjavaju zakonske uslove za sticanje nepokretne imovine u Crnoj Gori.

Rok za dostavljanje ponuda je 10. mart do 10 sati, a one će biti otvorene istog dana u 13 sati.

U pozivu je precizirano da je uz ponudu potrebno dostaviti bankarsku garanciju ili dokaz o položenom jemstvu na žiro-račun prodavca, u iznosu od dva odsto od najniže početne cijene, jer u protivnom ona neće biti razmatrana.

”Prodavac zadržava pravo da obustavi postupak prodaje, najkasnije tri dana prije javnog otvaranja ponuda”, piše u pozivu.

Revizorska kuća “Ernest&Young” nedavno je procijenila da stalna imovina “Plantaža” na kraju prošle godine iznosila 400 miliona eura.

Izvještaj pokazuje višestruko veću vrijednost od one koja se trenutno vodi u poslovnim knjigama kompanije. Posljednja zvanična procjena stalne imovine ‘Plantaža’ rađena je davne 1992. godine, u doba hiperinflacije, dok je stalna imovina kompanije na kraju 2020. godine vrijedjela nešto preko 72 miliona eura.

U Izvještaju o procijeni vrijednosti stalne imovine predmet procjene bili su zemljište, koje se nalazi na sedam lokacija u Crnoj Gori, kao i građevinski objekti, višegodišnji zasadi i oprema. Uprava “Plantaža” istakla je da se izvještajem veliki dio zemljišta, koje se po listama nepokretnosti vodi na kompaniju, tek sada uvodi u bilanse i to na površini od oko 900 hektara (oko devet miliona kvadrata).