Najviše novca za toplifikaciju

Petogodišnji plan Opštine Pljevlja: Obećali da će uložiti 50 miliona eura

Oko 6,5 miliona eura planirano je za regulaciju korita rijeka Ćehotine i Breznice

2925 pregleda 1 komentar(a)
Kotlarnica u Skerlićevoj jedan od najvećih zagađivač, Foto: Goran Malidžan
Kotlarnica u Skerlićevoj jedan od najvećih zagađivač, Foto: Goran Malidžan

Strateškim planom Opštine Pljevlja za naredni petogodišnji period predviđena je realizacija projekata ukupne vrijednosti oko pedeset miliona eura.

Najviše novca, oko 9,5 miliona eura, predviđeno je za realizaciju projekta toplifikacije Pljevalja, odnosno izgradnju infrastrukture u cilju korištenja toplotne energije nakon predviđene ekološke rekonstrukcije postrojenja Termoelektrane “Pljevlja”.

Projekat podrazumijeva projektovanje i izvođenje radova na izgradnji magistralnog toplovoda od TE “Pljevlja” do Milet Bašte i sekundarne mreže toplovoda, kako bi se obezbjedili uslovi proširivanje konzuma daljinskog grijanja.

Cilj projekta je smanjenje zagađenja vazduha koji nastaje kao posledica sagorijevanja uglja iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici i individualnih ložišta.

Jedan od većih projekata koji Opština Pljevlja planira da realizuje je rekonstrukcija kanalizacione mreže, za šta je prema procjenama neophodno 7,5 miliona eura. Projekat obuhvata izgradnju nedostajuće ulične mreže kišne kanalizacije, izgradnju nedostajuće ulične mreže fekalne kanalizacije, razdvajanje postojeće kišne i fekalne kanalizacije, prevezivanje kućnih priključaka i izrada novih.

Oko 6,5 miliona eura planirano je za regulaciju korita rijeka Ćehotine i Breznice. Prva faza obuhvata regulisanje korita od ulivanja rjeke Breznice do ulivanja rjeke Vezišnice, a druga regulisanje korita od ulivanja rjeke Vezišnice do postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda.

Petogodišnjim Strateškim planom planirana je i izgradnja zatvorenog bazena u blizini Sportske dvorane “Ada”.

Koliko će koštati izgradnja bazena nije navedeno zbog, kako piše, složenosti objekta i lokacije na kojoj je predviđena izgradnja.

Jedan od strateških projekata je i izgradnja bolnice u Pljevljima koja bi se radila u zahvatu DUP-a “Mali logor”. Bolnica bi imala suteren, prizemlje i dva sprata, ukupne bruto-površine od 13.851 metar kvadratni.

Opština Pljevlja, kako se navodi u dokumentu, učestvuje u projektu izgradnje opšte bolnice na način što je ustupila zemljište, odnosno oslobodila troškova opremanja komunalnog zemljišta.

Ukupna planirana vrijednost investicije nije poznata, ali se procjenjuje da bi izgradnja mogla koštati nekoliko miliona eura.

Izgradnja vatrogasnog doma nedaleko od Eko pumpe u Pljevljima takođe je jedan od projekata koje Opština planira da realizuje. To bi koštalo oko 1,2 miliona eura.

Među strateškim projektima je i izgradnja sportsko-rekreativnog kompleksa Borovičko jezero.

Planirano je i otvaranje Biznis zone koja bi podrazumjevala pripremanje prostora za industrijsku zonu, eskproprijaciju prostora koji bi bio opremljen infrastrukturom, vodovodnom i kanalizacionom mrežom, napajanjem strujom i sistemom za odvod otpadnih voda.

”Investitori bi dobijali prostor za izgradnju kapaciteta i priključak za korišćenje komunalne infrastrukture bez naknade, uz obavezu angažovanja radne snage”, navodi se u Strateškom planu.

Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti i povećanje investicija u privredne i proizvodne kapacitete.

Među strateškim projektima je i rekonstrukcija zgrade Gimnazije, odnosno njeno utopljavanje, kao i projekat mjera energetske efinasnosti na stambenim i zgradama lokalne administracije, za šta bi bilo potrošeno oko 900.000 eura.

Planirana je i rekonstrukcija ulične rasvjete u cilju povećanja energetske efikasnosti.

Strateškim planom za 2022. planirana je rekonstrukcija Ulice Velimira Jakića na ulazu iz pravca Prijepolja u dužini od 400 metara i Ulice omladinska u dužini od 350 metara, za šta je neophodno izdvojiti oko 600.000 eura.

Izgradnja spojne saobraćajnice Ulice Alesandra Vukovića i regionalnog puta Pljevlja-Đurđevića Tara, vrijedne pola miliona eura, takođe je jedan od strateških projekata.

Ua ovu godinu planirana je i izgradnja pješačke staze (trotoara) sa rasvjetom od raskrsnice puteva Pljevlja-Sarajevo i Pljevlja-Priboj do ulaska u grad u naselju Guke, dužine oko dva kilometra, što bi koštalo pola miliona eura.

Među vrijednijim projektima je i izgradnja zapadne obilaznica oko Pljevalja, “teška” 2,5 miliona eura.

”Projektom se predviđa izgradnja saobraćajnice koja bi služila tranzitnom saobraćaju iz pravca Čajniča i Priboja prema Podgorici, Žabljaku i Prijepolju. Ista je trasirana obodom naselja Pljevlja, sa zapadne strane i ima dužinu oko 4 kilometra. Radi se o dionici budućeg magistralnog puta Priboj-Pljevlja-Žabljak-Nikšić-Herceg Novi, i usaglašena je sa postojećom planskom dokumentacijom. Urađen je Glavni projekat izgradnje saobraćajnice u dužini od 2.800 metara, a isti je i revidovan. Osim regionalnog značaja, izgradnjom ove dionice rasteretile bi se gradske saobraćajnice od saobraćaja teških vozila”, navodi se u obrazloženju projekta.

Projekti rekonstrukcije postrojenja za preradu pitke vode na Pliješi i izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode “Breznica” i “Bogiševac” svrstani su u prioritetne, a vrijednost radova procjenjena je na 3,3 miliona eura.

Milion eura planirano je za izgradnju glavnog cjevovoda visoke i niske zone od Pliješi do grada, a isto toliko novca planirano je za projekat izgradnje transfer stanica za čvrsti otpad.

Stanica će omogućiti separatno sakupljanje komunalnog otpada, kako bi se dostigli ciljevi o ponovnoj upotrebi i reciklaži otpada koji su definisani Zakonom o upravljanju otpadom i smanjile količine otpada koji se odlaže na deponijama ili sanitarnim odlagalištima.

Za obnovu i izgradnju infrastrukture na ruralnom području opštine planirano je pola miliona eura.