Još nema projekta za toplifikaciju Pljevalja

Nakon potpisivanja memoranduma 4. februara najavljeno da će poziv za izradu glavnog projekta biti raspisan do kraja februara, a da će radovi početi za tri mjeseca

2264 pregleda 2 komentar(a)
Foto: Goran Malidžan
Foto: Goran Malidžan

U toku je završna faza revizije idejnog rješenja projekta “Toplifikacija Pljevalja, za čista i topla Pljevlja - izgradnja primarnog toplovoda od TE do grada”, a očekuje se da bude završena u drugoj polovini aprila. Javni poziv za izradu glavnog projekta za izvođenje radova nije raspisan i biće objavljen po završetku revizije idejnog rešenja i kada se ispune svi zakonski uslovi u vezi sveukupne dokumentacije”, saopšteno je “Vijestima” iz Elektroprivrede (EPCG).

”Vijesti” su pitale državnu energetsku kompaniju kada se može očekivati završetak izrade projektne dokumentacije za toplifikaciju Pljevalja i kada će biti raspisan javni poziv za izradu glavnog projekta.

EPCG je 4. februara potpisala memorandum o saradnji na ovom projektu sa Opštinom Pljevlja i Upravom javnih radova (UJR), kada je najavljeno da će do kraja februara raspisati javni poziv za izradu glavnog projekta, a da će radovi početi za dva do tri mjeseca. “Vijesti” su pitale šta je urađeno na pripremi projekta od potpisivanja memoranduma.

”Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju analizirana je postojeća, veoma obimne dokumentacije, koja je izrađena u više navrata u prethodnih 20 godina. Nakon toga pristupilo se izradi projektnog zadatka (zajednički stručni tim koji čine predstavnici EPCG, Opštine Pljevlja i UJR), raspisivanju javnog poziva za izradu idejnog rješenja i izboru projektanta za izradu istog. U sklopu izrade idejnog rješenja urađena je tehno-ekonomska analiza svih dosadašnjih rešenja i izbor optimalnog, u skladu sa prostornom dokumentacijom i sadašnjim stepenom izgrađenosti objekata i konzuma u Pljevljima. U konačnom, izrađeno je idejno rješenje koje je predvidjelo tehno-ekonomski najoptimalniji izbor trase i vrste primarnog toplovoda kao i razvoja toplifikacije grada. Sada je u završnoj fazi njegova revizija”, naveli su iz EPCG.

Na pitanje da li je definisan rok za početak radova i koji je to rok, iz EPCG su naveli da će u toku izrade idejnog rješenja, nakon revizije, biti predočen i dinamički plan realizacije cijelog projekta.

”U sklopu projekta ekološke rekonstrukcije izgradiće se toplotno-izmjenjivačka podstanica i dio toplovoda.

Početak radova na izgradnji primarnog toplovoda je planiran odmah nakon izrade glavnog projekta i njegove revizije, kao i sticanja svih potrebnih dozvola u skladu sa zakonskom regulativom, za šta je prema procjenama potrebno dva do tri mjeseca. Očekivanje je da se kroz projekat toplifikacije i izgradnje prve faze primarnog toplovoda, na isti priključe i toplotom iz TE ‘Pljevlja’ snabdijevaju pet najvećih potrošača i zagađivača u centru grada i to- Glavna kotlarnica u Skerlićevoj ulici, kao i kotlarnice sportskog centra ‘Ada’, Gimnazije ‘Tanasije Pejatović’, Srednje stručne škole ‘Školski centar’ i Osnovne škole ‘Ristan Pavlović’”, rekli su iz EPCG.

EPCG je za ovaj projekat u budžetu za ovu godinu planirala 2,5 miliona eura.

“U skladu sa memorandumom o razumijevanju EPCG i UJR će obezbijediti cjelokupni novac potreban za realizaciju ovog projekta. EPCG je odlukom Odbora direktora već opredijelila 2,5 miliona eura koji će biti upotrijebljeni za izradu projektne dokumentacije i izgradnju prvog dijela primarnog toplovoda u 2022. godini”, naveli su iz EPCG.

Opština: Eksproprijacija počinje kada se projektom utvrdi trasa toplovoda

Prema potpisanom Memorandumu, obaveza Opštine Pljevlja odnosi se na eksproprijaciju zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi budućeg toplovoda, a radnoj grupi je predala svu dokumentaciju iz ranijih projekata toplifikacije Pljevalja, kao i potrebne urbanističko-tehničke uslove.

“Eksproprijacija je postupak koji se vodi kada je nedvosmisleno i konačno definisana trasa toplovoda i kada je neophodno otkupiti zemljište koje nije u vlasništvu opštine. Kako je projekat u fazi revizije idejnog rješenja i nije definisana konačna trasa, to još nije moguće pokretati proces eksproprijacije. Kada se glavnim ili nekim drugim projektom definiše konačna trasa biće poznati detalji eksproprijacije. Opština Pljevlja je budžetom za 2022. godinu za ovaj projekat planirala sredstva za eksproprijaciju u iznosu od 90.000 eura”, rekl isu “Vijestima” iz Opštine Pljevlja

Lokalna uprava ima i dva predstavnika u radnoj grupi čiji su zadaci da koordiniše svim aktivnostima u vezi pripreme ovog projekta, predlaže rješenja, daje stručna mišljenja,... i o tome redovno izvještava EPCG, Opštinu i Upravu, kao učesnika projekta.

Bonus video: