Vlada danas o prvom Izvještaju koji je pripremio Montenegro Works

Definisati kriterijume za izbor članova odbora direktora u državnim firmama

Eksterna revizija firmi u državnom vlasništvu za period od 2016. do 2020. godine pokazala da se problemi na koje revizori ukazuju godinama ne rješavaju

23437 pregleda 110 reakcija 17 komentar(a)
Sa konferencije za medije, Foto: Luka Zeković
Sa konferencije za medije, Foto: Luka Zeković

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici treba da razmotri Izvještaj o rezultatima eksterne revizije firmi u većinskom vlasništvu države za period od 2016. do 2020. godine u kome je jedna od zaključaka da državna kompanija Montenegro Works pripremi nacrt dokumenta sa jasnim kriterijumima i procesom selekcije članova Odbora direktora u tim firmama.

Riječ je o prvom izvještaju državne kompanije Montenegro Works.

To je najavljeno na konferenciji za novinare predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja (MFSS) i kompanije Montenegro Works.

Zaključak, koji je naveden u izvještaju je i da MFSS pripremi izmjene i dopune Zakona o reviziji u cilju uspostavljanja obaveze sprovođenja eksterne revizije finansijskih izvještaja za sve firme u većinskom vlasništvu države

Ministar finasija i socijalnog staranja Milojko Spajić je na konferenciji za novinare kazao da će se uspostaviti kriterijumi za izbor članova u odborima direktora i da je bitna stvar za budućnost.

"Montenegro Works će dati te kriterijume, Vlada će ih usvojiti i ta odluka će imati težinu. Sve kompanije će biti obavezne, odnosno resorna ministarstva da kandiduju ljude tih profila u državnim firmama. To će biti ogromna kvalitativna promjena koja će dovesti do toga da Odbor direktora odbije izvještaje menadžmenta. Bord direktora je najvažniji kontrolni mehanizam", rekao je Spajić.

Izvršni diorektor Montenegro Works Filip Radulović kazao je da se analiza rezultata eksterne revizije odnosi na period od 2016. do 2020. godine.

"Rezultati nijesu ohrabrujući i potrebno je da se politike u upravljačkim strukturama firmi promijene", rekao je Radulović.

Prema podacima iz izvještaja u 2020. godini, od ukupno 32 firme koje su obveznici revizije kod njih 17 (53 odsto) revizor iskazao rezervu u pogledu (ne)usklađenosti finansijskih iskaza sa međunarodnim standardima, dok je u slučaju jedne kompanije (tri odsto) bio uzdržan od izražavanja mišljenja.

"Samo 14 (44 odsto) firmi je dobilo pozitivno mišljenje eksterne revizije na usvojene finansijske iskaze. Takođe, analizom podataka utvrđeno je da se u značajnoj mjeri problemi na koje ukazuju revizori godinama unazad ne rješavaju", piše u Izvještaju.

Prema podacima sedam firmi (22 odsto) je u svih pet godina razmatranog perioda imalo pozitivno mišljenje, dok 14 ni u jednoj godini nije imalo pozitivno mišljenje.

Montenegro Works je osnovan u drugoj polovini prošle godine, a ta firma se bavi praćenjem i analizom finansijskog stanja u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države i stručnom podrškom u sprovođenju reformi radi efikasnijeg upravljanja.

Osnivački kapital firme je bio 490.000 eura.

Finansijski direktor Montenegro Works Jovan Gošović je kazao da je ta kompanija predla svoj izvještaj Upravi prihoda i carina i da su od početka rada se trudili da svedu troškove na najmanju moguću mjeru.

"Potrošili smo 40.000 eura od osnivačkog kapitala što nije mnogo i zaposlili smo dvoje ljudi", kazao je Gošović.

Na konferenciji za novinare je najavljeno da oni rade u prostorijama MFSS ali da će se uskoro preseliti.

Spajić: Neistinita tvrdnja Borisa Tadića

Spajić je kazao, upitan da prokomentariše, da su neistinite tvrdnje koje je u predizbornoj debati “Reč na reč“ na RTS-u u susret predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji, iznio lider Socijaldemokratske stranke i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić.

Tadić je kazao da je njegov partijski saradnik Goran Radosavljević osmislio model "Evropa sad".

Spajić je kazao da je Radosavljević bio jedan period angažovan savjetodavno u vezi sa implementacijom programskog budžeta Crne Gore, odnosno njegovom punom primjenom.

"To je bio opus njegovog rada. Ideja i realizacija i sve ostalo je realizovana primarno od ministarstava finansija i ekonomskog razvoja. Dakle, radi se isključivo o programu Vlade Crne Gore za smanjenje poreskog opterećenja privredi i poboljšanje životnog standarda građana", naveo je Spajić.

Dodao je da program nema nikakve veze sa Radosavljevićem, da ne želi da ulazi u političke borbe u Srbiji, ali da razumije da se u predizbornoj kampanji pominje reformski program, za koji je naveo da je građanima Crne Gore donio povećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura i povećanje prosječne plate na 700 eura, uz stabilnost javnih finansija.