ISTIČE ROK ZA RJEŠAVANJE STATUSA "SOPSTVENIH AKCIJA"

EPCG mora da proda ili poništi 10 odsto akcija vrijednih 76 miliona

Ministarstvo kapitalnih investicija predlaže da se one prodaju strateškom partneru

51301 pregleda 36 reakcija 33 komentar(a)
Foto: Svetlana Mandić
Foto: Svetlana Mandić

Vlada treba da odluči šta će biti sa 10 odsto akcija Elektroprivrede, takozvanih sopstvenih akcija, koje je kompanija otkupila 2019. godine od dotadašnjeg partnera italijanske kompanije A2A. Prema informaciji koju je razmatrala Vlada, resorno Ministarstvo kapitalnih investicija predlaže da se one prodaju strateškom partneru.

Kada kompanija postane vlasnik sopstvenih akcija ona ih u određenom periodu mora prodati ili poništiti. Poništenje sopstvenih akcija bi značilo umanjenje kapitala za procjenjeni iznos tih akcija, dok bi se akcionarima povećalo procentualno učešće u kompaniji.

Odbor direktora EPCG se, kako je navedeno u informaciji, još u novembru prošle godine obratio Vladi, i ministarstvima kapitalnih investicija i finansija sa inicijativom kako da se riješi status sopstvenih akcija. Oni su naveli tri mogućnosti - da ih država otkupi, da ih prodaju strateškom partneru i da se nađe neko treće rješenje kako bi se izbjeglo poništavanje ovih akcija.

Kako su pojasnili, EPCG je tada ove akcija kupila od A2A po cijeni od 52,8 miliona eura, dok je njihova nominalna vrijednost sada 76,9 miliona, za koliko bi u slučaju poništenja bio umanjen kapital kompanije. Krajni rok za donošenje odluke o statusu ovih akcija je 26. septembar ove godine.

EPCG je već sačinila dinamički plan u cilju pripreme za prodaju ovih akcija. Ministarstvo kapitalnih investicija je predložilo da se angažuje procjenjivač vrijednosti ovih akcija i da se one na osnovu te procjene prodaju strateškom partneru na berzi putem trgovine blokom akcija.

Iz EPCG navode da bi se prodajom spriječila šteta za procjenjenu vrijednost kapitala kompanije, a istovremeno bi kompanija prodajom akcija dobila novac za investicione projekte.

Konačnu odluku o poništenju ili prodaji akcija trebala donijeti Skupština akcionara EPCG na predlog Vlade.