zbog prestanka važenja Ugovra o kupoprodaji električne energije

Uniprom tužio EPCG, traži oko 17,4 miliona eura za nadoknadu štete

Kako se navodi u tužbi, koju je potpisao izvršni direktor Uniproma Veselin Pejović, taj iznos traže "zbog kršenja ugovorne obaveze za period decembar 2021. - mart 2022. godine"

20206 pregleda 32 reakcija 32 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Kompanija Uniprom podnijela je tužbu radi naknade štete od oko 17,4 miliona eura protiv Elektroprivrede Crne Gore (EPCG).

Kako se navodi u tužbi, koju je potpisao izvršni direktor Uniproma Veselin Pejović, taj iznos traže "zbog kršenja ugovorne obaveze za period decembar 2021. - mart 2022. godine".

Pejović tužbom traži i da EPCG nadoknadi "dalju svakomjesečno utvrđeni i obračunatu štetu koliko ista bude iznosila, a sve do 31. decembra 2022. godine kao datuma prestanka važenja Ugovra o kupoprodaji električne energije, sa kamatm počev od dana podnošenja tužbe Sudu pa do konačne isplate..."

Pejović u tužbi podsjeća da je Uniprom 2014. kupio KAP u stečajnom postupku, te da je, kako se navodi, investirao više desetina miliona eura u revitalizaciju zatečenih postrojenja i izgradnju novih...

"Do kupovine KAP u stečaju ova fabrika je u tzv. procesu "Elektrolize" proizvodila samo primarni aluminijum. Tužilac je sagradio dvije nove fabrike, i to trupaca i legura, gdje je primarni aluminijum unaprijeđivao kroz doradu u novim fabrikama, podigao vrijednost prizvodnje i unaprijedio proizvodnju te zaposlio preko 600 radnika. Osnovni input koji utiče na koštanje proizvodnje jedne tone aluminijuma je električna energija. On mora biti poznat i po količini i po cijeni u perspektivi na duži vremenski period. Zato se i obezbjeđuje kroz dugoročne kupoprodajne ugovore. Međutim, tužilac kao najveći proizvođač u Crnoj Gori je zaključivao ugovor o isporuci električne energije sa utvrđenim parametrima na rok od jedne godine i mogućnošću njihovog produžavanja. Ti ugovori su morali imati klauzulu koja daje sigurnost, i u pogledu količine i u pogledu cijene električne energije, koju isporučuje tuženi. Naime, tužilac i tuženi su, kakva je njihova međusobna praksa, dana 15.01.2021. godine zaključili Ugovor o kupoprodaji električne energije zaveden kod tužioca pod brojem 24/21, a za period od 18.01.2021. godine do 31.12.2021. godine. Predmet Ugovora je kupoprodaja električne energije unutar EES Crne Gore band profila 00-24 snage 67 MW. Članom 4 je ugovoreno da cijena električne energije za ugovoreni period iznosi 45,00€/MWh bez PDV-a". navodi se u tužbi.

Dodaje se da je "konkretna šteta koja je već nastupila" za decembar 2021. oko 950.000 eura, za januar ove godine skoro 4,7 miliona eura, za februar oko pet miliona, a za mart oko 6,7 miliona eura...

"Za ukazati je da se tuženi ne može osloboditi odgovornosti za štetu i svoje obaveze da tužiocu štetu nadoknadi, jer se ta obaveza zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima, a ista je potvrđena i odredbom čl. 10 st. 3 Ugovora o kupoprodaji električne energije, kojom odredbom je ugovoreno da nijedna odredba tog Ugovora neće ograničiti ili osloboditi nijednu od strana odgovornosti od namjernog neispunjavanja obaveze, svih šteta nastalih usljed namjernog neispunjavanja obaveza, svih šteta nastalih usljed namjernog neispunjavanja obaveza, nemara ili nehata i bilo kojih aktivnosti koje ugrožavaju zakonska prava ugovorne strane ili povređuju ugovorne obaveze", navodi se između ostalog u tužbi.